whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت فرآیند در مهندسی نرم افزار

PowerPoint قابل ویرایش
46 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فرآیند در مهندسی نرم افزار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فرآیند در مهندسی نرم افزار قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فرایند چیست؟هنگامیکه شما تولید یک محصول یا سیستم را مدنظر دارید،نکته مهم این است که وارد یک سری مراحل قابل پیش بینی شوید.نقشه ای که به شما کمک می کند؛به نتیجه ای سریع و درخشان دیت یابی.نقشه ای که شما پیگیری می کنید، یک فرآیند نرم افزاری نامیده می شود .

محصول کار چیست؟از نظر نقطه نظر مهندسی نرم افزار ،محصولات کاری، برنامه ها،اسناد و داده هایی است که در نتیجه فعالیتهای مهندسی نرم افزاری که در طول فرآیند صورت گرفته اند،تولید شده اند.

چگونه مطمئن شوم که کاری که انجام داده ام درست است؟ یک سری فرآیندها و
مکیزمای ارزیابی نرم افزار وجود دارد که سازمانها را قادر می سازد«تکامل فرآیند نرم افزاری»خود را تعیین کنند.

اسلاید ۲ :

آیا مفهوم فرآیند با مهندسی نرم افزار یکسان است؟پاسخ هم «بله» و هم
«خیر» است فرآیند نرم افزار روشی را تعریف می کند که در هنگام طراحی نرم افزار بکار گرفته می شود.اما مهندسی نرم افزار نیز در بر گیرنده فناوریهای است که در فرآیند وجود دارند یعنی روشهای فنی و ابزار خودکار.
مهندسی نرم افزار عبارتست از:ایجاد و استفاده از اصول ساده مهندسی
به منظور رسیدن به یک نرم افزار مقرون به صرفه که قابل اطمینان
بوده و روی دستگاههای واقعی کارآمد باشد.

مهندسی نرم افزار:
۱- بکارگیری یک روش سیستماتیک ،منظم کمیت پیر برای ارائه ،عملیات و
حفظ و نگهداری نرم افزار است یعنی بکارگیری مهندسی و شیوه های آن در نرم افزار .
۲- بررسی رهیافتهای آورده شده در قسمت(۱).

اسلاید ۳ :

اساس نرم افزار یک لایه به نام فرآیند است.فرآیند مهندسی نرم افزار مانند
چسبی است که لایه های فناوری را با هم نگاه داشته،توسعه به موقع و منطقی
نرم افزارکامپیوتری را ممکن می سازد فرآیند چارچوبی برای مجموعه ای از
حوزه های کلیدی و اصلی فرآیند خود مهیا می سازد که باید برای تحویل
موثر فناوری مهندسی نرم افزار بوجود آید.
حوزه های اصلی پردازش [PAU93] (KPAs) مبنای کنترل مدیریت
پروژه های نرم افزاری را تشکیل داده و بستری فراهم می کنند که در آن روشهای
فنی بکار گرفته می شود،محصولات تولید می شوند،(مدلها،اسناد،داده ها،گزارشات،
فرمها و غیره)،محکهایی بوجود می آیند،کیفیت سنجیده می شود و تغییرات احتمالی
ترتیب داده می شوند.
روشهای مهندسی نرم افزار چگونگی انجام کار را از نظر فنی برای
ساخت نرم افزار مهیا می کنند.روشها ی مهندسی نرم افزار به مجموعه ای از
اصول اولیه تکیه دارند که بر هر حوزه فناوری حاکم بوده و شامل فعالیتهای
مدل سازی و دیگر فنون توصیفی است.

اسلاید ۴ :

مهندسی عبارتست از:
تحلیل
طراحی
ساخت
تایید
مدیریت امور فنی (یااجتماعی)
بدون توجه به ماهیت چیزی که مورد کارهای مهندسی قرار می گیرد.
کارهای مربوط به مهندسی نرم افزار را میتوان به سه گروه کلی تقسیم کرد،
بدون توجه حوزه کاربرد،اندازه پروزه یا پیچیدگی آن .
مرحله تعریف
مرحله توسعه
مرحله پشتیبانی

اسلاید ۵ :

روی آنچه که این کارها هستند(what)،متمرکز می شود.یعنی در طول تعریف مهندسی نرم افزار سعی می کند نوع اطلاعاتی را که باید پردازش شوند،عملکرد مطلوب،نوع وضعیت سیستم مورد انتظار ،نوع رابط هایی که باید ایجاد شوند.محدودیتهای موجود در طرح و معیارهای صحت را که برای تعریف یک سیستم موفق لازمند،شناسایی کند.نکات اصلی مورد نیاز در سیستم و نرم افزار شناسایی شده اند .گرچه روشهای بکار گرفته شده در طول مرحله تعریف ،بسته به معیار مهندسی نرم افزار که بکار رفته بسیار متفاوتند اما سه کار اصلی در بعضی موارد به وقوع می پیونددمهندسی سیستم یا اطلاعات،طراحی پروژه نرم افزاری،و تحلیل مربوط به موارد مورد نیاز.

اسلاید ۶ :

مرحله توسعه
مرحله توسعه وارائه روی چگونگی (how)متمرکز است.یعنی در طول این مرحله مهندس سعی دارد چگونگی ساخته شدن داده ها،اجرای کار در ساختار نرم افزاری،چگونگی توصیف رابط ها چگونگی تبدیل طرح به زبان برنامه نویسی_یا زبان غیر رویه ای)و چگونگی انجام آزمون را توصیف کند.روشهای بکار گرفته شده در طول مرحله توسعه متفاوتند اما سه کار فنی خاص همیشه رخ می دهند:طراحی نرم افزار،تولید کد و آزمون نرم افزار.
مرحله پشتیبانی
روی تغییر متمرکز(chang)متمرکز است که با اصلاح خطا،ایجاد تطابقات لازم در حد لازم در رابطه با محیط نرم افزاری و تغییراتی ناشی از بهبود کار بخاطر تغییر نیاز مشتری ،رابطه دارد
در طول این مرحله چهار نوع تغییر را شاهد هستیم.
اصلاح
تطابق
بهبود وضعیت
پیشگیری

اسلاید ۷ :

کارهای مربوط به توسعه نرم افزار(ادامه)

این فازها مراحل توصیف شده در دیدگاه کلی ما نسبت به مهند سی نرم
افزار بوسیله یک سری فعالیتهای پوششی تکمیل می شوند .فعالیتهای نمونه در
این گروه شامل موارد زیر است :
کنترل پیگیری پروژه نرم افزاری
تضمین کیفی نرم افزار
مدیریت طرح نرم افزری
آماده سازی اسناد و تولید
مدیریت قابلیت استفاده مجدد
بازنگری های فنی رسمی
ارزیابی
مدیریت خطر

اسلاید ۸ :

بعضی از کارها که هر کدام مجموعه ای از کارهای مهندسی نرم
افزاری،معیارهای پروژه محصول کار و نقاط تضمین کیفیت هستند،باعث
می شود که این مجموعه های معین فعالیتی در مشخصه های پروژه نرم
افزری بکار گرفته شده و در وجموعه تقاضاهای تیم پروژه نیز باشند.

موسسه مهندسی نرم افزار (SEI)مدل جامعی ارائه داده که روی مجموعه
ای از توانائیهای مهندسی نرم افزار که باید برای دسترسی سازمانها به سطوح
مختلف بلوغ فرآیند وجود داشته باشد،پیش بینی می شود.

این طرح درجه بندی میزان تطابق با توانایی مدل کامل (CMM) [PAU93]
را مشخص می کند که فعالیتهای اصلی لازم در سطوح مختلف فرآیند تکامل را تعریف می کند.

اسلاید ۹ :

سطح ۱:اولیه.
فرآیند نرم افزاری بصورت موقتی و حتی بعضی اوقات بسیار درهم و برهم توصیف شده است.چند فرآیند تعریف می شود و موفقیت به تلاش های فردی بستگی دارد.
سطح ۲:قابل تکرار.
فرآیندهای اولیه مدیریت پروژه برای مشخص کردن هزینه،زمان بندی وقابلیت کارایی آن صورت می گیرند.اصل ضروروی فرآیند در جایی است که موفقیتهای پیش تر پروژه هایی کاربردهای مشابه را تکرار می کند.
سطح ۳:تعریف شده.
فرآیند نرم افزاری برای مدیریت و فعالیت های مهندسی در طول یک فرآیند پردازش نرم افزاری در سازمان ثبت شده،استاندارد و منسجم است.
سطح ۴:مدیریت شده.
اقدامات دقیق صورت گرفته پردازش نرم افزار و کیفیت محصول همگی کنترل می شوند.
سطح ۵:بهینه سازی.
بهبود مکرر فرآیند با توجه به بازخورد کمی فرآیند و از روی آزمون ایده های نو آورانه و فناوریهای تازه ،مقدور است.

اسلاید ۱۰ :

نکته:حائز اهمیت است که هر سطح بالای سطح ۲ زیر مجموعه ای از سطح قبلی است.
نکته:سطح ۴ دربرگیرنده مفهوم اندازه گیری و استفاده از متریک است.
متریک یک کمیت معنادار است که می توان آن را از روی بعضی از اسناد یا کدی در داخل پروژه نرم افزاری استخراج نمود.
در یک بخش از کد برنامه ،این متریک در صوتی معنی دارد که نشانه ای از کارهای لازم را آزمون کد مهیا کند.این متریک مستقیما با تعداد مسیرهای آزمونی داخل کد مربوط است.
نکته:سطح ۵ بالاترین سطح قابل دسترسی است .این سطح نمایانگر آنالوگ مکانیزمهای کنترل کیفی نرم افزار است که در مکانیزمهای دیگر و صنایع کامل تر وجود دارند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 46 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد