بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مطالعه به شما فكر مي‌دهد.
مطالعه به شما براي بهبود سبك نگارش كمك مي‌كند.
شما نيازمند درك مطالبي هستيد كه محققان در زمينه تحقيقي انجام داده‌اند.
مطالعه ديدگاه‌هاي شما را گسترده‌تر و تحقيق را با زمينه و محيط آن تنظيم مي‌كند.
زيرا تجزيه مستقيم شخصي به تنهايي نمي‌تواند كافي باشد.
زيرا استاد راهنما انتظار دارد اين مطالعه را انجام دهيد.
زيرا شما مي‌توانيد نامها را هنگام نگارش تحقيق خود حذف كنيد!

اسلاید 2 :

زيرا مطالعه جالب است.
به مباحث شما مشروعيت مي‌بخشد.
زيرا ممكن است باعث تغير عقيده شما شود.
زيرا نويسندگان نيازمند خوانندگان هستند.
زيرا شما مي‌توانيد سيستمهاي رشته را در زمينه تحقيقي بهتر درك كنيد.
زيرا شما با مطالعه بهتر مي‌شويد.
زيرا شما علاقه‌مند به انجام مطالعه نيستيد.

اسلاید 3 :

زيرا شما به طور مؤثري مي‌توانيد از آنچه ديگران انجام داده‌اند انتقاد كنيد.
زيرا مطالعه راهي براي دوري از تماسهاي اجتماعي است.
مي‌توانيد درباره مكانهايي كه هرگز نديده‌ايد، مطالبي ياد بگيريد.
مطالعه شما را از خيابانها دور می­كند.
درباره روشهاي تحقيق و كاربرد آنها در عمل بيشتر ياد مي‌‌گيريد.
چون روي زمينه‌هايي متمركز مي‌شويد كه درمورد آنها تحقيق نشده است.

اسلاید 4 :

در ادبيات تحقيق به موارد زير پرداخته مي‌شود:
حجم ادبيات. ميزان مطالب نوشته شده در زمينه مورد مطالعه چيست؟
انواع ادبيات. انواع مختلف ادبيات وجود دارد؛ براي مثال كتابها، مجلات، روزنامه‌ها، اسناد، مقالات علمي، كنفرانسها، گزارشهاي داخلي و مانند آن كه ممكن است كه به موضوع تحقيق شما مرتبط باشد.
تعيين حدود براي مطالعه ادبيات. چگونه محقق از مطالعه گسترده يا بدون هدف پرهيز كند؟
مباحث متضاد. هنگام مطالعه با عقايد، مباحث و تفاسيري روبه‌رو مي‌شويد كه با يكديگر متفاوت و يا متضاد هستند. چگونه محققان آنها را ارزيابي كنند؟

اسلاید 5 :

برخي متون عمدتاً حاوي داده‌هاست. برخي ديگر شامل بحث ‌و تحليل دربارة داده‌هاست، كه در آنها مؤلف در مورد نظر خاصي بحث مي‌كند. نوع سوم متون، بحث نسبتاً كمتري دارد و بيشتر اطلاعات و چند منبع در مورد منابع اطلاعات را به شما معرفي مي‌كند. اين سه نوع متن را منابع اوليه، ثانويه و دست‌سوم مي‌ناميم.
عاقلانه نيست كه مطالعه خود را عمدتاً به منابع دست‌سوم محدود كنيد -اين منابع به ويژگي‌ ژورناليستي يا مجادله‌آميز تمايل دارند- اگرچه مي‌توانند در جاي خود ارزشمند باشند.

اسلاید 6 :

بهتر است نوشته‌هاي متفكران بنيانگذار رشته و افراد صاحبنظر در زمينه تحقيق مطالعه شود. از استادان راهنما، همكاران و ديگر محققان و نيز با رجوع به منابع، كتابها و مقالات و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني مي‌توانيد افراد مورد نظر را كه بيشتر مورد توجهند، شناسايي كنيد.

اسلاید 7 :

از اساتید، همکاران، دانشجویان رشته مورد نظر مشورت بگيريد .
هنگامي كه محل قفسه‌های کتابها يا پايگاه اطلاعاتي مرتبط به تحقيق را پيدا كرديد به ديگر كتابها براي يافتن مطالب مربوط به عنوان تحقيقتان نيز نگاه كنيد.
با مراجعه به منابع و مأخذ به ديگر مراجع، كه منابع اصلي كار شما نيستند، نيز توجه كنيد.
مطالب و مقالاتي را كه بارها به آن اشاره شده است، شناسايي كنيد. مطمئن شويد مشهورترين يا مربوط­ترين آنها را خوانده و آخرين ويرايش آنها را به دست آورده‌ايد.

اسلاید 8 :

Survey, Question, Read, Remember and Review
بررسي. با دوره یا بررسی سريع براي دستيابي به مفاد اصلي مطالبي كه در جستجوي آن هستيد، تلاش كنيد.
سؤال. هنگامي كه بررسي انجام مي‌دهيد، از خودتان سؤالاتي بپرسيد كه انتظار يافتن پاسخ آنها را داريد. اگر فكر مي‌كنيد متن ارزشمند است با دقت بيشتري آن را بخوانيد.
خواندن. متن را با دقت بخوانيد (اگر ارزشمند به نظر مي‌رسد).
به يادآوردن. هنگامي كه خواندن متن پايان يافت، تلاش كنيد نكات اصلي را به ياد آوريد.
بازنگري. با خواندن مجدد متن ببينيد چگونه آن را به خاطر آورده‌ايد.

اسلاید 9 :

Survey, question, Read, Remember, Recite, Review
بررسي و سؤال
مطالعه براي پاسخ به سؤالات
بيان كردن و نوشتن پاسخها و خلاصه‌ها
بازنگري
در SQ4R اهداف را به صورت سؤالاتي بيان مي‌كنيد. پاسخها را جستجو مي‌كنيد. به اهداف دست مي‌يابيد و ادامه مي‌دهيد. شما براي به چنگ آوردن مفاهيم كليدي تمركز مي‌كنيد.

اسلاید 10 :

استنتاج:شما بايد درباره احتمال چيزي بيش از آنچه مؤلف مي‌خواهد در قالب صفحات به شما منتقل كند، به هوش باشيد.
ارزيابي: شما هر عقيده و نظر را بر اساس ارزش آنچه مي‌خوانيد شكل مي‌دهيد. آيا مؤلف استدلال يا شواهد خوبي براي اظهاراتش آورده است؟ آيا اطلاعات به آساني قابل دسترسي است؟ آيا مؤلفان ديدگاه‌هايي بيان كرده‌اند كه با يكديگر سازگاري دارند؟ آيا بين آنچه واقعيت است و آنچه عقيده و نظر است، تفكيك قائل شده يا عقايد، اغلب بَدل واقعيت است؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید