بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 مفاهيم لايه انتقال

 مفهوم پورت و سوکت

 تشريح پروتکل TCP

  روش برقراري ارتباط در پروتکل TCP

  روش کنترل جريان داده‌ها در پروتکل TCP

 زمان سنجها و عملکرد آنها در پروتکل TCP

 پروتکل UDP

 

اسلاید 2 :

مدل هفت لایه ای OSI (open system interconnection(

کاربرد

نمایش

جلسه

انتقال

شبکه

پیوند داده

فیزیکی

اسلاید 3 :

مدل چهار لایه ای TCP/IP (Transmission control protocol   (

کاربرد

انتقال

شبکه

واسط شبکه

اسلاید 4 :

پروتکلهاي لايه انتقال

TCP-- Transmisson Control- Protocol

UDP User Datagram Protocol

اسلاید 5 :

لايه IP

 • هدايت و مسيريابي بسته‌هاي اطلاعاتي از يک ماشين ميزبان به ماشين ديگر
 • عدم حل مشکلات احتمالي به وجود آمده براي بسته‌هاي IP در مسير

  لايه انتقال

  • فراهم آوردن خدمات سازماندهي‌شده, مبتني بر اصول سيستم عامل, براي برنامه‌هاي کاربردي در لايه بالاتر
  • جبران کاستي‌هاي لايه IP

اسلاید 6 :

راهکارهاي  پروتکل TCP

 • برقراري يک ارتباط و اقدام به هماهنگي بين مبدأ و مقصد قبل از ارسال هر گونه داده

  o قراردادن شماره ترتيب(sequence number) براي داده‌ها

  o تنظيم کد 16 بيتي کشف خطا در مبدأ و بررسي مجدد آن در مقصد جهت اطمينان از صحت داده‌ها

اسلاید 7 :

راهکارهاي  پروتکل TCP

 قرار دادن شماره ترتيب در بسته ارسالي

  استفاده از الگوريتم پويا جهت تنظيم مجموعه زمانسنجها

  قراردادن آدرس پورت پروسه فرستنده و گيرنده در سرآيند بسته ارسالي

اسلاید 8 :

شماره شناسايي مشخص‌کننده هر پروسه براي برقراري يک ارتباط با پروسه‌ي ديگر بر روي شبکه

شماره پورتهاي استاندارد

اسلاید 9 :

آدرس سوکت

زوج آدرس IP و آدرس پورت مشخص‌کننده يک پروسه يکتا و واحد بر روي هر ماشين در دنيا

 (IP Address: Port Number)= Socket Address

اسلاید 10 :

ساختار بسته هاي پروتکل TCP

TPDU = Transport Protocol Data Unit= بسته توليد شده در لايه انتقال = قطعهTCP

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید