دانلود فایل پاورپوینت انتقال حرارت پیشرفته (انتقال حرارت هدایتی) (Conduction)

PowerPoint قابل ویرایش
59 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انتقال حرارت پیشرفته (انتقال حرارت هدایتی) (Conduction) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انتقال حرارت پیشرفته (انتقال حرارت هدایتی) (Conduction) قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

vفرمولاسیون مسائل انتقال حرارت

vروشهای حل تقریبی

vروشهای حل دقیق (تحلیلی)

اسلاید ۲ :

vانتقال حرارت هدایتی و قانون فوریه (Conduction)

vانتقال حرارت جابجایی (Convection)

vانتقال حرارت تشعشعی (Radiation)

اسلاید ۳ :

دیواره ای با ضخامت L را مانند شکل در نظر بگیریدکه یک سمت آن در دمای T0 و طرف دیگر آن در دمای T1  قرار دارد:

توزیع دما برای این صفحه جامد در حالت یکنواخت (Steady State) که دما با زمان تغییر نمی کند، خطی بوده و حرارت منتقل شده متناسب با اختلاف دما می باشد:

اسلاید ۴ :

vدر حالت جامد اتفاق نمی افتد.

vاغلب مکانیزم غالب در سیالات می باشد.

vدر هنگام مدلسازی از قانون سرمایش نیوتن که بصورت زیر است، استفاده می شود:

که در این رابطه q شار حرارت عبوری، h ضریب انتقال حرارت جابجایی، A مساحت تماس بین فاز جامد با سیال، Ts دمای سطحی که سیال در روی آن قرار گرفته و جمله ی آخر دمای توده سیال می باشد. 

اسلاید ۵ :

vدر هر سه حالت ماده اتفاق می افتد.

vاغلب مکانیزم غالب در دماهای بالا می باشد.

vدر هنگام مدلسازی از قانون استفان بولتزمن که بصورت زیر است، استفاده می شود:

که در این رابطه q شار حرارت عبوری، σ ضریب استفان – بولتزمن، ε ضریب نشر یا (Emissivity) و A مساحت جسم می باشد.

اسلاید ۶ :

vفرمولاسیون مسایل انتقال حرارت مراحل مختلفی دارد که در مثال های زیر بدانها اشاره می شود.

اسلاید ۷ :

مثال

کره ای به شعاع R0 در اولیه دمای T0 قرار دارد. آنرا در معرض محیط کنوکسیونی با ضریب انتقال حرارت h و دمای T1 قرار می دهیم تا سرد شود. تغییرات دما را در این کره بدست آورید.

اسلاید ۸ :

۱- شناخت دقیق سیستم مانند حدود ابعاد، دامنه بزرگی پارامتر ها و … .

فرض کنید که کلیه مشخصات این کره از قبیل طول شعاع، مقدار دمای اولیه و … مشخص می باشد.

۲- شناخت دقیق خصوصیات فیزیکی و ترموفیزیکی مثل چگالی، K، Cp، ویسکوزیته و … .

فرض کنید که کلیه مشخصات ترموفیزیکی از قبیل K، Cp، h و… برای این سیستم مشخص می باشد.

اسلاید ۹ :

الف) متغیر های مستقل همواره مولفه های مکانی مثل x،y و z …. و زمان می باشند.

ب) متغیرهای غیر مستقل کلیه خصوصیات فیزیکی مثل غلظت، سرعت، فشار، … می باشند که در مسائل حرارت، متغیر غیر مستقل همواره دما می باشد.

اسلاید ۱۰ :

در مثال فوق تغییرات دما وابسته به نقاط مختلف کره در زمان های مختلف است. یعنی داریم:

بدیهی است که اگر شعاع این کره یعنی R0 خیلی کوچک باشد، می توان دمای نقاط مختلف کره را در هر لحظه یکسان فرض نمود و از تغییرات دما در شعاع های مختلف صرفنظر کرد. در این حالت داریم:

در این حالت که جهت شعاع از تغییرات دما حذف شده است، مسئله را اصطلاحا در جهت شعاعی Lumped می نامیم (Radially Lumped).

این مثال را در دو حالت Lumped و Differential  فرموله خواهیم کرد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 59 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد