whatsapp call admin

مقاله بررسی جایگاه فتوگرامتری برد کوتاه در اندازه گیری دقیق سرریز سد مارون

word قابل ویرایش
9 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی جایگاه فتوگرامتری برد کوتاه در اندازه گیری دقیق سرریز سد مارون
چکیده :
در سال های اخیر شاهد رشد روز افزون فتوگرامتری در شاخه های مختلف علوم مهندسی بوده ایم . در این روش با به کارگیری دوربین های رقومی با قدرت تفکیک بالا در کنار مباحث طراحی شبکه ، کالیبراسیون دوربین و سرشکنی باندل ، امکان اندازه گیری با دقت های بالا فراهم آمده است . در این مقاله به بحث و بررسی توانایی فتوگرامتری در اندازه گیری سه بعدی سرریز سد مارون واقع در جنوب ایران از نوع بتنی به ابعاد ۶٢.٨*٢۴۵.٧ متر پرداخته شده است . در انجام پروژه پس از نصب تعدادی تارگت بر بدنه سرریز، تصویر برداری از آن با دوربینی رقومی با قدرت تفکیک بالا (٨ مگا پیکسل ) انجام پذیرفت . تست های مختلفی در راستای تعیین قابلیت فتوگرامتری با در نظر گرفتن عواملی نظیر دما و رطوبت بالای محیط ، باد خیز بودن منطقه و غیرقابل دسترسی بودن عارضه انجام پذیرفت . نهایتا با توجه به این محدودیت ها و تجربیات کاری در انجام پروژه به صحت ۴،٢۴۵٠ میلیمتردست یافتیم . بنابراین ، می توان نتیجه گرفت این روش جهت آشکارسازی جابجایی های بالای این مقدار مناسب می باشد. با این حال مطالعات نشان دادند با توجه به شرایط و پیچیدگی های کاری در چنین سدهایی همیشه استفاده از فتوگرامتری به تنهایی امکان پذیر نمی باشد و دست کم از این روش می توان در ترکیب با روش های مختلف نقشه برداری زمینی زمانی که آنالیز سریع اندازه گیری ها مد نظر باشد استفاده نمود.
کلمات کلیدی:اندازه گیری دقیق ، فتوگرامتری، آنالیز جابجایی، کالیبراسیون

مقدمه
حفاظت ، نگهداری و کنترل رفتار سدها نه تنها حفظ ثروت ملی و افزایش عمر آن را به همراه دارد بلکه از لحاظ ایمنی (حفظ جان انسان ها و طبیعت ) نیز بسیار مهم می باشد. رفتار سنجی سدها، تشخیص نقوص و علاج به موقع آنها تنها با اندازه گیری دقیق در سدها امکان پذیر می باشد. اصولا اندازه گیری در سدها را می توان در قالب دو دسته : اندازه گیری های درونی و طولانی مدت سد با هدف تعیین و اندازه گیری نیروهای مؤثر بر آن و اندازه گیری های خارجی سد با هدف تعیین و آشکارسازی جابجایی ها طبقه بندی نمود، که اولی با ابزار گذاری در نقاط بحرانی سد و دومی با انتخاب و به کارگیری روش نقشه برداری مناسب انجام می پذیرد. در این مقاله توجه خود را به اندازه گیری خارجی در سدها با هدف جابجایی سنجی آنها معطوف می سازیم . روشی که از دیرباز تا به حال در کشورمان جهت اندازه گیری سدها مورد استفاده قرار گرفته ، روش ژئودزی می باشد که با توجه به شرایط محیطی و جوی سدهای ایران همچون کوهستانی و صعب العبور بودن ، دما و رطوبت بالای محیط همواره اندازه گیری ها زمان بر و مشکل آفرین می باشد. از طرف دیگر هیچ روش اندازه گیری قادر به تأمین دقت مورد نیاز٢-٣ میلیمتر در اندازه گیری سدها با توجه به شرایط و ابعاد آنها نمی باشد.
از فتوگرامتری با در نظر گرفتن مزایایی نظیر اندازه گیری مستقیم بدون تماس با عارضه ، سرعت بالای برداشت و پردازش داده ها، قابلیت اندازه گیری به صورت Online و Offline به صورت اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک در شاخه های مختلف علوم مهندسی جایی که اندازه گیری دقیق مد نظر بوده ، به کار گرفته شده است . با نگاهی به مقالات ارائه شده در زمینه اندازه گیری و جابجایی سنجی سدها، از فتوگرامتری نیز جهت اندازه گیری در سدها استفاده شده است ، در این راستا می توان به تحقیقات انجام شده توسط Maas(١٩٩٧) وKersten (١٩٩۵) اشاره نمود.
سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که با به کارگیری دوربین های رقومی با قدرت تفکیک و استحکام هندسی بالا به چه دقتی در راستای اندازه گیری ها می توان دست یافت .
بدین منظور سرریز سد مارون به ابعاد ۶٢.٨*٢۴۵.٧ متر (شکل ١) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . جهت اندازه گیری ها از دوربین رقومی D٣٠ Canon EOS (٨ مگا پیکسل ) استفاده گردید. علاوه برآن جهت انجام محاسبات و پردازش ها از نرم افزار استرالیس ، محصول کمپانی Photometrix، نرم افزار تخصصی فتوگرامتری برد
کوتاه رقومی با قدرت اندازه گیری و تشخیص اتوماتیک تا رگت ها استفاده گردید.

شکل ١: نمایی کلی از سرریز سد مارون

٢-مراحل کلی کار
همانگونه که در بالا بدان اشاره شد، هدف از این مقاله بررسی توانایی فتوگرامتری در اندازه گیری دقیق سدها با هدف تعیین جابجایی آنها تحت نیروهای تأثیر گذار بر سد (فشار، تنش ، کشش ) می باشد. بدین منظور مراحل زیر در روند اجرای پروژه انجام پذیرفت :
الف : طراحی شبکه :
در هر پروژه فتوگرامتری طراحی شبکه مهم ترین عامل جهت رسیدن به دقت های مورد نظر به شمار رفته .
در این مرحله حداکثر فاصله مجاز تصویر برداری و ابعاد تارگت ها جهت دستیابی به دقت مورد نظر تعیین گردید.
ب :تارگت گذاری و تصویر برداری :
جهت انجام تناظریابی به صورت کاملا اتوماتیک توسط نرم افزار استرالیس ، تعدادی تارگت باز تاباننده بر روی سرریز نصب گردید و تعدادی نیز از عوارض موجود بر سرریز (نقاط غیر قابل دسترس ) انتخاب گردید و از آنها با توجه به شبکه طراحی شده تصویر برداری به عمل آمد.
ج :تعیین مختصات تارگت ها:
این بخش در راستای اندازه گیری تارگت ها به دو مرحله تقسیم بندی گردید:
١- اندازه گیری مختصات زمینی تعدادی از تارگت های نصب شده بر سرریز
٢- تعیین مختصات تارگت های نصب شده با استفاده از فتوگرامتری
همچنین جهت کنترل صحت نتایج در انجام پروژه دو روش پیش کالیبراسیون و خود کالیبراسیون با یکدیگر مقایسه شده و از المان های به دست آمده روش کالیبراسیون بهینه جهت تعیین مختصات نهایی تارگت ها به کار گرفته شد و در انتها ارزیابی بر نتایج حاصل از دو روش نقشه برداری زمینی و فتوگرامتری انجام پذیرفت .
در ادامه بحث به تشریح تفضیلی مراحل فوق و مباحث مربوطه پرداخته می شود. لازم به ذکر است در طول این تحقیق ، موارد و حالات مختلفی جهت انجام بخش های مختلف پروژه مورد بررسی قرار گرفتند تا علاوه بر اطمینان از کیف ت ی و صحت نتایج ، میزان کارآیی فتوگرامتری در دستیابی به دقت های مورد نظر حاصل شده و روند مناسب انجام پروژه های مشابه تعیین گردد.
٣- طراحی شبکه
طراحی شبکه مهم ترین عامل جهت رسیدن به دقت های مورد نظر با اعمال قیودی به منظور استحکام بهینه شبکه و دستیابی به نتایج مطلوب تر، به شمار رفته . با توجه به محدودیت های محیطی و کاری قیود مورد نظر در انجام پروژه عبارتند از: فاصله مجاز فاصله مجاز تصویر برداری، ابعاد تارگت ها. در ادامه بحث نحوه محاسبه هر قید ذکر می گردد:
٣-١: فاصله مجاز تصویر برداری
فاصله مجاز تصویر برداری عبارت است از فاصله ای که در آن می توان به دقت خواسته شده دست یافت . با در نظر گرفتن قیود فوق حداقل و حداکثر مجاز تصویر برداری به صورت زیر قابل محاسبه می باشد:
Dmin=Max(DFmoivn,DPmoiinnt)=9.7(m)
(رابطه ١):
Dmax=min(DSmcaaxle,DFmOaxV,Dwmoarxk,Drmesax)=114(m)
٣-٢: ابعاد تارگت ها
با توجه حداکثر فاصله تصویر برداری از سرریز، و ذکر این مطلب که در فتوگرامتری معمولا ابعاد تارگت ها ١.١٠٠٠ ابعاد عارضه می باشند در این پروژه از تارگت هایی به قطر ١٢ سانتی متر استفاده گردید.
۴- نصب تارگت ها و تصویر برداری
در انجام این پروژه با توجه به دمای بالای محیط (۵٠ درجه سانتیگراد)، رطوبت بالای منطقه و تابش مستقیم خورشید از ۶٠ عدد تارگت باز تاباننده دایره ای شکل با توجه به ماهیت باز تابانندگی مستقیم دسته اشعه نورانی (١٩٩۴ ,Clark) با روکش PVC

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 9 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد