بخشی از مقاله

مدیریت اداره شبکه های نسل دوم سرویس مطمئن برای سرویس های IP

مفاهیم فنی ملاحظات بازرگانی:
ظهور کنونی شبکه های ابتدایی و صدا به صورت شبکه های نسل بعدی و سبب کاهش هزینه های سرانه مزایای مالی با اهمیت دارد فروشندگان خدمات و شرکتها اکنون خدمات کاملا تازه ای ارائه می دهند که آنان را پیش از پیش پیشرو و بر درآمد آنان افزوده است. مسئه کلیدی مدیریت موثر این طرح پیچیده در زمینه سرویس است.این رساله چالشهای منحصر به فرد مدیریتی را که شبکه های نسل بعد فراهم آورده مورد بحث قرار می دهد همچنین نحوه ساختار منحصر به فرد EMCSmart را که براین ناظر این چالشها است بررسی می کند.

کپی رایت 2006 EMC , کلیه حقوق محفوظ:
به اعتقاد شرکت EMC در این رساله در تاریخ نثر خود صحت دارد. اطلاعات مذبور بدون اطلاع قابل تغییرات اطلاعات در این رساله همانگونه که هست ارائه گردید. و شرکت EMC هیچ گونه مسئولیتی در خصوص اطلاعات این رساله ندارد و به ویژه هرگونه مسئولیتی را در قبال مسائل بازرگانی آن یا صحت اش برای مقاصد خلوص از خود سلب می نماید.

استفاده کپی برداری و توزیع هر نرم افزاری که EMC در این رساله تعریف کرد. نیازمند, مجوز نرم افزاری قابل کاربرد می باشد برای تازه ترین لیست محصولات EMC به مارک شرکت EMC در EMC.COM مراجعه شود, مارکهای دیگر بازرگانی که در این رساله بکار رفته متعلق به صاحبان خاص خودش می باشد.
4- موج تازه خدمات
5-تحول شبکه
7- چالشها, خطرات راه حلها برا ی اداره NGN

9- EMCSMART راه حل NGN
9- مدل واحد اطلاعات
10- میانجی
11- تجزیه و تحلیل – ریشه ای خودکار
11- تجزیه وتحلیل اثرات
11- طرح کاربرد
11- اجزا راه حل
13- EMCSMARTمدیریت بازرگانی اثرات
13- EMCSMARTمدیریت تضمین خدمات
14- EMCSMARTمدیریت دسترسی و اجرا ip

14- EMCSMARTمدیریت mpl ها
15- EMCSMARTمدیریت پروتکل شبکه
15- EMCSMARTمدیریت volp
16- EMCSMARTمدیریت فروش خدمات چندگانه

گرایش های بازار:
در چند سال گذشته رشد مصرف خدمات باند وسیع هماهنگ با افت قیمت ها برای عرض باند از ارائه کنندگان خدمات نبود. در نتیجه حاشیه ها رو به کاهش گذاشته و ارائه دهندگان سرویس به سرعت زیرساختار شبکه های خود را به روشهایی که هزینه های عملیاتی را کاهش داده و همچنین خدمات جدیدتر و با حاشیه راه حل های کم ارزش و حاشیه کمتر را ارائه می کردند و همراه با تهدید رفبای نوآور کوچکتر از خود با خدمات درآمد زا با ارزش افزوده بالا که جهان سود آورتر استفاده کنندگان خوصوصی موبایل را در بر می گرفت مواجه بودند.

تصویر یک 1 – رویه مالی در ارائه دهندگان خدمات
راهی که برای خارج شدن از این بازی خطرناک ضروری بود به 2 چیز نیاز داشت:
1- تبدیل خدمات موجود به خدمات نوین, پرتفوی جذاب خدمات برای افزایش درآمد سرانه کاربر ARPV
2- بهبود بخشیدن به کارایی عملیاتی که به طور عمده هزینه های عملیاتی را کاهش دهد در حالی که کیفیت خدمت به مشتری را افزایش دهد.

موج جدیدی از خدمات:
نسل جدید خدمات در جهت محتوای تراکم ظرفیت که به بخش گسترده تری از ÷ایانه ها ارائه گردد نسبت به گذشته مانند تلویزیون , PDA , اسمارت فون و جستجوگرهای کامپیوتر خانگی , برخلاف منابع مختلف و ابزار هدف متفاوت تمام خدمات یک وجه مشترک دارند و آن اینکه به سرعت در جهت مبنای تبدیل به IP تکامل می یافتند. خدمات نوین که در اینجا به آن اشاره می شود و تا کنون توسط بعضی از ارائه دهندگان شامل IPTY برای پخش تلویزیون , ویدئو بنا به درخواست , صدا بر IP, جهت تلفن و IPTV ها صورت می گیرد و به کاربران دور امکان می داد به اینترنت شرکت متصل باشند.

خدمات دیگری گر چه کمتر متداول است مثل OVERTPVideo , تقاضا در جهت ویدئو و ابزارهای موبایل شبکه ای ساختن دستگاه های خصوصی ویدئو, که تحویل و ذخیره سازی محتوا خصوصص ویدئوها را امکان می دهد بازی ها را بر اساس درخواستPodcosting Vodcosting که صدا ویا تصویر را برای مقاصد خاص می گیرد و یا خدمات تشخیص محل را در متن واقعی محل استفاده قرار می دهد فقط جزء ای از خدمات است هم چنین ارائه خدماتی مثل صدا , ویدیو , اینترنت و بی سیم به عنوان مجموعه 3 ویا 4 گانه سبب کاهش رویگرداندن مشتری گردیده است شواهد آماری گذشته نشان می دهد که متوسط 7/2 خدمات احتمال رویگرداندن مشتری را از کل خدمات حتمی می سازد.

دیویدهالی تحلیل گر برجسته گروه یانکی می گوید شواهد آماری نشان می دهد که مشتریان هر چه خدماتی بیشتری را از یک امپراطور خریداری می نمایند احتمال روگرداندن کم می شود.
هالی می افزاید ارائه مجموعه 2 گانه خدماتی معمولا رویگرداندن متشری را 25% کاهش می دهد افزودن یک خدمت دیگر 13% دیگر از عدم تمایل مشتری می کاهد و افزودن آن 6% از بی میل بودن مشتری را کاهش می دهد.

برای نشان دادن اهمیت خدمات مبتنی بر IP و بازار ارتباطات دور , رسانه ها و سرگرمیها (TME) و نیز بازار پیش بینی برای مشتریان IPTV فقط کافی است سی وشش میلیارد و هشتصد میلیون دلار آمریکا در سال 2009 را با رشد متوسط عام (GAGR) بالغ بر 72% مورد توجه قرار داد. درآمد کلی سیستم iptv در دو هزار و نه که بالغ بر نه میلیارد و نهصد میلیون دلار می باشد بایک GAGR هشتاد و سه درصدی مقایسه کرد (منبع: گروه تحقیق رسانه های مختلف , مارس 2006)

تصویر 2- پیش بینی جهانی iptv – 2006 تا 2009
اولین ارائه دهنده بازار پاداش برابر 70% سهم بازار را دارد . با این حال تنها سرعت عرضه به بازار نیست که تعیین کننده موفقیت در بازار و سهم آن است بلکه بستگی به وجود و اعتماد به خدماتی که بطور تازه به بازار ارائه می شود دارد. به مجرد آنکه زیرساختار برای تحویل آماده شود آنگاه موضوع سرعت تحویل قابلیت اعتماد و هزینه آن مطرح می گردد.

دستاوردهایی که بر آن ترتیب است نوید بخش می باشد و ارائه دهندگان سرویس از افزایش ارزش و رضایت مندی بیشتربهره مند می شوند. از سوی دیگر فروشندگان زیر ساختارهای خاص خود را برای رهایی از اتکا به فروشندگان سرویس بکار می بندند. سومین بازگیر در این صحنه اپراتورهای کابلی هستند که رقبای جدی آنها می باشند.
از دیدگاه رقابتی برای فروشندگان خدمات مهم است که مشکلات شبکه نسل بعدی و ساختار طراحی آن را برطرف سازند.

- تحول شبکه
برای آن که بتوان به طور موفق یک واریته نوین سرویس را ارائه داد و موج جدیدی از درآمد را بدست آورد فروشندگان سرویس سنتی می بایست زیر ساختار موجود را به پلاتفورم ارائه سرویس انتها به انتها یعنی شبکه نسل بعد متحول سازند.


تصویر 3 – تبدیل شبکه در جهت NGN
NGN عبارت عامی است که برای طرح کامل شبکه توسط ITU و ETST به کار رفته است . مفهوم آن انتقال خدمات پیشین و نوین از شبکه هشدار QOS IP از هر منبعی به دستگاه مشترک است. در این زمینه mpls یا سویچینگ چند پروتکلی فن آوری کلیدی به حساب می آید و مورد استفاده قرار گرفته و مزایای یک شبکه متمرکز سویچی را با کیفیت خدمات و طبقه توانمندی سرویس در بر دارد.

ITU اصطلاح NGN را در توصیه Y2001 به شرح زیر تعریف می کند:
شبکه نسل بعد(NGN): شبکه ای بر اساس یک کاسه برای ارائه خدمات ارتباطی است
که می تواند از باند وسیع چندگانه استفاده نماید. و در آن فن آوریهای انتقال اطلاعات مبتنی بر QOS که در آن عملیات مربوط به سرویس مستقل از فن آوریهای مرتبط با انتقال اطلاعات است بکار رفته . این شبکه دسترسی نامحدودی را برای دستگاه های مختلف فراهم می آورد. این شبکه بسیچ کلی تداوم و یکپارچگی ارائه خدمات را برای کاربران قراهم می آورد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید