دانلود فایل پاورپوینت لایه شبکه

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت لایه شبکه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت لایه شبکه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

انواع توپولوژی های شبکه

گذرگاه مشترک(BUS)

ستاره

درخت

حلقه

کامل

ترکیبی

 

 

اسلاید ۲ :

سرویس لایه شبکه به لایه حمل

دو نوع سرویس

سرویس اتصال گرا

سرویس بدون اتصال

 

اسلاید ۳ :

خدمات اتصال گرا

در این نوع خدمات ابتدا کاربر با ارسال پیام خاصی به شبکه، از آن در خواست برقرای اتصال به یک مقصد خاص می کند.

چنانچه شبکه منبع کافی در اختیار داشته باشد، با درخواست کاربر موافقت می کند و یک مسیر مشخص از مبدا به مقصد برای کاربر فراهم می آورد.

به این مسیر، مدار مجازی گفته می شود.

در این نوع خدمات، بسته ها پشت سر هم از یک مسیر عبور می کنند.

در شبکه اتصال گرا این امکان وجود دارد که چندین مسیر مجازی نیز وجود داشته باشد.

اسلاید ۴ :

خدمات بدون اتصال

در این نوع خدمات هیچگونه عملیات اولیه ای صورت نمی گیرد.

در این نوع خدمات قاب های ارسالی به طور مستقل پردازش می شوند و این احتمال وجود دارد که از مسیرهای متفاوتی به مقصد ارسال گردند.

به این نوع سرویس، دیتاگرام گویند.

اسلاید ۵ :

جنبه های مقایسه این دو نوع سرویس

آدرس دهی

در مدار مجازی: نیاز به آدرس مبدا و مقصد در ا بتدای ایجاد کانال

در داده گرام: نیاز به داشتن آدرس مبدا و مقصد در کل مسیر

اطلاعات وضعیت شبکه

در مدارمجازی: بدلیل وجود داشتن چندین مدار مجازی

مسیریابی

در مدارمجازی: یک بار در ابتدای انتقال

در داده گرام: برای هر بسته به صورت جداگانه

 

اسلاید ۶ :

خرابی در یک نود

در مدار مجازی: تمامی مدارهای مجازی عبوری از آن از بین می روند.

در داده گرام: بسته ها از مسیرهای دیگر عبور داده می شوند.

کنترل ازدحام

در مدار مجازی: با در نظر گرفتن بافر کافی در نود های میانی، کنترل تراکم به سادگی انجام می گیرد.

در داده گرام: کنترل ازدحام مشکل تر می باشد.

 

اسلاید ۷ :

مفاهیم اولیه مسیریابی

مسیریاب: ابزاری است برای برقراری ارتباط دو یا چند شبکه

زیرساخت ارتباطی: مجموعه مسیریابها و کانالهای فیزیکی ما بین آنها

الگوریتمهای مسیریابی : روشهایی برای پیدا کردن مسیری بهینه میان دومسیریاب به گونهای که هزینه کل مسیر به حداقل برسد.

اسلاید ۸ :

برخی اصطلاحات کلیدی در مسیریابی

آدرسهای MAC:

 • آدرسهای لایه فیزیکی جهت انتقال فریمها بر روی کانال
 • اندازه آدرس وابسته به پروتکل و توپولوژی شبکه
 • تغییر آدرسهای MAC بستههای اطلاعاتی هنگام عبور از مسیریابهای موجود در مسیر

آدرسهای IP :

 • آدرسهای جهانی و منحصر به فرد
 • مشخصکننده یک ماشین فارغ از نوع سخت افزار و نرم افزار آن
 • ثابت بودن آدرسهای IP بسته های اطلاعاتی هنگام عبور از مسیریابهای موجود در مسیر

بسته IP:

 • واحد اطلاعاتی با اندازه محدود

اسلاید ۹ :

گام یا Hop:

 • عبور بسته از یک مسیریاب =  گام
 • تعداد مسیریابهای موجود در مسیر یک بسته = تعداد گام = Hop Cou t

ازدحام یا Co gestio :

 بیشتر بودن تعداد متوسط بستههای ورودی به یک مسیریاب از تعداد متوسط بسته های خروجی

بن بست  Deadlock: پایان طول عمر بستهها

توپولوژی شبکه:

 • مجموعه مسیریابها و کانالهای فیزیکی ما بین آنها در زیرساخت ارتباطی یک شبکه
 • متغیر با زمان

ترافیک شبکه:

 • تعداد متوسط بستههای اطلاعاتی ارسالی و یا دریافتی روی یک کانال در واحد زمان
 • متغیر با زمان

اسلاید ۱۰ :

انواع الگوریتمهای مسیریابی

الف) از دیدگاه روش تصمیمگیری و میزان هوشمندی الگوریتم

 • ایستا
 • الگوریتم کوتاهترین فاصله
 • الگوریتم سیل آسا
 • پویا
 • الگوریتم مسیریابی بردار فاصله
 • الگوریتم مسیریابی وضعیت لینک

   ب) از دیدگاه چگونگی جمعآوری و پردازش  طلاعات زیرساخت ارتباطی شبکه

  • سراسری/ متمرکز
  • غیر متمرکز
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 40 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد