دانلود فایل پاورپوینت داده کاوی الگوهای تکرارشونده در جریان داده‌ها

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت داده کاوی الگوهای تکرارشونده در جریان داده‌ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت داده کاوی الگوهای تکرارشونده در جریان داده‌ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

جريان داده

بسياری از برنامه های کاربردی نوع داده جديدی به نام جريان داده را توليد و تحليل می کنند که در آن داده ها به صورت پويا به يک بستر ( يا پنجره ) وارد و يا از آن خارج می شوند .

خواص جريان داده :

حجم زياد و گاه نامحدود

تغييرپويا

جريان به درون و خارج با يک ترتيب مشخص

پيمايش يکبار يا تعدا د محدود

نيازمند زمان پاسخ سريع ( اغلب بلادرنگ )

ممکن است دارای چندين منبع باشند .

اسلاید 2 :

در جريان داده تعدادی يا همه داده های ورودی که بايد روی آنها عمليات انجام شود روی ديسک يا حافظه اصلی قرار ندارند و بيشتر به صورت جريان داده پيوسته می رسند .    

جريان داده ها از داده‌‌ های ذخيره شده در موارد زير متفاوت اند :

عناصر داده ها به صورت بر خط می رسند .

سيستم هيچ گونه کنترلی روی ترتيب عناصر داده‌ای ( روی عناصر جريان يا جريانهای داده‌ای ) ، که جهت پردازش می‌رسند ، ندارد .

جريانهای داده ای به صورت ذاتی از نظر اندازه نامحدود هستند .

يک عنصر از جريان داده پس از پردازش يا ناديده در نظر گرفته می شود يا آرشيو می شود .

اسلاید 3 :

داده‌کاوی

داده‌کاوی استخراج اطلاعات مفيد و دانش از حجم زياد داده‌ ها است .

تکنيک هايی داده‌کاوی :

تحليل قواعد وابستگی : کشف قواعد وابستگی است که هر قاعده وابستگی به صورت جفت صفت-‌ مقدار هايی است که اغلب با هم در يک مجموعه داده اتفاق می افتند .

کلاسه‌بندی : فرايند يافتن مجموعه مدلهايی است که کلاس های داده را توصيف و مشخص می‌کنند تا بدين وسيله بتوان کلاس اشيايی را که نامشخص است مشخص کرد .

تحليل خوشه ها : اشيا بر اساس قاعده " زياد کردن شباهت بين عناصر کلاس و کم کردن شباهت بين کلاس ها " ، اشيا را به خوشه هايی تقسيم می کند . اشيا داده ای موجود در يک خوشه بيشترين شباهت را با هم دارند و با اشيا ساير خوشه ها بسيار متفاوت هستند .

 

اسلاید 4 :

داده‌‌‌کاوی روی جريان داده‌ ها

داده‌کاوی جريان داده ها يک فرايند بلادرنگ استخراج الگوهای جالب توجه از جريان داده ها است .

برای مثال ممکن است بخواهيم ورود به حريم شبکه کامپيوتری را بر اساس جريان غير عادی پيام ها شناسايی بکنيم که از طريق مقايسه الگوهای تکرارشونده فعلی با يک زمان قبلی ، قابل کشف است .

اسلاید 5 :

تکنيک های ذکر شده در داده‌کاوي بطور مستقيم بر جريان داده ها قابل اعمال نيستند زيرا الگوريتم های موجود برای اين تکنيک ها روی داده های مقيم در ديسک اعمال می شوند و می توانند داده ها را چند بار پيمايش کنند .

چالش های موجود در داده‌کاوی جريان داده عبارتند از :

به دليل خصوصيت پيوستگی عناصر داده ورودی ، نياز به حافظه نامحدود دارند .

الگوريتم های داده‌کاوی نياز به چندين پيمايش روی جريان داده دارند ولی به دليل سرعت بالای جريان داده اين امر امکان پذير نيست .

اسلاید 6 :

الگوهای تکرارشونده در پايگاه‌داده‌ها

الگوهای تکرارشونده ، الگوهايی هستند که اغلب در يک مجموعه داده ظاهر می شوند .

برای نمونه در يک پايگاه‌داده های مربوط به سابقه خريد يک فروشگاه ، شير و نان که اغلب با هم خريداری می‌شوند نمونه‌ای از الگوهای تکرارشونده می‌باشند .

اسلاید 7 :

الگوهای تکرارشونده

I={i1,i2,…im} مجموعه‌ای از عناصر

D مجموعه‌ای از تراکنش‌های پايگاه داده‌ها باشد .

دراينجاهر تراکنش شامل يک شماره منحصر بفرد و شامل ليستی از عناصر است ،  مثلا کالاهايی که در يک فروشگاه به فروش‌می‌رسند .

اگر A مجموعه‌ای از عناصر باشد ، گوييم تراکنش T شامل A است اگر و فقط اگر  

يک قاعده وابستگی به فرم                است  که در آن                   و               است و 

  Ø 

قاعده               در مجموعه تراکنش‌های D دارای پشتيبانی s است که s درصد تراکنش‌هايی در D است که شامل               باشند .

قانون              دارای اعتماد c در مجموعه تراکنش D است اگر c درصد تراکنش‌هايی از D باشد که اگر شامل A هستند آنگاه شامل B هم باشند .

اسلاید 8 :

الگوريتم Apriori
( يافتن مجموعه عناصرتکرارشونده با استفاده از روش توليد و آزمون )

هر زيرمجموعه از يک مجموعه تکرارشونده ، تکرارشونده است .

اگر {شير ، نون ، قند} تکرارشونده باشد آنگاه {شير ، نون} نيز تکرارشونده است .

هر تراکنشی که شامل {شير ، نون ، قند} باشد آنگاه شامل {شير ، نون} نيز است .  

قانون هرس Apriori : اگر مجموعه ای غيرتکرارشونده باشد آنگاه هر مجموعه دربرگيرنده آن نبايد توليد/تست شود .

روش کار :

توليد مجموعه های کانديد به طول k+1  از روی مجموعه های تکرارشونده به طول k

تست کانديد ها روی پايگاه (شمارش تعداد هر کانديد)

 

اسلاید 9 :

شبه کد الگوريتم Apriori

Pseudo-code:

Ck: Candidate itemset of size k

Lk : frequent itemset of size k

 

L1 = {frequent items};

for (k = 1; Lk !=Æ; k++) do begin

     Ck+1 = candidates generated from Lk;

    for each transaction t in database do

       increment the count of all candidates in Ck+1                              that are contained in t

    Lk+1  = candidates in Ck+1 with min_support

    end

return Èki=1 Lk;

اسلاید 10 :

نحوه توليد کانديد

Suppose the items in Lk-1 are listed in an order

Step 1: self-joining Lk-1

insert into Ck

select p.item1, p.item2, …, p.itemk-1,q. item1,q. item2,…, q.itemk-1

from Lk-1 p, Lk-1 q

where p.item1=q.item1, …, p.itemk-2=q.itemk-2, p.itemk-1 < q.itemk-1

Step 2: pruning

forall itemsets c in Ck do

forall (k-1)-subsets s of c do

if (s is not in Lk-1) then delete c from Ck

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 40 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت داده‌کاوی جریان‌داده‌ها با درخت‌های تصمیم‌گیری

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
اسلاید 1 :کلاسه بندی■ فرايندی دو مرحله ای است :■ساخت مدل :■تحليل يک مجموعه آموزشی که مجموعه‌ای از تاپل‌های پايگاه است و مشخص کردن برچسب کلاس‌های مربوط به اين تاپل‌ها .■ يک تاپل X با يک بردار صفت X=(x1,x2,…,xn) نمايش داده می‌شود . فرض می شود که هر تاپل به يک کلاس از پيش تعريف شده متعلق است .■هرکلاس با يک صفت ک ...

دانلود مقاله خوشه بندی و کشف الگوهای خسارت مشتریان بیمه شخص ثالث با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهامروزه به دلیل بالابودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور، بیمه شخص ثالث اتومبیل، بالاترین میزان خسارت پرداختی را در بین رشتههای بیمهای دارد. با استفاده از بخشبندی مشتریان و کشف الگوهای میزان خسارت آنها، میتوان مشتریان باارزش بیمه شخص ثالث که خسارت کمتری دارند را شناسایی نمود که در پژوهش حاضر یک چارچوب پیشن ...

مقاله استفاده از تکنیک های پردازش موازی با استفاده از پردازنده های گرافیکی در تشخیص هویت با کمک الگوهای عنبیه

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از تکنيک هاي پردازش موازي با استفاده از پردازنده هاي گرافيکي در تشخيص هويت با کمک الگوهاي عنبيه خلاصه : در اين مقاله روش جديدي براي تشخيص هويت با کمک الگوهاي عنبيه ارائه شده است . براي شناسايي مرزهاي داخلي و خارجي عنبيه - مرز عنبيه با مردمک و مرز عنبيه با صلبيه - از تبديل هاف دايره اي و سپس تبديل مخ ...

مقاله تغییرات زمانی مکانی الگوهای حرارتی و کاربری شهر شیراز با استفاده از دادههای سنجنده +TM&amp ; ETM

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تغييرات زماني مکاني الگوهاي حرارتي و کاربري شهر شيراز با استفاده از دادههاي سنجنده +TM&amp;ETM چکيده الگوهاي دمايي در کاربري هاي مختلف و ميزان تأثيرگذاري آنها بر دامنه هاي دمايي در شناخت ميکروکليماي شهري بسيار اهميت دارد.فعاليت هاي بشري ...

مقاله الگوهای مناسب تأمین نظم و امنیت در جامعه اسلامی از دیدگاه امام علی ( ع )

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
الگوهاي مناسب تأمین نظم و امنیت در جامعه اسلامی از دیدگاه امام علی (ع) چکیده : مفهوم احساس امنیت یکی از شاخصه هاي کیفیت زندگی در شهرهاست و آسیب هاي اجتماعی از مهمترین پیامدهاي مختلف امنیت به شمار می روند زیرا اگر مردم فضایی را به دلیل عدم راحتی و یا ترس استفاده نکنند، عرصه عمومی از بین رفته است. یکی از مهمت ...

مقاله کشف الگوهای گاز مصرفی به منظور مدیریت و قیمت گذاری عادلانه با استفاده از تکنیک های داده کاوی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کشف الگوهاي گاز مصرفي به منظور مديريت و قيمت گذاري عادلانه با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي چکيده امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتي که بشر با آنها سر و کار دارد، بهرهگيري از روشهايي همچون دادهکاوي براي استخراج دانش و اطلاعات نهفته در دادهها، امري غيرقابل اجتناب مي باشد. داده کاوي به علم استخراج ...

مقاله بکارگیری الگوریتم بهبود یافته PSO در مکان یابی و تعیین اندازه چندهدفی تولیدات پراکنده تجدید پذیربا در نظر گرفتن الگوهای بار

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بکارگيري الگوريتم بهبود يافته PSO در مکان يابي و تعيين اندازه چندهدفي توليدات پراکنده تجديد پذيربا در نظر گرفتن الگوهاي بار چکيده - مولدهاي الکتريکي از نوع منابع الکتريسيته ي تجديد پذير کم صدا،پاک و قابل اطمينان هستند.جايابي و تعيين اندا ...

مقاله بررسی کاربرد فنون داده کاوی مکانی در تحلیل و استخراج الگوهای تصادفات جاده ای مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی ( GIS )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي کاربرد فنون داده کاوي مکاني در تحليل و استخراج الگوهاي تصادفات جاده اي مبتني بر سيستم اطلاعات مکاني (GIS) چکيده امروزه ايمني ترافيک يکي از اولويت هاي اصلي دولت ها است . با توجه به اهميت موضوع ، شناسايي و تشخيص عوامل تصادفات جاده اي به هدف اصلي در جهت کاهش خسارات ناشي از حوادث رانندگي تبديل شده است . ...