دانلود فایل پاورپوینت زیررده دیلنیده

PowerPoint قابل ویرایش
99 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت زیررده دیلنیده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت زیررده دیلنیده قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

صفات مشخصه و ویژگی های زیررده دیلنیده

اسلاید ۲ :

۱- گیاهانی علفی یا چوبی هستند .

۲- از نظر مورفولوژیک دارای ناهمگنی اند.

۳- اعضاء این زیررده دارای برچه های متصل بهم اند ( به جز راسته دیلنیالس)

۴- پرچم ها زیاد و دور از مرکز گل شکل گرفته اند.

اسلاید ۳ :

۵- دانه های گرده دو هسته اند.

۶- تمکن جداری دارند ( به جز راسته پریمولالس)

۷- دانه ها به ندرت دارای پریسپرم هستند.

۸- ترکیب بتالانین در آنها دیده نمی شود.

۹- ابتدائی ترین راسته این زیررده راسته دیلنیالس است که غالبا دارای برچه های جدا از هم است.

اسلاید ۴ :

زیررده دیلنیده از ۱۳ راسته و ۷۷ خانواده تشکیل شده که مجموعا حدود ۲۵۰۰۰ گونه را شامل می شوند.

اسلاید ۵ :

راسته های زیررده دیلنیده

 

  ۱- Dilleniales

   ۲- Theales

   ۳- Malvales

   ۴ – Lecythidales

    ۵- Nepentales

    ۶- Violales

    ۷- Salicales

    ۸- Capparales

    ۹-Batales

   ۱۰- Ericales

   ۱۱- Diapensales

   ۱۲- Ebenales

   ۱۳- Primulales

اسلاید ۶ :

در اینجابه مشخصات

راسته ها و خانواده های منتخب دیلنیده

 می پردازیم

اسلاید ۷ :

۱- راسته تئالس Theales خانواده کلوزیاسهclusiaceae( گوتیفر Guttiferae)

۲- راسته مالوالس Malvales خانوداه مالواسه Malvaceae

۳- راسته ویولالس Violales خانواده ویولاسه Violaceae 

                

                                          خانواده کوکوربیتاسه Cucurbitaceae

۴- راسته سالیکالس Salicales خانواده سالیکاسهSalicaceae

۵- راسته کاپارالس Capparales خانواده براسیکاسه   Brassicaceae

                                                ( کروسیفر Cruciferae)  

۶- راسته اریکالس Ericales  خانواده اریکاسهEricaceae

۷-راسته پریمولالس Primulales خانواده پریمولاسه Primulaceae

اسلاید ۸ :

راسته تئالس Theales

  • متشکل از ۱۸ خانواده و حدود ۳۵۰۰ گونه
  • نیمی از گونه ها به دو خانواده کلوزیاسه و تئاسه تعلق دارند

اسلاید ۹ :

   خانواده کلوزیاسه clusiaceae

الف)مشخصات

ب) گسترش جغرافیایی

ج) پراکندگی در ایران

د) اهمیت اقتصادی

اسلاید ۱۰ :

الف ) مشخصات

  • گیاهانی علفی یا درختچه و درخت هستند .
  • دارای غدد شفاف محتوی چربی اند و گاهی اوقات غدد سرخ یاسیاهرنگ محتوی هیپرسین در روی برگها دیده می شود.
  • برگها ساده و درست ، متقابل یا به ندرت فراهم و فاقد گوشوارک
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 99 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد