دانلود فایل پاورپوینت شیشه

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شیشه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شیشه قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

شیشه

شیشه بر خلاف جامدات دیگر فاقد ساختار درونی منظم و یکنواخت است . تفاوت اصلی بین حالت جامد و مایع در هر ماده مشخصی، مثلاً یخ و آب و یا آهن مذاب و آهن جامد، وجود ساختار متقارن و منظم در حالت جامد آن است که اصطلاحاً بلور یا کریستال نامیده می شود. با بالا رفتن درجه حرارت تا حد دمای ذوب، نظم درونی ماده به هم ریخته و جسم از نظر ساختار درونی بی شکل و نامنظم می شود. به علت فقدان نظم تکرار شونده در ساختمان درونی شیشه، نور را از خود عبور می دهد و شفاف به نظرمی رسد. شیشه در عین حال نور را منکسر نیز می کند. از همین خاصیت شیشه است که در ساختن عدسی های مختلف استفاده می شود.

اسلاید ۲ :

معمولاً از شیشه به عنوان ماده ای شکننده یاد می شود، اما قدرت آن دربعضی موارد فوق العاده و باورنکردنی است . یک رشته شیشه تازه شکل گرفته می تواند وزنی بالاتر از ٧٠٠٠٠ کیلوگرم در سانتیمتر مکعب را را تحمل کند . این وزن دو برابر وزنی است که فولاد حتی در تئوری می تواند متحمل شود . با این همه ، وزنی که شیشه معمولی تحمل می کند و مورد قبول است ، یک صدم وزنی است که در تئوری برای آن قائل شده اند و این به دلیل نقایص موجود در شیشه معمولی، مانند حباب های هوا و ناخالصی های دیگر است که باعث می شود شیشه تحت فشار زیاد ترک بردارد. 

اسلاید ۳ :

شیشه، ماده ای است غیرآلی که از سرد کردن مذاب بدست می آید به شرطی که در طول سرد کردن، عمل انجماد یا کریستالیزاسیون صورت نگیرد.

منحنی تغییرات حجم شیشه نسبت به دما در شکل (۱) نشان داده شده است

اسلاید ۴ :

حجم بتدریج کاهش ،می یابدتا به نقطه Aبا سرد کردن مذاب شیشه از دمای

 نامیده میشود(Tf برسد، که درجه حرارت متناظر آن، دمای نقطه انجماد ( B  .چنانچه سرعت سرد کردن آهسته باشد، کریستالیزاسیون یا انجماد اتفاق می افتد.این عمل در درجه حرارت ثابت انجام شده و  با کاهش شدید

فاز مایع مذاب از بین رفته و مذاب به جامد Cحجم همراه است.در نقطه

کریستالی تبدیل شده است. با ادامه کاهش دما، کاهش حجم یا انقباض ادامه Bمی یابد.اگر سرعت سرد کردن به اندازه کافی سریع باشد،در نقطه

  ABعمل انجماد آغاز شده و مذاب با همان شیب

  Bبه کاهش حجم ادامه می دهد. بعد از نقطه

مایعی وجود دارد که هر چند از نقطه انجماد گذشته است

ولی منجمد نشده که به آن مایع فوق تبرید می گویند.

اسلاید ۵ :

Eبا ادامه کاهش حرارت در نقطه

شیب منحنی کاهش حجم تغییر کرده و با شیبی تقریباً موازی با شیب

CDکاهش حجم در مسیر

ٍٍٍEادامه می یابد تا به دمای محیط برسد. درجه حرارت متناظر با

(Tg را درجه حرارت انتقال به شیشه  (

  می نامند. (Transformation Temperature / Glass Transition Temperature)

شیشه وجود Tgدر حقیقت در پایین تر از

بسته به سرعت سرد کردن تغییر می کند و در Tg دارد. مقدار

   نام برد.Tg نتیجه برای بیان  این نقطه باید از محدوده

اسلاید ۶ :

صرف نظر از نوع محصول نهایی کارخانجات شیشه، فرآیند تولید انواع شیشه شامل چهار مرحله اصلی می باشد. این چهار مرحله عبارتند از:

اسلاید ۷ :

۱-آماده سازی مواد اولیه

هر چند تفاو تهای بسیاری در محصولات شیشه ای تولیدی وجود دارد، با این وجود تمام فرآیندهای تولید شیشه با توزین و اختلاط مواد اولیه به منظور تأمین بچ یا بار کوره ذوب شروع می شود.ترکیبات شیمیایی بسیار متفاوتی را می توان در تولید شیشه مورد استفاده قرار داد که هر یک به نحوی برویژگی های مکانیکی، الکتریکی، شیمیایی، حرارتی و بصری محصولات شیشه ای تأثیر می گذارد. مواد اولیه تولید شیشه شامل موارد زیر است که ترکیبات هر یک از آنها درجدول(۱) ارائه شده است.

اسلاید ۸ :

)Formers 1-1شکل دهنده ها (

شکل دهنده ها ترکیبات اصلی مورد استفاده در تولید مذاب شیشه را تشکیل می دهند. ماده اصلی شکل دهنده ، سیلیس  است که به شکل ماسه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

)Fluxes( 1-2کمک ذو بها

 مخلوطی از عناصر مختلف که باعث پایین آمدن نقطه ذوب ترکیبات دیگر می شود.

(Stabilizers 1-3مواد تثبیت کننده (

مواد تثبیت کننده مورد استفاده تولید شیشه، به منظور پایدارسازی ویژگی های شیمیایی محصول شیشه ای تولیدی و همچنین جلوگیری از تجزیه و خرد شدن محصول شیشه ای نهایی به کار برده می شود.

(Colorants 1-4مواد رنگی یا رنگدانه ها (

۱-۵ شیشه خرده برگشتی

یکی دیگر از مواد اولیه مصرفی در تولید محصولات شیشه ای، شیشه خرده های برگشتی  از خط تولید و یاشیشه های بازیافتی جمع آوری شده از زباله های شهری است. شیشه خرده میتواند ۱۰ تا ۸۰ درصد از ترکیب بچ را شامل شود که این امر بستگی به نوع محصول شیشه ای تولیدی دارد.

اسلاید ۹ :

بچ مواد اولیه هنگام عبور از کوره ذوب اساساٌ چهارمرحله زیر را طی می نمایند:

اسلاید ۱۰ :

(Melting 2-1 ذوب (

مرحله ذوب، از هنگام ورود بچ مواد اولیه به کوره شروع شده و تا زمانی که شیشه عاری از مواد کریستالی گردد، ادامه می یابد. در یک فرآیند بهینه ذوب، عملیات ذوب باید قبل از اینکه بچ مواد اولیه به انتهای نیمه اول کوره برسد، کامل شود.

(Refining)  ۲-۲ تصفیه مذاب 

 CO2 یا O2 ,N2, H2O, SO2,  حبا بهای گازی مانند

ترکیباتی مانند، سولفات سدیم، اکسید باریم، اسید بریک، کلرید سدیم و فلورید کلسیم موادی هستند که درتصفیه مذاب استفاده می شوند، اگرچه این مواد دارای اثراتی نیز در فرآیند ذوب هستند.

(Homogenizing )   همگن شدن ۲-۳

همگن کردن مذاب در محفظه ذوب اتفاق می افتد و وقتی خواص شیشه به حد قابل قبول و مورد نظر رسید، پایان می یابد

(Heat Conditioning2-4عمل آوری حرارتی (

طی مرحله عمل آوری حرارتی, شیشه پایدارشده ودمای یکنواحتی پیدا می کند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 47 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد