بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

nپژوهش در درستی مطالب نظری

nافزايش توانايي انديشيدن و استدلال

nايجاد علاقه به دانش تجربی

nايجاد مهارت در کار و حل دشواری های روزمره زندگی

nآسانی انتقال مفاهيم

nفرا گيری انجام کار گروهی

nايجاد حس اعتماد بنفس

اسلاید 2 :

nتهویه مناسب، دارا بودن گاز، آب و برق

nدرب ورود و خروج و آزاد بودن درب ها

nنور و پنجره های مناسب

nهود آزمایشگاه

nشیرها و دوش های شستشو

nوجود کپسول آتش خاموش کن

nمیز و سکوهای آزمایشگاه از جنس ضد اسید و مقاوم در برابر مواد شیمیایی

nقفسه های مواد شیمیایی

nفاضلاب و لوله های سینک آزمایشگاه

nاتاق مخصوص نگهداری مواد شیمیایی

nاسید ها و مایع فرار زیر هود نگهداری شود

nمواد خطرناک مانند اسیدهای غلیظ یا سود سوز آور در قفسه ها یا کمدهایی که روی دیوار نصب میشوند قرار داده نشوند

nجعبه کمک های اولیه

اسلاید 3 :

محل شيرهای آب مخصوص شستشوی چشم را به خاطر بسپاريد

هنگام استفاده از شعله خيلی مواظب باشيد

محل کپسول های آتش نشان، دوش( ها) پتو های اطفای حريق را به خاطر بسپاريد

از تماس حلال های آلی با چشم و پوست پرهيز کنيد

بخار حلال ها را تنفس نکنيد

حلال های آتش گير، مانند استن، نفت، کربن تترا کلريد..ومحلول حاوی فلزات سمی و سنگين مانند کرم، جيوه، کبالت و... را در درون آبر اه ها يا دستشويي آزمايشگاه خالی نکنيد. برای اين کار آز ظروف مخصوص استفاده کنيد.

 

اسلاید 4 :

nمصدوم را در هواي آزاد قرار دهيد .

n  تنفس بخار محلول رقيق استيك اسيد مفيد است

n   چشم آسيب ديده را 15 دقيقه با آب شسته شود و حتما به پزشک متخصص مراجعه شود .

n  از بكار بردن مواد شيميايي براي مقابله با سوختگي چشم خودداري شود

n  در صورت نياز انتقال مصدوم به مراكز درماني صورت گيرد.

 

اسلاید 5 :

nمحلول HCl حاوي42.7% گاز Cl2 است .

n هردو در حالت غليظ اثرسوزانندگي دارند

n در مورد چشم آلوده 15 دقيقه تمام زير شير آب شستشو انجام شود .

n وجود مقادير بيشتر از 0.05 % گاز HCl در هواي مي تواند كشنده باشد.

n مصدوم گاز HCl را در هواي آزاد قرار دهيد

اسلاید 6 :

 

n 85/1 گرم آن در 100 گرم آب خالص oC 20  حل مي شود.

n كلر روي لاستيك اثر مي كند .

n

n كلر ، ريه و غشاء مخاطي را به شدت تحريك مي كند .

n از علائم مسموميت آن عبارتند از: عطسه زدن، تنگي نفس و در موارد حاد سرفه هاي خوني و تورم ريوي

n

n

اسلاید 7 :

کمک های اوليه

پوست آسيب ديده را ابتدا با الكل بعد آب و سپس با محلول سديم كربنات رقيق مي شويند .

در موارد ساده تنفس بخار چاي بابونه يا بخارات اتانول خالص تحريك سرفه اي را آرام مي كند

شخص مصدوم را به حالت خوابانيده به مراكز درماني منتقل مي كنند .

مصدوم را به آرامش تشويق كنيد .

تنفس مصنوعي مطلقاً ممنوع است .

بدن مصدوم با پتو پوشانيده شود تا بدن او سرد نشود .

 

اسلاید 8 :

نيتريك اسيدHNO3 

نوع تجاري آن در بازار محلول 68% ( D= 1.14 ) و نوع دود كننده اش نزديك 100% و (D= 1.52) مي باشد .

اثر سوزانندگي آن شديد است .

اسيد نبايد به اطراف پاشيده شده,  با مواد قابل اشتعال ( پارچه – كاغذ صافي) تماس بگيرد ،بلكه آن را بايد با آب    

     رقيقو خنثي كرد .

كاركردن با آن خطر توليد گازهاي NOx را به دنبال دارد.

اسلاید 9 :

گاز گوگرد دي اكسيد SO2

  تحريك كننده ي غشاء مخاطي است .

در مجاري تنفسي بالايي با آب تركيب مي شود و H2S توليد مي كند .

 

علايم مسموميت با آن عبارتند از سرفه ، عطسه ، ريزش اشك ، سردرد ، تهوع و استفراغ و اسهال

 

كمك هاي اوليه آن مانند كلر مي باشد.

 

 

هيدروژن سولفيد H2S

 

در غلظت كم بوي گاز به مشام نمي رسد ولي در غلظت هاي بالا اعصاب بويايي به سرعت بي حس مي شوند

     و پس از مدت كوتاهي شخص بي هوش مي شود (علت مرگ بسياري از افراد در چاه هاي فاضلاب).

علايم مسموميت عبارتند از : سرگيجه و حالت تهوع و سردرد

 

 كمك هاي اوليه : شخص مصدوم را در هواي آزاد قرار مي دهند و با تنفس مصنوعي جريان تنفس او را عادي مي كنند.

 

اسلاید 10 :

 پتاسيم :  (K)

پتاسيم با آب به شدت واكنش مي دهد و گاز اشتعال پذير هيدروژن را آزاد مي كند.

به طور خالص در مجاورت با هوا خود به خود مشتعل مي شود

درون حلال هاي بي اثر نگهداري مي شود.

هنگام آزمايش از عينک و دستکش  استفاده شود

باقيمانده هاي كوچك آن توسط الكل نوع سوم نابود مي شوند.

 

 

 سديم  :  (Na)

سديم نيز مانند پتاسيم با آب به شدت واكنش مي دهد و گاز اشتعال پذير هيدروژن را آزاد مي كند.

هنگام آزمايش از عينک و دستکش استفاده شود

باقيمانده سديم را باا لكل متانول حل و نابود مي كنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید