بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

نقش آب در ساختار بدن موجودات

 • تا 90% وزن بدن تعداد زيادي از موجودات زنده را آب تشكيل مي‌دهد.
 • تا 60% وزن بدن انسان را آب تشكيل مي‌دهد.
 • تا 70% وزن ماهيچه‌هاي انسان را آب تشكيل مي‌دهد.
 • تا 80% خون انسان را آب تشكيل مي‌دهد.
 • تا 90% ريه‌هاي انسان را آب تشكيل مي‌دهد.
 • و 70% مغز انسان را آب تشكيل مي‌دهد

اسلاید 2 :

اقسام مایعات بدن:

 • مایعات 60% وزن بدن انسان با توجه به سن وجنس ومیزان چربی بدن.
 • مایعات بدن در کودکان ، مردان وافراد لاغر بیشتر است.
 • 45% داخل سلول!پتاسیم وفسفات بالا
 • 15% خارج سلول!3% داخل عروقی(پلاسما)- 12% مایعات بینابینی(فضای بینابینی سلول های بدن).سدیم وکلراید بالا

اسلاید 3 :

مایع درمانیInfusion therapy

درمان داخل وریدی  therapy  IV    Intravenous))

اهداف مایع درمانی:

.1ایجاد وحفظ تعادل مایع والکترولیت

.2تجویز داروها وعوامل شیمی درمانی

.3انتقال خون وفراورده های خونی

.4تجویز غذاهای تزریقی ومکمل های غذایی

اسلاید 4 :

خطرهای مایع درمانی:

.1خونریزی

.2 ارتشاحinfiltration (تزریق محلول IV به داخل بافت های اطراف به جای رگ خونی)

.3عفونت

.4مسمومیتorerdose

.5ناسازگاری بین داروها یا محلول های IV

.6پاسخ حساسیتی(آلرژیک)

اسلاید 5 :

مایعات والکترولیت ها و مایع درمانی:

بدن انسان عمدتا از مایع تشکیل شده است:3/2 کل وزن بدن فرد بالغی را که kg 70 وزن دارد وحدود 4/3 وزن بدن یک شیرخوار

حل شدنی های مایعات بدن شامل الکترولیت ها مانند سدیم وغیر الکترولیت ها مانند پروتئن ها

55% مایع داخل سلولی ICF

45% مایع خارج سلولی ECF

 • مایع بینابینی ICFInterstitial15%
 • " داخل عروقی "  5%  

اسلاید 6 :

تدابیر مایع درمانی وتزریقات مناسب:

آب: در بالغین روزانه به 3-2 لیتر آب نیاز است.

آب از دست رفته: ml 600 از راه تنفس

                       ml  200 در مدفوع

                       ml  400 تعریق 

                       ml  2000- 1000 در ادرار

اسلاید 7 :

تجهیزات داخل عروقی:

تعریف سیستم جریان جاذبه: نیروی جاذبه مایع را به طرف پایین می کشد این نیرو باید بتواند فشاری بیشتر ازفشار وریدی ایجاد کند تا  مایع بتواند به داخل سیستم وریدی وارد شود

سیستم تزریق داخل وریدی شامل: ظرف محتوای مایع تزریق ، ست تزریقی ، وسایل تزریقی ، پمپ /کنترل کننده و تجهیزات احتمالی دیگر.

اسلاید 8 :

انواع ظروف محتوای مایع تزریق

1- شیشه ای2- پلاستیکی3- پلاستیکی سفت (نیمه سخت).

1-شیشه ای: هوا باید وارد دستگاه شود

 • بسته: هوا از راه یک فیلتر وارد بطری می شود.
 • باز: هوا از راه یک مجرای پلاستیکی وارد بطری می شود.

از تزریق 50 سی سی پایانی مایع خودداری شود. ( هوای آلوده)

سر بطری پلاستیکی: نوک ست سرم با مایع داخل تماس- ذرات ریزپلاستیک Ü#خطر فلبیت

اسلاید 9 :

انواع ظروف محتوای مایع تزریق

2-ظروف پلاستیکی : دیواره این ظروف نرم وبه راحتی خم می شود Ü خروج مایعÜ جمع شدن ظرف.

هوا وارد نمی شودیک سیستم تزریق بسته واقعی

حل شدن مواد پلاستیکی با مایع#Üخطر فلبیت

عدم نفوذ نا پذیری نسبت به رطوبت#Üآلودگی

منافع بیشتر از مضرات

3-ظروف پلاستیکی سفت (نیمه سخت):

اکثر ظروف سرمی جدید

عدم حل شدن ذرات پلاستیکی دیواره ظروف در داخل محلول

3-2% حجم بیشتر در ظروف سرمی با حجم بیشتر از 50 میلی لیتر

اسلاید 10 :

اجزا وانواع ست تزریقی:

اجزا وانواع ست تزریقی: 1- نوک ست- میله سوراخ کننده :لوله پلاستیکی نوک تیز

2- سپر – لبه: محافظ پلاستیکی ممانعت از آلودگی میله سوراخ کننده

3- دهانه قطرات: تنظیم اندازه وشکل قطرات مایع

4- اطاقک قطرات:  لوله پلاستیکی خم شونده حجیمی

5- لوله: قسمت طویل پلاستیکی گیره: دریچه اتصال دهنده وفیلتر

6- گیره: کنترل کننده جریان سرمی(غلتشی- پیچی- لغزشی)

7- منفذ تزریق: راه ورود به لوله را فراهم می کند ( فضای مرده در این بخش توجه شود)

 از سوزن های ریز استفاده شود.

8-فیلتر نهایی: تصفیه انتهایی ذرات خارجی مایع تزریقی انواع¿1- نوعY,T و شیری و فلاشبال

8-1  تصفیه اجسام ریز

2-8 حذف هوا

3-8 نگهداری آندوتوکسین

4-8 نگهداری فشار

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید