دانلود فایل پاورپوینت پادماده

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پادماده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پادماده قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تاریخچه اتم

 • نظریه های یونانیان باستان
 • ۱۸۹۷: مدل کیک کشمشی تامسون
 • ۱۹۱۱: آزمایش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او

اسلاید ۲ :

 • تا ۱۹۲۰: هسته = p+e
 • ۱۹۱۲: ارئه مدل اتمی بور
 • ۱۹۲۰: تصحیح مدل بور- اعداد کوانتومی
 • ۱۹۲۶: ارائه مدل موجی برای

   اتم

 • ۱۹۳۲: نوترون توسط چادویک کشف شد.

اسلاید ۳ :

پیش به سوی مدل استاندارد

اسلاید ۴ :

باغ وحشی از ذرات زیراتمی

 • واپاشی β پایستگی انرژی و تکانه را به خطر انداخت.(n=p + e)

–پائولی: نوترینو(ν) به وجود آورنده این اختلاف است

–۱۹۵۶: کشف نوترینو

 • ۱۹۲۸: دیراک در تلاش برای ارتباط نسبیت خاص

   و قوانین حاکم بر رفتار الکترون در میدان های

   مغناطیسی و الکتریکی، به معادله مشهور خود رسید.

–۱۹۳۲: کشف پوزیترون

اسلاید ۵ :

 • ۱۹۳۰: یوکاوا πرا به عنوان حامل نیروی قوی پیش بینی کرد.

–۱۹۴۷: πتوسط سیسیل پاول کشف شدند.

 • واپاشی π منجر به تولید μ می شود.
 • از واپاشی μ ذره ν تولید می شود.
 • ۱۹۷۵: کشف τ که در گروه e و μ

  است.

اسلاید ۶ :

سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها

 • ۱۹۶۴: مدل کوارکی توسط گلمن و زوئیک ارائه شد.

–مدل کوارکی آنها(u,d,s) توانست هادرون ها را

  توصیف کند.

–شواهد تجربی وجود کوارک ها و بعد از آن گلئون ها را

   تایید کرد.

 • مدل کوارکی در ۱۹۷۰: سه کوارک و چهار لپتون

–پیش بینی وجود کوارک افسون(c)

–۱۹۷۴کشف کوارک افسون

 • ۱۹۷۵: کشف تاو و نیوترون وابسته به آن
 • ۱۹۸۰: کشف کوارک ته(b)
 • ۱۹۹۵: کشف کوارک سر

اسلاید ۷ :

سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها
ذرات تشکیل دهنده ماده(فرمیون)

اسلاید ۸ :

سازماندهی باغ وحش توسط کوارک ها
ذرات حامل انرژی(بوزون ها)

اسلاید ۹ :

پادماده

 • ۱kg شکر می تواند انرژی لازم برای حرکت یک اتوموبیل را برای ۱۰۰٫۰۰۰ سال تامین کند.
 • می توانیم به کمک شتابدهنده ذرات با سرعت زیاد را به هدف اثابت دهیم و دما در حدود۱۰میلیارد درجه داشته باشیم
 • قوانین طبیعت ایجاب می کند:

–انرژی فقط می تواند به مواد خاصی تبدیل شود.

–ماده و پادماده همراه هم تولید شوند

اسلاید ۱۰ :

 • دست کمک طبیعت: پرتو های کیهانی

–۱۹۳۲: کشف پوزیترون با گذراندن

   پرتوهای کیهانی از اتاق ابر

 • پادپروتون به انرژی بیشتری نیاز داشت

   و کشف آن ۲۲ سال به تاخیر افتاد(۱۹۵۳)

 • آیا پادهسته ها وجود دارند؟

–۱۹۶۵: پاددوترون

 • آیا پاداتم ها وجود دارند؟

–۱۹۹۵: کشف اولین پادهیدروژن در CERN

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 16 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد