بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مفاهیم کیفیت توان

شبکه قدرت ایده‌آل:

شبکه‌اي است که در آن انرژي الکتريکي به صورت ولتاژ وجريان سينوسي در فرکانس ثابت و در سطوح ولتاژ مشخصي ازسوي نيروگاه‌ها به مراکزمصرف منتقل مي شود.

تعریف کیفیت توان:؟

در واقع می‌توان گفت هر گونه انحراف قابل توجه درشکل موج ولتاژ از يک موج سينوسی با فرکانس و دامنه معين  يک مسئله کيفيت توان محسوب می‌گردد.

  کیفیت توان = کیفیت ولتاژ

اسلاید 2 :

منابع تولید هارمونیک

ادوات الکترونیک قدرت: اینورترها، جبران کننده‌های استاتیک،سیستم‌های

HVDC، لامپهای کم مصرف، منابع تغذیه بدون وقفه(UPS) و....

وسایل فرومغناطیسی: ترانسفورماتورها، موتورهای        AC

تجهیزات تخلیهای:کوره‌های قوسی، لامپهای فلورسنت،لامپهای بخار

 سدیم و بخار جیوه و...

   از میان تجهیزات فوق، کوره‌های قوسی دارای اهمیت بیشتری هستند.

     ظرفیت بیشتر کوره‌های قوسی در محیط‌های صنعتی.

      وجودهارمونیک‌های میانی در طیف جریان کوره.  

اسلاید 3 :

روش‌های مقابله با هارمونیک‌ها

ا قدامات پیشگیرانه

  طراحی بهتر تجهیرات

  استغاده از ترانسفورماتورها با ساختار مناسب

  استفاده ار تجهیزات در ناحیه عملکرد خطی

  ادوات بهبود کیفیت توان

  فیلترهای پسیو

  فیلترهای اکتیو

  فیلترهای هیبرید

اسلاید 4 :

شاخص های مهم در تحلیل هارمونیکی

مؤسسه های بین المللی نظیر IEEE و CIGRE ,IEC با توجه به شاخص‌های هارمونیکی

استانداردهایی برای هارمونیک‌ها مشخص کرده اند (نظیر IEStd519)

اسلاید 5 :

روش‎های تحلیل هارمونیکی

تحلیل مبتنی بر تبدیل فوریه سریع (FFT)

استفاده از فیلترهای شکاف‌دار (Notch Filter)

استفاده از فیلتر کالمن (Kalman Filter)

استفاده از فیلترهای تطبیقی (Adaptive Filter)

تحلیل هارمونیکی مبتنی بر تخمین حالت (State Estimation)

استفاده از یک روش ترکیبی تحلیل هارمونیکی (Combine Method)

استفاده از شبکه‌های عصبی هوشمند

اسلاید 6 :

مزایایFFT

تشخیص پدیده های یکباره‌ای (single shot)

اندازه گیری فاز به خوبی اندازه گیری دامنه

قابلیت حذف نویز و مولفه DC میرا شونده

قابلیت کارکرد با ولتاژ معوج

اسلاید 7 :

محدودیت‌های FFT

لزوم متناوب بودن شکل موج

تبعیت از تئوری نایکوئیست

 محدودیت پنجره نمونه برداری

اثر نشتی طیفی (Leakage Effect)

(Picket-Fence Effect)  اثر حصار نرده ای

اسلاید 8 :

فیلتر شکافدار و کاربرد آن در تحلیل هارمونیکی

در شبکه قدرت به دلیل استفاده از بارهایی مانند سیکلوکانورترها ، درایوهای کنترل

سرعت و کوره های قوس الکتریکی ، علاوه بر هارمونیک ها ، اینترهارمونیک ها نیز

وجود دارند. فرکانس اینتر هارمونیک ها کسری گویا از فرکانس اصلی شبکه می باشد.

ناچ فیلتر ، فیلتری است که یک "تک فرکانس" خاص را از خود عبور نمی دهد .

اسلاید 9 :

  با توجه به اينکه ممکن است به علت نوسانات الگوريتم،

خروجي الگوريتم اسلايدينگ نوساني و اغتشاش دار باشد

 دامنه مؤلفه دقيقIIRبا عبور آن از يک فيلتر پايين گذر

و بدون تغييرات بدست مي آيد.

اسلاید 10 :

چنانچه فرکانس اینترهارمونیک از 190هرتز به فرکانس دیگری که مضرب صحیحی

از فرکانس رزولشن نیست تغییر کند، استفاده از FFT با همان فرکانس رزولوشن

 منجر به پدیده نشتی می‌شود.

اگر فرکانس اصلی شبکه از 50 هرتز به 51 هرتز تغییر داده شود تبدیل فوریه سریع در

 مقابل تغییر فرکانس دچار نشتی می شود.  

 تحلیل توسط ناچ فیلتر، قادر به تشخیص و تعقیب فرکانس و دامنه تمام مولفه های

فرکانسی با بار محاسباتی فوق العاده کمتر می باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید