دانلود فایل پاورپوینت “وارونگی” در طراحی برنامه درسی رشته های حرفه گرا/ ماموریت گرا

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت “وارونگی” در طراحی برنامه درسی رشته های حرفه گرا/ ماموریت گرا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت “وارونگی” در طراحی برنامه درسی رشته های حرفه گرا/ ماموریت گرا قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مفهوم اولیه و اساسی:
Basic Concept

تقدم  تجربیات کلینیکی بر تجربیات نظری

… برخلاف برنامه های متداول که تقریبا

 تقدم مطلق با مباحث نظری است و تجربه کلینیکی در قالب انترنشیپ( کارورزی) تحصیل می شود.

اسلاید ۲ :

چرا؟

 … ذهن آبستن سوال و ایده شده، تشنه دریافت مباحث نظری و دانش متراکم رشته و جذب و فهم آن می گردد

آب کم جو تشنگی آور به دست

تا بجوشد آبت از بالا و پست

اسلاید ۳ :

مفهوم اولیه و اساسی:
 
Basic Concept

… در مفهوم اولیه ”وارونگی“ تقدم زمانی

مد نظر است.

 با توسع مفهومی به :

وارونه کردن ” نگاه سلسله مراتبی“ نسبت به دروس کلینیکی و دروس میدانی و عملی

 می توان رسید. منزلت و مرتبت برتر دانش نظری مردود است.

اسلاید ۴ :

مفهوم اولیه و اساسی:
 
Basic Concept

…دیگر دانش نظری فضلی نسبت به دانش عملی ندارد، بلکه حتی ارزش خود را مدیون ذهن آمیخته با مساله و مستعد بهره برداری از آن است.

اسلاید ۵ :

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه
Theoretical Justifications

دیوئی

vocationalism /

occupationalism

اسلاید ۶ :

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه
Theoretical Justifications

دیوئی: vocationalism / occupationalism 

  • حرفه گرائی به معنای دیگری مورد نظردیوئی است
  • در چارچوب موازین و مبانی اندیشه دیوئی یعنی عمل گرائی باید تفسیر شود.
  • نه به معنائی که در گفتمان امروزی آموزش های فنی وحرفه ای مطرح است.
  • برای همه یادگیری ها نه فقط یادگیری های کاربردی و فنی حرفه ای.

اسلاید ۷ :

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه
Theoretical Justifications

دیوئی: vocationalism / occupationalism 

در واقع از نظر دیوئی حرفه گرائی

 ( به معنای مفید بودن و به کار آمدن)

 باید جهت گیری  اصلی هر نوع یادگیری و ملاک اعتبار آن تلقی شود.

اسلاید ۸ :

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه
Theoretical Justifications

دیوئی: vocationalism / occupationalism 

به همین دلیل است که درباره این اندیشه

(وارونگی)گفته شده است:

“That’s straight out of Dewey”

اسلاید ۹ :

دیوئی:

برنامه درسی core  مبتنی بر تجربه شخصی

 یا unstructured

اسلاید ۱۰ :

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه
Theoretical Justifications

دیوئی: برنامه درسیcore  مبتنی بر تجربه شخصی unstructured) )

… برنامه درسی core ،در چارچوب اندیشه دیوئی، از مصادیق بارز ”برنامه درسی تلفیقی“ شناخته شده است.

…دو مفهوم ”وارونگی“ و ”تلفیق“ از حیث منطق و ماهیت هم آیند و هماهنگ با یکدیگرند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 49 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد