بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • تعريف جوشكاري و فرآيندهاي آن
 • جوشكاري در صنعت ساختمان و ويژگی های آن‎
 • آشنايي با فولادهاي ساختماني و جوش پذيري آنها

اسلاید 2 :

جوشكاري (Welding)

جوشكاري به عملي اطلاق ميشود كه طي آن قطعات فلز يا غيرفلز در اثر حرارت به كمك فشار و ماده خارجي يا بدون آنها به يكديگر متصل ميگردند.

اين اتصال در اثر امتزاج ملكولهاي قطعات متصل شونده در حالت سيال يا خميري و برقراري پيوستهاي بين ملكولي بوده و بسيار مستحكم است.

اسلاید 3 :

تاريخچه جوشكاري

اسلاید 4 :

فرآيندهاي جوشكاري(Welding Processes)

 • شيوه توليد حرارت
 • ساختمان دستگاه جوش‎كاري
 • روش اجراي جوش (فشار، فلز پركننده و ....)
 • روش حفاظت از جوش
 • استفاده از الكترود و انواع آن

اسلاید 5 :

مشخصههاي جوشكاري در صنعت ساختمان

 • صنعت ساختمان ديرتراز ساير صنايع به جوشكاري روي آورده است.
 • جوشكاري در صنعت ساختمان به جوش رده خاصي از فولاد و آلومينيوم محدود مي‎گردد.
 • فرآيندهاي مورد استفاده در صنعت ساختمان بسيارمحدود هستند.
 • جوشكاري در صنعت ساختمان در شرايط دشوار و نامتعارف انجام مي‎شود.
 • جوشها در صنعت ساختمان اغلب سازه‎اي و بسيارحساس هستند.

اسلاید 6 :

فرآيندهاي جوشكاري در صنعت ساختمان

 • جوش قوس‎الكتريكي دستي با الكترودروكش‎دار (جوش برق دستي) SMAW
 • جوش قوس الكتريكي زيرپودري (جوش زيرپودري) SAW
 • جوش قوس الكتريكي گازي فلزي (جوش گاز) GMAW
 • جوش مقاومتي (نقطه جوش) Spot Welding
 • جوش اكسي استيلن Oxyfuel Welding

اسلاید 7 :

انواع فولادهاي ساختماني

 • فولادهاي كربني (با كربن ملايم)
 • فولادهاي پرمقاومت با آلياژ كم
 • فولادهاي بسيار پرمقاومت آبديده و سخت شده

اسلاید 8 :

تاثير مواد آلياژي برشكل‎پذيري

 • مواد آلياژي غيرفلزي C, S, P, Si, ….
 • مواد آلياژي فلزي Mn, Ni, Cu, Va, Cr, ….

اسلاید 9 :

جوشپذيري (Weldability)

خاصيتي است كه موجب مي‎شود. در شرايط متعارف كارگاهي قطعات به وسيله فرآيندهاي معمول جوشكاري شوند، و جوش علي‎رغم عوامل نامساعد (سرعت سردشدن، تداخل مواد و گازهاي ناخواسته، يكي نبودن ساختمان ملكولي دو قطعه و الكترود) دچار شرايط غيرقابل پذيرش (ترك، تخلخل، حبس مواد خارجي) نگردد.

 • سهولت انجام جوشكاري
 • حصول كيفيت مطلوب در اتصال جوشي
 • ايجادنكردن هزينه‎هاي اضافي

اسلاید 10 :

جوش‎پذيري ≡ شكل‎پذيري

شاخص شكل‎پذيري:

μ=εu/ εy

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید