بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :


معماري سرويس گرا : نسل جديدي از معماري ها

اسلاید 2 :


65%  بودجه فناوری اطلاعات سازمانها صرف یکپارچگی می شود ... !

اسلاید 3 :


تعریف سرویس

  عملی كه به وسیله یك سرویس دهنده انجام می شود و از نظر سرویس گیرنده ارزشمند است. ممكن است انجام یك درخواست كوچك روی داده مانند دریافت یا ذخیره اطلاعات باشد یا مربوط به انجام كاری پیچیده تر مانند پردازش یك تصویر باشد.

  در معماری سرویس گرا معمولا سرویس را بصورت خاص تر تعریف می كنند و به نوعی مضمون آن را با شیء و مولفه مرتبط می دانند. واضح است كه ضرورتی برای استفاده از متدولوژی های شیء گرا یا مبتنی بر مولفه جهت معماری سرویس گرا وجود ندارد و اصلا همان گونه كه بارها گفته شده معماری سرویس گرا مستقل از سكو است، اما می توان گفت مفهوم و مضمون "سرویس" شباهت هایی با شیء و مولفه داشته است.

اسلاید 4 :


سلسله مراتب مفاهيم و عناصر مرتبط با سرويس

اسلاید 5 :


رابطه بین سرویس با شیء و مولفه

اسلاید 6 :


تعریف سرویس وب (Web Service)

  یك سرویس وب، نوعی سیستم نرم افزاری است كه جهت تعامل ماشین با ماشین در سطح شبكه طراحی شده است و دارای یك تعریف(توصیف) قابل پردازش توسط ماشین با نام WSDL است.

  دیگر سیستم ها بر طبق این توصیف از قبل مهیا شده با سرویس دهنده تعامل خواهند داشت، پیامها توسط پروتكل SOAP (تركیب HTTP با XML ) و یا سایر پروتكل های مربوطه منتقل می شوند.

اسلاید 7 :


سرویس های وب (Web Service)

nنرم افزارهای كاربردی كه تحت وب منتشر شده، شناسائی و مورد فراخوانی قرار می گیرند

nمستقل از سكو و زبان هستند

nنوعی از پیاده سازی معماری سرویس گرا می باشند

nبا منطق حرفه در تماس هستند ولی هیچ شخصی مستقیما با آنها ارتباط ندارد

nخود شمول هستند

nخود توصیف هستند.

nیك رهیافت كلیدی برای عینیت بخشیدن به معماری سرویس گرا هستند

اسلاید 8 :


نمونه  وب سرویس های موجود

nوضعیت آب و هوا

nتیتر اخبار

nاطلاعات بانک و بورس

nتهیه بلیط

nموتورهای جستجو

nتبدیل واحدها (فیزیک, شیمی,..)

nاعلام قیمت اجناس

اسلاید 9 :


نمونه های وب سرویس Amazon.com

اسلاید 10 :


به طور خلاصه می توان گفت ...

Component = Reusable, Portable, Well-Defined, reliable,                extendable Modules

Service= Business-Driven Platform-Independent Component

Web Service = Web-Base Service

n

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید