دانلود فایل پاورپوینت پردازش ابری Cloud Copmuting

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پردازش ابری Cloud Copmuting توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پردازش ابری Cloud Copmuting قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سیستم های توزیع شده

žتعریف سیستم توزیع شده

žهدف از طراحی این سیستم ها چیست؟

žmiddleware   چیست؟

اسلاید ۲ :

ملاحظات مربوط به  طراحی برنامه های توزیع شده  

žنوع داده ای متفاوت

žبروز اشکال در یک سرویس دهنده

žبروز اشکال در سرویس گیرنده

žامنیت

žیکسان سازی زمان Clock

اسلاید ۳ :

خواص سیستم های توزیع شده

žاستقلال محلی

žعدم وابسته بودن به سایت مرکزی

žاستقلال سخت افزاری

žاستقلال سیستم عامل

žاستقلال شبکه 

اسلاید ۴ :

مدلهایی برای تعامل فرآیندها

žمدل Client/Server

ž مدل یکپارچه

ž فراخوانی رویه از راه دور(RPC)

اسلاید ۵ :

Grid Computing

žتعریف Grid computing

žانواع Grid چیست؟

— Gridهای اطلاعاتی

— Gridهای جوینده منابع

— Grid‌های محاسباتی

žاهمیت Grid Computing 

žابزار قدرتمند Globus 

اسلاید ۶ :

اجزاء تشکیل دهنده Grid

ž رابط کاربر

ž اجزای امنیت‌

ž مدیریت کنترل کار سیستم (Workload management)

ž زمانبند (Scheduler)

ž مدیریت اطلاعات (Data Management)

ž مدیریت منابع (Resource management)

اسلاید ۷ :

Cloud Computing

žمفهوم پردازش ابری

žمزایای

žمعایب

žچه کسانی با این سیستم کار می کنند

žموارد استثنا در پذیرش

žنمونه ها

žمنابع و ماخذ

اسلاید ۸ :

مزایا

žکاهش هزینه ها

žدسترسی جهانی به اسناد

žارتقای نرم افزاری سریع و دائم

žدر اختیار داشتن آخرین و جدیدترین نسخه

žسازگاری بیشتر فرمت اسناد

žظرفیت نامحدود ذخیره سازی

žقابلیت بیشتر اطمینان به داده ها

žاستقلال سخت افزاری

žهزینه نگهداری کمتر

žامنیت بیشتر داده ها

žکار گروهی ساده تر

اسلاید ۹ :

معایب

žنیاز به اتصال دائم به اینترنت

žسرعت اینترنت بالا

žکندی سیستم

žمحدودیت ویژگی ها

žعدم امنیت کافی ذخیره سازی

ž

اسلاید ۱۰ :

چه کسانی با این سیستم کار میکنند

žافرادی که با هم کار می کنند

žافرادی که دائم در سفرند

žکاربرانی که به هزینه ها توجه دارند

ž

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد