بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف

تأمین میزان کافی مایع غیرخوراکی جهت حفظ حجم کافی مایع داخل عروقی ، فشارپرشدگی بطن چپ، برونده قلبی، فشارخون سیستمیک و اکسیژن رسانی به بافت می باشد.

شرایط مشکل ساز کنترل مایع :

     - مسایل مربوط به جراحی(خونریزی، تبخیر،دفع به فضای سوم)

     - وضعیت حجم مایع قبل از عمل

     - وضعیت بیماری زمینه ای

     - اثر داروهای بیهوشی بر عملکردهای فیزیولوژیک طبیعی

اسلاید 2 :

مزیت کنترل مایع :

     -  کاهش عوارض و مرگ ومیر حین و پس از عمل

     - تأمین پرفیوژن اعضای حیاتی

اهمیت اکسیژن رسانی و انعقاد و تعادل الکترولیت و اسیدوباز در کنترل مایع

قضاوت بالینی سنگ بنای کنترل ایده ال مایع می باشد  

 

اسلاید 3 :

ارزیابی قبل از عمل

علل شایع کاهش حجم قبل از عمل:

       - آماده سازی روده ها

       - استفراغ

       - تعریق

       - خونریزی

       - سوختگی

       - مصرف ناکافی مایع

       - توزیع مجدد حجم داخل عروقی بدون دفع خارجی در بیماران سپسیس ، سندرم دیسترس تنفسی بالغین، آسیت، افیوژن پلور، ناهنجاری های   روده  ای به علت افزایش نفوذپذیری مویرگی

اسلاید 4 :

تخمین حجم مایع داخل عروقی

شرح حال بیمار

فشارخون سیستمیک

ضربان قلب

برونده ادراری

هماتوکریت

نیتروژن اوره خون

الکترولیت ها

گازهای خونی شریانی و PH

فشارورید مرکزی

اسلاید 5 :

معاینه فیزیکی و سنجش های آزمایشگاهی

نشانه های کاهش IVF :

      - تورگور پوستی

      - میزان مرطوب بودن                 غشاهای مخاطی

      - ضربان نبض های محیطی

      - ضربان قلب در حال استراحت

      - فشارخون سیستمیک

      - برونده ادراری

 

سنجش های آزمایشگاهی:

     - هماتوکریت سریال

     - آنالیزگازهای خونی شریانی

     - کمبود باز

     - وزن مخصوص ادرار

     - سدیم سرم

     -نسبت کراتینین سرم به BUN

اسلاید 6 :

وضعیت حجم داخل عروقی و تکنیک بیهوشی

داروهای القای داخل وریدی

داروهای مسدودکننده عصبی عضلانی

داروهای هوشبر استنشاقی

بیحسی ناحیه ای

اسلاید 7 :

مایع درمانی حوالی عمل

.1جایگزینی کمبود مایع قبلی

.2جایگزینی از دست رفتن طبیعی مایع (نیازهای نگهدارنده)

.3جایگزینی از دست رفتن مایع از زخم جراحی (فضای سوم و خونریزی)

اسلاید 8 :

کمبودهای قبلی مایع

متناسب با ناشتا بودن

استفاده از نرمال سالین یا کریستالوئیدهای ایزوتونیک

تخمین نیاز نگهدارنده مایع(maintenance ):

 

اسلاید 9 :

از دست رفتن غیر طبیعی مایع

دفع واضح : استفراغ، اسهال، خونریزی قبل از عمل

ازدست رفتن مخفیانه: آسیت ، بافت های عفونی

ازدست رفتن نامحسوس : تب، تعریق، هیپرونتیلاسیون

مایع بکار برده باید مشابه مایع از دست رفته باشد

بالاترین سدیم در صفرا، پتاسیم در اسهال ، کلرید در مایع معده ، بیکربنات در پانکراس

اسلاید 10 :

محتویات الکترولیتی مایعات بدن

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید