بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در معادن در درجه اول و در كارگاههاي ساختمان در درجه دوم تعداد و شدت حرارت ناشي از كار بيشتر ساير كارگاهها است.

9 تا 12 درصد نيروي شاغل رادر كشورهاي مختلف تشكيل مي دهد.

بنابر گزارش سال 1997، Niosh در آمريكا 6 درصد نيروي كار اين كشور بوده در حاليكه جراحت ناشي از حوادث در اين صنعت 15 درصد كل هزينه پرداخت غرامت به كارگران در همان سال بوده است.

اسلاید 2 :

ويژگيهايي كه موجب پيچيدگي در اين صنعت شده است:

نسبت كارگاههاي كوچك و خويش فرما زياد . به گزارش Niosh از حدود 600 هزار شركت ساختماني در آمريكا 90% كمتر از 20 كارگر دارن.

پروژه هاي ساختماني بسيار متنوع و عمر هر يك نسبتاً كوتاه است.

كارها و وظايف در هر پروژه ساختماني متنوع وگاه تعريف نشده است.

شرايط نامناسب آب وهوايي

نيروهاي غيرمتخصص، كارگران فصلي و مهاجر به فراواني در اين صنعت وجود دارد

كارگران به سرعت عوض مي شوند لذا امكان آموزش مشكل است.

اسلاید 3 :

مالك كارگاه ساختمان بوده و انجام عمليات ساختماني و مسئوليت ايمني آن را طبق قرارداد كتبي به پيمانكار يا فرد خويش فرما واگذار نمايد.

5- مهندس ناظر: فردي است حقيقي يا حقوقي كه برطبق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت مسكن و شهرسازي است و در حدود صلاحيت خود مسئوليت نظارت بر همه يا قسمتي از عمليات ساختماني را دارد.

6- پيمانكار: فردي است حقيقي يا حقوقي كه عمليات ساختماني را طبق قرارداد كتبي كه ميان او و صاحب كار يا پيمانكار ديگر منعقد شده عهده دار مي شود.

7- خويش فرما: فردي است ذيصلاح كه در كارگاه ساختماني بدون بكارگيري

اسلاید 4 :

كارگران ديگر و طبق قرارداد كتبي پيمانكاري، مسئوليت انجام همه يا قسمتي از عمليات ساختماني را با وسايل و ابزار كار متعلق خود به عهده مي گيرد. خويش فرما در كارگاه ساختماني پيمانكار جزء بحساب مي آيد.

8- كارفرما: شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يك يا چند نفر كارگر را در كارگاه ساختماني به حساب خود و با پرداخت مزد به كار مي گمارد.

9- كارگر: فردي است كه در كارگاه ساختماني در مقابل دريافت مزد به درخواست و به حساب كارفرما كار كند.

اسلاید 5 :

مسئول ايمني:

آموزش: در كارهاي ساختماني بايد به موارد زير توجه ويژه شود:

1- افرادجوان و كارگراني كه به تازگي وارد اين كار مي شوند.

2- كارگراني كه كار جديدي به آنها داده مي شود.

3- كارگران و افرادي كه كار آنها حفاظت ديگران را به خطر مي اندازد افراد داربست بند، راننده جرثقيل و ماشين آلات سنگين

4- سركارگران و سرپرستان و ناظرين

اسلاید 6 :

طرح ريزي:

طرح ريزي مسائل ايمني به همان اندازه كه از لحاظ توليد ضروري است از نظر حفاظت و سلامت نيز لازم است. مهمترين عواملي كه بايستي در طرح ريزي يك كارخانه توجه شود: محل كارخانه، تاسيسات مربوط به حمل و نقل و انبار كردن مواد وادوات، كف كارخانه، روشنايي، حرارت، تهويه، وسايل برقي، ديگ بخار، ماشين آلات، امكانات پيشگيري از آتش سوزي، دربهاي خروجي اضطراري، مقاومت در برابر آتش، پيشگيري از سرايت آتش

  • بودن دو درب در هر طبقه به صورت مجزا ودر فاصله 20 تا متري قابل دسترس باشد و در مقابل شعله و دود محفوظ باشد.

اسلاید 7 :

  • وجود سيستم اعلام حريق و شنيده شدن آن در كليه نقاط
  • بررسي نقشه و طرح ساختمان و تجديد آن توسط بازرس كار

پيش بيني مسائل ايمني قبل از شروع و ساخت:

مكان ساختمان، استحكام كافي زمين، در مسير سيل نباشد، عدم نزديكي به تاسيسات خطرناك، مناسب بودن نقشه، استحكام كف، ستون ها و سقفع ايمني الكتريسيته، برق گير و تهويه، پايش و نگهداري سيستم هاي طراحي شده، وجود مسئول خاص جهت تعمير و نگهداري

اسلاید 8 :

شرايط و موقعيت ساختماني:

الف) عمومي

1- استحكام كافي در پايه ها، سقف و كف

2- ساختمان موردنظر با شرايط اقليمي مطابقت داشته و كليه استانداردهاي مربوطه به فواصل از مناطق مسكوني و كارگاهي

3- موقعيت محل كار، انبارها و تاسيسات رفاهي و ساير ساختمانها به نحوي در نظر گرفته شود كه اولاً گسترش كار را در واحد تسهيل نموده از رفت و آمدهاي غيرضروري اجتناب و توسعه آن ايجاد مشكل ننمايد.

4- ارتفاع نبايد از 3 متر كمتر بوده و در راه پله ها نبايد از 2 متر كمتر باشد.

اسلاید 9 :

5- وسعت لازم براي گردش سريع و صحيح و ايمن كار رعايت شود.

6- در كف سازي ، ساف و هموار بودن، عاري از حفره و برآمدگي، عدم ايجاد گرد و غبار و ايجاد لغزش و جمع شدن آب و ساير مايعاد لغزش و جمع شدن آب و ساير مايعخل هاي كف با نرده فلزي و يا چوبي استاندارد حفاظ گذاري گردد.

8- سايبان مناسب جهت كار در محوطه و عدم وجود آب و گل و گرد و غبار در فصول مختلف

9- معابر، پياده روها و خطوط آهن از ايجاد وضع خطرناك جلوگيري شود.

10- در كارگاههايي كه مواد شميايي و سمي به كار مي برند بايد ديوارها تا

اسلاید 10 :

 ارتفاع 60/1 متر قابل شستشو باشد.

ب) شرايط اختصاصي:

1- ساختمان مواد قابل اشتعال و انفجار : (نظير مواد منفجره، اسيدها، منيزيم ، سلولوئيد و ...) مصرف يا توليد مي گردند. مطابق ضوابط خاص هر يك از آنها باشد كه مقررات عمومي آنها عبارتند از:

الف) عمليات در ساختمانهاي جداگانه به فواصلي كه از طريق مقام هاي صلاحيت دار تعيين شده

ب) در اطراف انبيه مذكور به هيچ وجه كوره آتش، دستگاه خشك كن و هرگونه 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید