بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ویژگی‌های پایان‌نامۀ مطلوب

متناسب با تخصص و دانش محقق

برخوردار از اهمیت، نوآوری و ابتکار

دارای ترتیب منطقی در نگارش فصول

منطبق با شیوه‌نامۀ نگارش (مصوب دانشگاه مربوط)

ملتزم به اصول نگارش علمی، چکیده نویسی و بدون اغلاط نگارشی و املایی

برخوردار از متنی روان و عاری از ابهام

بهره‌مند از منابع مهم و متناسب با موضوع

دارای نتایج کاربردی و بدون سوگیری و تعصب

قابل مدیریت در محدودۀ خاص زمانی

اسلاید 2 :

همان مراحل تحقیق علمی:

انتخاب موضوع یا طرح مسئله

تبیین موضوع

ارائۀ فرضیه

تنظیم طرحنامه

گردآوری اطلاعات

پردازش اطلاعات

ارائۀ گزارش تحقیق

اسلاید 3 :

 

مراحل اجرایی پایان‌نامه

انتخاب موضوع پایان‌نامه

تنظیم طرح‌نامه اجمالی

تعیین اساتید راهنما و مشاور

تنظیم طرح‌نامهتفصیلی

ثبت طرح تفصیلی در ایران داک

گزارش سه‌ماهه از مراحل تدوین متن

اخذ تاییدیه نهایی از اساتید راهنما و مشاور

اسلاید 4 :

تحویل نسخه اولیه پایان‌نامه

اعمال اصلاحات مورد نظر  دانشگاه

تحویل سه نسخه چاپی برای هیئت داوران

شرکت فعال در جلسه دفاعیه

اعمال اصلاحات مورد نظر داوران

ثبت پایان‌نامه در ایران داک

تحویل شش نسخه چاپی  و دو نسخه الکترونیکی

اسلاید 5 :

مراحل اجرایی پایان‌نامه

 در حوزۀ علمی مورد نظر متخصص باشد.

به موضوع مورد نظر علاقه داشته باشد.

زمان کافی برای ارائۀ راهنمایی به دانشجو داشته باشد.

در دسترس دانشجو باشد.

دارای تجربۀ پژوهشی در حوزۀ مرتبط با موضوع باشد

در هدایت دانشجو مشارکت فعال داشته باشد.

دارای مدرک دکتری یا سطح چهار حوزه باشد

اسلاید 6 :

اخذ تاییدیه نهایی از اساتید راهنما و مشاور

تحویل نسخه اولیه پایان‌نامه

اعمال اصلاحات مورد نظر  دانشگاه

تحویل سه نسخه چاپی برای هیئت داوران

اسلاید 7 :

مراحل اجرایی پایان‌نامه

شرکت فعال در جلسه دفاعیه

قضاوت اساتید داور دربارۀ پایان‌نامۀ دانشجو ، مربوط به میزان توانایی علمی او در کار پژوهشی است. این امر در جلسۀ دفاعیه محقق خواهد شد.

جلسۀ دفاع فرصتی آموزشی برای دانشجو نیز محسوب می شود تا از کاستی‌های کار علمی خود آگاه شود.

نکات مهم در ارائۀ دفاعیه:

حجم مطالب متناسب با وقت دانشجو برای دفاع باشد.

به بیان روند فرایند پژوهش و  محتوای آن پرداخته شود.

در صورت نیاز از نرم‌افزارهای ارائۀ گزارش شفاهی مانند پاور پوینت استفاده شود.

به انتقادات و نظرات اساتید داور احترام گذاشته شده و از آن قدردانی و استقبال شود.

حفظ خونسردی و آرامش از نکات مهم در ارائۀ دفاعیه است.

اسلاید 8 :

مراحل اجرایی پایان‌نامه

اعمال اصلاحات مورد نظر داوران

ثبت پایان‌نامه در پایگاه ثبت پایان‌نامه‌های کشور

تحویل شش نسخه چاپی  و دو نسخه الکترونیکی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید