بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نام هاي ديگر:

lدر فرانسه به نام  la pitahaya  

lدر اسپانیا pitaya roja

llدر ویتنام thang loy

اسلاید 2 :

گياه شناسي

lممکن است اپی فیت یا خاکزی باشد. بر روی سنگ ها یا بوته ها و به صورت کپه های رونده روی درختان و یا توسط ریشه های هوایی قوی و متعدد به دیوار ها می چسبند. در هر ارءول 2 تا 5 خار کوتاه و تیز وجود دارد. 

lشاخه ها سه گوش،گوشتی، سخت دارای انشعاب های فراوان پهن و موج دار که به طول 6 متر هم می رسد.

اسلاید 3 :

گیاه شناسی

گلها سفید رنگ و معطر به طول 35 و پهنای 22/5 سانتی متر. دارای لوله ای ضخیم با چندین خط و دارای فلس هایی به طول 4 تا 7/5 سانتی متر میوه بدون خار، گوشتی، مستطیلی متمایل به بیضی شکل به طول 10 سانتی متر و قطر 6/5 سانتی متر. گوشت به رنگ قرمز، سفید یا زرد، آبدار و شیرین که تعداد زیادی بذر سیاه رنگ درون آن وجود دارد.

اسلاید 4 :

گونه ها

l:Hylocereus undatus  با رنگ گوشت سفید، به صورت تجاری کشت می شود.

lH. Costaricensis گونه گوشت قرمز که در نیکاراگوئه و احتمالا گواتمالا کشت می شود.

lH. polyhizus در اسرائیل کشت می شود.

اسلاید 5 :

کلون ها

کلون هایی با گوشت زرد رنگ از گونه Hylocereus undatus  با نام Pitaya ammarilla  یا Yello pitaya و نام علمی Selenicereus megalanthus در مکزیک و دیگر کشور های آمریکای لاتین وجود دارد. Pitaya ammarilla گونه ی مجزایی از دیگر میوه های Yello pitaya است. این میوه در ویتنام یک کولتیوار خود سازگار است.

اسلاید 6 :

خصوصیات میوه

میوه ی اژدهایی میوه ای بزرگ، کشیده با پوستی قرمز و فلس های سبز است. فلس ها با رسیدن میوه به رنگ زرد در می آید.

 رنگ پوست در فاصله 25 تا 30 روز بعد از گلدهی تغییر می کند. در فاصله 33 تا 37 روز بعد از گلدهی، سفتی گوشت میوه به حداقل و کیفیت خوردنی آن به حداکثر میزان ممکن می رسد. (Nerd et al., 1999).

 میوه می تواند در فاصله 25 تا 45 روز بعد از گلدهی برداشت شود. فاصله 32 تا 35 روز نیز پیشنهاد شده است Nerd et al). (1999.اندازه میوه به تعداد بذر بستگی دارد(Weiss et al., 1994)

اسلاید 7 :

خصوصیات میوه

lبا بلوغ میوه، به محض اینکه تغییر رنگ در پوست میوه اتفاق افتاد، میزان اسیدیته به اوج می رسد، سپس در فاصله 25 تا 30 روز بعد از گلدهی، کاهش می یابد(Nerd et al., 1999; Le et al., 2000a).

l در این سن، SSC تا حدود 14% افزایش می یابد.

اسلاید 8 :

lشاخص عمومي بلوغ، تغيير رنگ پوست اغلب به رنگ قرمز كامل است. (Nerd et al., 1999). شاخص هاي برداشت عبارتند از:

lرنگ

lSSC

 TA

lتعداد روز پس از گلدهي( حد اقل 35 روز)

 نسبت SSC به  :TA مساوي 40 براي شاخص برداشت پيشنهاد شده است.

اسلاید 9 :

درجه بندي، اندازه و بسته بندي كردن

 استاندارد جهاني وجود ندارد. ميوه ها معمولا با معيار هاي رنگ و اندازه درجه بندي مي شوند. درجه بندي اندازه در ويتنام به شكل زير است:

  خيلي بزرگ:‌ 500گرم

  بزرگ: 500- 380 گرم

  معمولي: 380- 300گرم

  متوسط: 260- 300گرم

lكوچك: كمتر از 260 گرم(Le et al., 2000a)        

اسلاید 10 :

شرايط پيش خنك سازي

lاطلاعاتي در اين زمينه وجود ندارد. خنك كردن در خانه و خنك كردن با هوا ممكن هستند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید