بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

جك ولش:

    در سال‌هاي متمادي مديريت در GE، خيلي بيش از پيش به اين نكته پي بردم كه، تا چه حد موفقيت من به كساني‌كه استخدام كرده بودم بستگي دارد. از نخستين روزهاي كار خود، به اهميت پيدا كردن افراد شايسته پي بردم. آشكار بود كه وقتي فردي بزرگ را پيدا و استخدام مي‌كردم، جهاني از تفاوت پديد مي‌آمد.

    بسياري از اشتباهات استخدامي من برخاسته از پيش داوري‌هاي نادرست من بود. در ابتدا، من عاشق موقعيت و موفقيت‌هاي تحصيلي افراد بودم، اما بتدريج دريافتم كه تحصيلات فرد، به تنهايي چيز زيادي درباره جستجوگري، تعهد، هيجان و چالش گري فرد را نشان نمي‌دهد.

اسلاید 2 :

   در بررسي سال 2012، 67درصد از كارفرمايان گفته‌اند كه عدم تناسب شخصيت، عاملي بوده است كه عذر كاركنانشان را بخواهند. در همين تحقيق، تقريبا همين تعداد از كاركنان نيز گفته‌اند كه در جستجوي Better cultural fit كار خود را ترك مي‌كنند.

اسلاید 3 :

  • تعریف آزمون روانی

      آزمون روانی، وسیله‌ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه‌گیری نمونه‌ای از رفتار یا خصایص آدمی به‌کار می‌رود. در این تعریف، منظور از "عینی" آن است که روش اجرا، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون بر اساس قواعدی معین و مشخص صورت می‌گیرد و قضاوت و نظر شخصی در آنها بی‌تاثیر است. اصطلاح "استانداردشده" بدین‌معناست که آزمون قبلا در مورد گروه نمونه‌ای از افراد مورد نظر در بوته آزمایش گذاشته شده و نتایج پژوهش‌های مربوط به آن از راه روش‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روایی و اعتبار آن تعیین شده است. به‌علاوه دارای هنجارهایی است که نمره‌های خام آزمون بر مبنای آنها تعبیر و تفسیر می‌شوند. مقصود از "نمونه‌ای از رفتار یا خصایص" آن است که در هر آزمون، نمونه‌های کوچکی از رفتار یا خصایص فرد که به دقت انتخاب شده است مورد مشاهده و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال روان‌شناس برای اندازه‌گیری استعداد ریاضی یک فرد می‌تواند نمونه‌هایی از توانایی وی را در حل مسایل، محاسبات کمٌی و یا استدلال ریاضی مورد مطالعه قرار دهد.

 

اسلاید 4 :

عوامل موثر در پاسخ گويي به آزمونها

 1- ويژگي هاي آزمودني

 باورها و نگرشها

امكان تعمد در فريب دادن

عدم درك صحيح از اجراء آزمون

احساس موقتي بودن فرآيند اجراء آزمون و مقاومت

اسلاید 5 :

  2 - ويژگي هاي آزماينده

  تخصص

  تعهد حرفه ايي

 

 

اسلاید 6 :

كاربرد آزمونهاي رواني در صنعت  

 جذب ( آزمونهاي هوش، شخصيت و سلامت عمومي رواني)

 جابجاي ها ( آزمونهاي شخصيت و آزمونهاي ويژه)

 ارتقاء ( آزمون هوش هيجاني ، شخصيت و آزمونهاي ويژه)

 تشخيص  و درمان ( آزمونهاي تخصصي)

اسلاید 7 :

انواع آزمونهاي رواني

1 - مدادي كاغذي ( تستي)

2- فرافكن

اسلاید 8 :

nانواع آزمونهاي پر مصرف در محيط كار

n1- آزمونهاي سنجش هوش (IQ)

n2-آزمونهاي سنجش سلامت عمومي رواني (SCL90-GHQ)

n3-آزمونهاي سنجش تيپهاي شخصيتي (MBTI-NEO-HARTMAN)

n4-آزمونهاي سنجش اضطراب و فرسودگي شغلي (منابع استرس شغلي- اضطراب كتل و فرسودگي شغلي مسلش)

n5- ازمونهاي سنجش هوش هيجاني (EQ) شامل بار اون و گلمن

n6- آزمونهاي تشخيصي (MMPI)

n7- ساير آزمونها : قدرت رهبري ، خلاقيت و......

اسلاید 9 :

  رنگهای اين كارت درهم هستند، احتمالا طرح اصلی رورشاخ است . جواب خوب می تواند يك آتش  با دود باشد ، يا يك انفجار ( اما ادعا می شود افراد پارانويد بيشتر به يك قارچ سبز كم رنگ كه يك ابر در مركز خط بالا ی آن قرار گرفته است توجه می كنند) ، يك نقشه ، يا يك گل ، يا آناتومی . اگر كارت را نود درجه بچرخانيد،  شما در نواحی صورتی رنگ در پايين سر يك انسان را می بينيد. جوابهای بد دراين لكه در نواحی نارنجی می تواند بصورت يك هيولا يا مردان در حال جنگ باشد، كه نشان دهنده‌ي رشد اجتماعی ضعيف است.

اسلاید 10 :

  • كارت شماره‌ی چهار "كارت پدر" نام دارد. در اولين نگاه مشكل است كه در اين لكه يك تصوير تك را ببينيد. پوتين ها تقريبا آشكارا رويت می شوند؛ در بين آنها سری شبيه سگ يا اژدهای چينی آشكارا ديده می شود. بسياری از موضوعات در اين لكه بصورت پوست حيوان مشاهده می شوند مجموعه توصيفات ديگر شامل : خرس، گوريل، و يا مردی كه كت سنگين برتن دارد هستند. توصيفات بد شامل: هيولا يا خرس در حال حمله يا گوريل هستند. در نظريه‌های رورشاخ توصيفات شما نسبت به اين لكه تصور شما را نسبت به پدرتان يا مراجع قدرت  فرا فكنی می كند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید