دانلود فایل پاورپوینت شیمی۳ و آزمایشگاه

PowerPoint قابل ویرایش
66 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شیمی۳ و آزمایشگاه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شیمی۳ و آزمایشگاه قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

واکنش های شیمیایی تغیرات موجود به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- تغیرات فیزیکی: مانند بخارشدن آب
۲- تغیرات شیمیایی: مانند سوختن گاز

اسلاید ۲ :

با اعمال ضرایب مناسب برای مولکول تعداداتم های دوطرف رایکسان می کنیم
تعداداکسیژن وهیدروژن هارا در دوطرف باهم برابرمی کنیم معادله موازنه شده به صورت زیرمی باشد
نکته مهم:
برای موازنه کردن:
۱٫ اول فلزبعدنافلزودرانتها اکسیژن وهیدروژن
۲٫ ضرایب معادله موازنه شده بایدساده ترین وکوچکترین عدد صحیح(غیر کسری) ممکن باشد.

اسلاید ۳ :

دویاچندماده با هم ترکیب می شوند و ترکیباتی باساختارجدید می سازند
واکنشی که یک ماده به مواد ساده تر تقسیم می شود

واکنشی که درآن اکسی‍ژن شرکت داشته باشد را اکسایش می نامند اما
اگراین واکنش همراه بانوروانرژی باشدسوختن نامند.

اسلاید ۴ :

ترکیب:
دویاچندماده با هم ترکیب می شوند و ترکیباتی باساختارجدید می سازند
تجزیه:
واکنشی که یک ماده به مواد ساده تر تقسیم می شود

سوختن:
واکنشی که درآن اکسی‍ژن شرکت داشته باشد را اکسایش می نامند اما
اگراین واکنش همراه بانوروانرژی باشدسوختن نامند.

اسلاید ۵ :

واکنش های جانشینی:
جانشینی یگانه:
واکنشی که درآن یک عنصر با یک ترکیب واکنش داده و جانشین یکی از عنصر های آن ترکیب می شود.
جانشینی دوگانه:
در این واکنش جای دو عنصر در دو ترکیب با هم عوض می شود.

اسلاید ۶ :

استوکیومتری یاروابط کمی در واکنش های شیمیایی
استوکیومتری بخشی ازشیمی را شامل می شودکه با نسبت
عنصرها درترکیبات و نیز ارتباط های کمی بین مواد شرکت کننده
در واکنش های شیمیایی سروکاردارد
درواکنش زیر: نسبت مولی منیزیم به اکسیژن مثل نسبت کسر __است
قانون کسرهای زنجیره ای
۱۶گرم گوگرد چند مول اتم دارد؟

اسلاید ۷ :

۱-درواکنش زیر چندمول درواکنش با لیتیم با آب تشکیل میگردد؟
۲- چندگرم گاز دراثرواکنش کامل فلزلیتیم با آب تشکیل می شود؟

اسلاید ۸ :

ترمودینامیک شیمیایی:
ترمودینامیک یکی از شاخه های علوم تجربی است که موضوع اصلی آن مطالعه شکل های مختلف انرژی و تبدیل آن ها به یکدیگر است قوانین ترمودینامیک که از نظر استواری وجامع بودن کمتر همتایی در بین سایر قوانین علمی دارند از جمع بندی پژوهش های تجربی زیادی حاصل شده انداز نظر تاریخی ترمودینامیک در آغاز برای مطالعه و بهبود کار ماشین های گرمایی که با دریافت گرما کار انجام می دهند شکل گرفت اما امروزه از آن به عنوان وسیله ی بسیار نیرومند برای رخدادهای فیزیکی و شیمیایی و تغییر انرژی وابسته به آن ها استفاده می شود درحال حاضر مهندسان زیادی با استفاده از قوانین ترمودینامیکی مشغول طراحی ماشین های درون سوز سیستم های پرتاب موشک وغیره می باشند.
قانون های ترمودینامیک:
۱٫قانون اول ترمودینامیک یا همان قانون بقای انرژی
۲٫قانون دوم ترمودینامیک ناظر بر تعیین جهتی است که انرژی در آن خود به خود از جایی به جای دیگر جریان می یابد.
۳٫قانون سوم این که به دمای صفر مطلق (۲۷۳-) رسیدن ناممکن است.

اسلاید ۹ :

جریان انرژی در سیستم:
هر ذره موجود در یک سیستم دارای انرژی جنبشی و پتانسیل می باشد
مجموع این انرژی ها برای ذره های تشکیل دهنده یک سیستم انرژی درونی نامیده می شود و این انرژی درونی یک واکنش شیمیایی تغییرمی کند بدین صورت که مواد اولیه خود دارای انرژی درونی معین هستند و پس ازانجام واکنش شیمیایی فراورده ها نیزدارای انرژی درونی معین می باشد.

اسلاید ۱۰ :

در اینجا ۲ حالت وجود دارد:
الف) هنگامی که یک سیستم کار انجام می دهدمثلا دریک پیستون با افزایش حجم پیستون بالا رود در نتیجه است و مقدار کار منفی است.
ب) هنگامی که محیط روی سیستم کارانجام می دهد (باکاهش حجم پسشتون پایین بیاید) در نتیجه ومقدار کار مثبت است.
برای تغییر انرژی درونی سیستم با ۲ روش آشناشده اید:
۱٫ با انجام کار ۲٫ با انتقال گرما
برای ان می توانیم این نموداررارسم کنیم:

روش های موازنه کردن:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 66 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد