بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

کاربردها : زمینه های گوناگونی چون علوم، هنر، مهندسی، تجارت، صنعت، پزشکی، مدیریت، سرگرمی، تبلیغات و آموزش

 • نمودارها
 • طراحی
 • روشهای طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)
 • ترسیم و طراحی به کمک کامپیوتر(CADD-computer-aided design and drafting)
  • محیط های واقعیت مجازی

     در آن کاربر می تواند با اشیاء سه بعدی در تعامل باشد

اسلاید 2 :

 • بصری سازی داده ها(Visualization):

  بصری سازی علمی: آماده سازی برای ارائه مطالب گرافیکی برای مجموعه داده ها و   فرایندهای علمی، مهندسی و پزشکی

  بصری سازی تجاری: در رابطه با مجموعه داده های مربوط به بازرگانی، صنعتی و   دیگر زمینه های غیرعلمی بکار می رود

 • آموزش و کارآموزی: مدلهای کامپیوتری تولید شده از سیستمهای فیزیکی، مالی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره اغلب بعنوان ابزارهای کمک آموزشی بکار می روند. انواع شبيه سازهاي هواپيما، کشتي، خودرو را نيز مي توان نام برد

اسلاید 3 :

 • پردازش تصویر : تعبیر یا تفسیر تصاویر موجود، بهبود کيفيت تصاوير، تحليل تصاوير و شناسايي الگوهاي بينايي

  اختلاف گرافيک کامپيوتري و پردازش تصوير: در گرافیک کامپیوتری، از کامپیوتر برای خلق یک تصویر استفاده می شود حال آنکه روشهای پردازش تصویر برای بهبود کیفیت تصاویر، تحلیل تصاویر و شناسایی الگوهای بینایی برای کاربردهای مختلف بکار می روند.

  • روشهای پردازش تصویر اغلب در گرافیک کامپیوتری بکار برده می شوند.

   فاصلهای گرافیکی کاربر (GUI): فراهم کردن یک فاصل گرافیکی کاربر برای کاربردهای نرم افزاری بسیار رایج است یکی از مؤلفه های عمده یک فاصل گرافیکی، مدیریت پنجره هاست که به کاربر اجازه نمایش چندین پنجره که هر یک حاوی اطلاعات گرافیکی یا غیرگرافیکی می باشد را می دهد

اسلاید 4 :

 بررسي اجزای سخت افزارهاي گرافیکی

دستگاههای نمایش ویدئویی (Video Display Devices)

اکثر دستگاه ها نمايش بر پایه فناوری لامپ خلأ تلویزیون (CRT) می باشند

لامپ های خلأ رفرش (CRT – Cathod Ray Tube)

اسلاید 5 :

پرتوی از تفنگ الکترونی ساطع شده از تقویت کننده و صفحات انحراف دهنده عبور کرده و به مکانی خاص از صفحه فسفری برخورد می کند . یک نقطه نورانی در محل برخورد پرتو در صفحه فسفری ایجاد می شود این نور به سرعت کم رنگ و خاموش می شود برای بقاء تصویر نیاز است پرتو الکترونی به صورت مداوم و سریع به صفحه فسفری برخورد کند .

اسلاید 6 :

 • انحراف اشعه الکترونی نیز می تواند بوسیله میدانهای مغناطیسی یا میدانهای الکتریکی کنترل شود.
 • در حال حاضر، CRT ها بصورت متداول از سیم پیچهای منحرف کننده مغناطیسی استفاده می کنند که بر پوشش خارجی CRT مطابق شکل سوار شده اند.

اسلاید 7 :

سیستم متمرکز کننده (Focusing System): در یک CRT اشعه الکترونی را وادار می‌کند تا هنگام برخورد با صفحه فسفر اندود به نقطه ای کوچک همگرا شود در غیر اینصورت، الکترونها همدیگر را دفع مي‌کنند.

متمرکزکننده الکترواستاتيکي(عدسي الکترو استاتيکي): يک استوانه فلزي با بار مثبت مي‌باشد. اشعه الکتروني در طول محور استوانه در وضعيت متعادلي قرار مي‌گيرد و عبور مي‌کند

اسلاید 8 :

شبکه کنترل (Grid Control) : تنظيم شدت اشعه الکترونی با اعمال ترازهای ولتاژ(بار منفي) انجام مي‌دهد. میزان درخشندگی یک پیکسل در صفحه نمایش را با تغییر ولتاژ در شبکه کنترل، می‌توان کنترل کرد.

اسلاید 9 :

تفنگ الکترونی: کاتد و شبکه کنترل، اجزای اصلی تشکیل دهنده تفنگ الکترونی در CRT اند. گرما با عبور دادن جریان الکتریکی از داخل سیم پیچ واقع در داخل ساختار کاتدی استوانه ای به کاتد اعمال می شود. این عمل باعث غلیان الکترونها بر روی سطح کاتد می شود.

اسلاید 10 :

ماندگاری (persistence)

علاوه بر رنگ، اختلاف عمده فسفرها در ماندگاری آنهاست

ماندگاری : مدت زمان لازم برای اینکه شدت نور ساطع شده از صفحه فسفر اندود به یک دهم شدت اولیه آن برسد

ماندگاری کم ß در حدود 10 الی 60 میکروثانیه ß نیاز به رفرش بالا ß برای پویا نمایی

ماندگاری زیاد ß   بیشتر از 1 ثانیه   ß    نیاز به رفرش پايين    ß برای تصاویر پیچیده و ايستا

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید