بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سیستم های اندازه گیری

به دلیل اینکه درسطح جهان درکشورهای مختلف قطعات مختلف ماشین آلات و دستگاه های مورد استفاده اکثراً درکشورهای مختلفی ساخته می شود و بمنظور تطابق آنها در تمام کشورها نیاز به هماهنگی و یکنواختی اندازه آنها می باشد لذا به این لحاظ سیستم یا سیستم های خاصی از اندازه گیری مورد نیاز است تا همه کشورها از آن تبعیت نموده و ان را به کار برند تا قطعات ساخته شده در آن کشورها و کشورهای دیگر و برای ماشین آلات و دستگاه ها مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور2 سیستم عمده اندازه گیری برای تعیین کمیت های اندازه گیری وجود دارد.

اسلاید 2 :

1- سیستم متریک

 • از جمله سیستم های اندازه گیری سیستم متریک است که اکثر کشورهای دنیا به خاطر ویژگی های زیر از آن استفاده می کنند. از جمله ویژگی های بارز این سیستم ده دهی بودن رقمهای اعشاری آن است که به عبارت دیگر ضرایب اجزاء و اضعاف این سیستم مضربی از عدد 10 هستند که به راحتی می توان آن را در عدد ضرب یا تقسیم به نام سیستم بین المللی SI معروف است کمیت اصلی این سیستم برای واحد طول متر(M) است.
 • تعرف متر: جدیدترین تعریف در سال 1983 میلادی در هفدهمین کنفرانس اوزان و مقادیر در پاریس ارائه شد که عبارت است از فاصله ای که نور در مدت ثانیه در خلاء طی می نماید. پس از این به بعد متر اندازه و شناسه ای از جنس زمان خواهد بود.

اسلاید 3 :

 • تا سال 1960 تعریف متر عبارت بود از محیط کره زمین در روی نصف النهار زمین که از قطب می گذرد. برای مقایسه قطعه ای از آلیاژ پلاتین ایریدیوم به نام متر مبنا، ساخته و در موزه سور فرانسه نگهداری می شد و فاصله بین دو خط رسم شده برروی بدنه آن به عنوان متر مبنا شناخته شد.
 • خاصیت آلیاژ پلاتین ایریدیوم از لحاظ شیمیایی و فیزیکی طوری است که دارای بقاء و دوام نسبتاً خوبی می باشد، ولی به علت مشکل بودن ساخت آن برای نمونه های متعدد در کشورهای دیگر و کنترل آن با متر مبنا و نیز مشکلات دیگر باعث شد که از سال 1960 به بعد تعریف جدید برای متر پیشنهاد شود. تعریف جدید: هر متر برابر است با 165076373 برابر طول موج نور نارنجی کریپتون 86. پس از این تعریف نیز جدیدترین تعریف متر عنوان شد که در بالا ذکر شد.

اسلاید 4 :

اجزاء و اضعاف متر:

 • اجزاء متر: دسی مترdm، سانتی مترcm، میلی مترmm و میکرومتر µm
 • اضعاف متر: دکامتر، هکتامتر و کیلومترkm

اسلاید 5 :

2- سیستم انگلیسی (اینچ inch):

 • این سیستم که به نام سیستم اینچ معروف است در انگلیس و آمریکا و دیگر کشورهای انگلیسی زبان متداول است. واحد طول دراین سیستم یارد yard می باشد. تعریف طول برمبنای کمیت اصلی این سیستم نیز هموراه دستخوش تغییراتی بوده است. درسال 1305 میلادی، طول ساعد « استخوان زیرین» ادوارد اول، پادشاه انگلیس بر مبنای استاندارد طول قرار گرفت. براساس این تعریف النا (olena) ادوارد اول، یک یارد تعیین شد. دراین راستا 1yard = 3 foot و 12 inch = 1foot تعیین شد. اما در سال 1960 میلادی در آمریکا هر یارد برابر با متر استاندارد تعیین شد ← معادل m 9144018/0

اسلاید 6 :

اجزاء و اضعاف یارد:

 • اجزاء یارد: ، ، ، ، ، و .... که همگی برحسب اینچ بودند.
 • اضعاف یارد: مایل (mile) و فوت (foot)

نکته 1:

1mile = 6336 inch     yard = 36 inch      foot = 12 inch

نکته 2:

                                           1yard=36inch=0.9144018m→914.4018mm 

1inch =  → 1inch = 25.4mm

اسلاید 7 :

واحد زاویه:

 • زاویه دارای واحدهای گوناگونی ماننددرجه ، رادیان و گراد(دایره) می باشد.
 • در صنعت برای اندازه گیری زاویه از واحدی به نام درجه استفاده می کنند و ان برابر است با زاویه مرکزی محیط دایره.

 

 • اجزاء درجه شامل دقیقه و ثانیه می باشند و در موارد حساس تر میتوان از تقسیمات کوچکتری به نام ثالثه و رابعه نیز در مورد آن استفاده کرد.

اسلاید 8 :

استانداردهای اندازه گیری:

 • استانداردهای اندازه گیری برحسب عملکرد و کاربردشان به 8 قسمت (دسته) طبقه بندی می شوند.

  1- استانداردهای بین المللی

  2- استانداردهای اولیه

  3-استاندارهای ملی

  4- استانداردهای ثانویه

  5- استانداردهای مرجع

  6-ستانداردهای کاری یا عملی

  7- استانداردهای فعال

  8- استانداردهای غیرفعال

اسلاید 9 :

 • 1- استانداردهای بین المللی

استانداردی با یک موافقتنامه بین المللی به عنوان استاندارد مبنای بین المللی شناخته شده و وسیله ای است جهت دادن اندازه به سایر استانداردها از همان کمیت در جهان، این استاندارد دارای دقت بسیار بالایی می باشد.

 • 2- استانداردهای اولیه

این استاندارد نیز دارای بالاترین کیفیت مترولوژی برای کمیت خاص می باشد که همواره توسط یک موسسه بین المللی کالبیره شده و دارای تاییدیه می باشد. این استانداردها در آزمایشگاههای بعضی از کشورهای صنعتی تهیه می شود. مهمترین آنها عبارتند از: دفتر ملی استاندارد در واشنگتن (N.B.S)، آزمایشگاه ملی فیزیک در انگلستان(N.P.L) و موسسه فیزیک و تکنیک در آلمان (P.T.B).

اسلاید 10 :

 • 3- استانداردهای ملی

استانداردی که با یک موافقتنامه ملی به عنوان استاندارد مبنای ملی شناخته شده و وسیله ای است جهت دادن اندازه به سایر استانداردها از همان کمیت و در همان کشور.

 • 4- استانداردهای ثانویه

نظربه اینکه اولاً ساخت یک استاندارد اولیه کار بسیار پیچیده است و ثانیاً احتیاج به تاسیسات پیچیده دارد، لذا در مراکز آزمایشی بزرگ و انستیتوهای تحقیقاتی از استانداردهای ثانویه که درعین دقیق بودن، کار با آنها نیز آسان است استفاده می شود. استانداردهای ثانویه به صورت دوره ای توسط استانداردهای اولیه کالبیره می گردند و به آزمایشگاههای ملی استاندارد فرستاده می شود و صرفاً برای استاندارد کردن رده پایین تر یعنی استانداردهای کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید