بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

گياهان با خاصيت كم كننده تحريكات

گياهان خلط آور

گياهان رقيق كننده خلط

گياهان معرق

 

اسلاید 2 :

گياهان با خاصيت كم كننده تحريكات

اين گياهان بدليل حالت موسيلاژي كه دارند ، داراي خاصيت پوشانندگي قوي مي باشند، لذا باعث كاهش تحريكات ميشوند.

اين گياهان حاوي لعابهاي گياهي هستند كه با جذب رطوبت  باد كرده و موضع مصرف را مرطوب مينمايد، و باعث تسكين سرفه ميشود و در نهايت باعث كاهش ورم گلو ميشوند.

پنيرك ، گل ختمي ، گل ماهور ، بارهنگ ، به ، ريحان ، كتان ، گياه سعال ، گل زيرفون ، عناب ، سپستان .

اسلاید 3 :

گياهان خلط آور

اين گياهان حاوي ساپونين است كه خاصيت تحريك كنندگي دارد ، در نتيجه باعث افزايش ترشحات مجاري تنفسي و برنشها ميشوند، و به علت تهوع آوري باعث خروج خلط ميشوند.

شيرين بيان ، اپيكا ، آنونيس ، ريشه پامچال طبي ، شلغم

اسلاید 4 :

گياهان رقيق كننده خلط

اين گياهان حاوي اسانس هستند كه باعث تحريك مخاط برونشها ميشوند و ايجاد خلط ميكنند، و چون كشش سطحي را كم ميكنند باعث نرم شدن و ليز شدن خلط ميشوند (موكوليتيك) و همچنين اثرات ضد ميكروبي هم دارند ( در برونشيتهاي ميكروبي كاربرد خواهند داشت)

رازيانه ، نعناع ، پونه ، سوسن بري ، انيسون ، آويشن ، پرسياوشان ، زوفا ، اوكاليپتوس .

اسلاید 5 :

گياهان معرق

اين گياهان اغلب حاوي فلاونوئيد هستند كه باعث افزايش گردش خون ميشوند و در نتيجه باعث تعريق ميگردند.

گل ماهور ، آقطي سياه ، بابونه ، شاه تره ، برگ انگور فرنگي ، ريش بز ، تره تيزك ، ريشه بابا آدم ، بيد گياه (مرغ) ، بنفشه وحشي

اسلاید 6 :

فرآورده هاي گياهي موثر بر سرماخوردگي

آلتادين(Altadi ) قرص مكيدني 700 ميلي گرم

220 ميلي گرم  پودر گل ختمي ، 150 ميلي گرم عصاره شيرين بيان، 2 ميلي گرم  اسانس نعناع

موارد مصرف : در التهاب و تحريك مخاط گلو ، خلط آور در سرفه هاي تحريكي

آوي پكت(Avipect)  قطره

عصاره هيدرو الكلي آويشن 50% ، اوكاليپتوس 30% ، رازيانه 20%

موارد مصرف : ضد سرفه ، خلط آور

اسلاید 7 :

برونكوتيدي(Bro co T.D)

عصاره هيدروالكلي آويشن شيرازي (Zataria multiflora) 20%  به ميزان  mg25در 100 ميلي ليتر

موارد مصرف : ضد سرفه و خلط آور

توسيان(Tussia )  شربت

عصاره آويشن (Thymus vulgaris) mg 750 در 5 ميلي ليتر

موارد مصرف : ضد سرفه ، خلط آور

اسلاید 8 :

توسيگل(Tussi-Gol)  قطره

عصاره آويشن (Thymus vulgaris) mg50 و اسانس انيسون ستاره‌اي mg250 در هر 5 ميلي ليتر

موارد مصرف : ضد سرفه و خلط آور

توسيوين(Tussivi )  قطره

اسانس آويشن شيرازي (Zataria multiflora) ، اسانس رازيانه (Foe iculum Vulgare) به ميزان 1%

موارد مصرف : ضد سرفه ، خلط آور

اسلاید 9 :

تيم آرتا(Thymarta)  قطره

عصاره هيدروالكلي آويشن (Thymus vulgaris) حاوي حداقل 6/0% تيمول

موارد مصرف : ضد سرفه و خلط آور

تيمكس(Thymex)  شربت

عصاره هيدروالكلي آويشن (Thymus vulgaris) به ميزان 30-35 ميلي گرم در صدميلي ليتر، حاوي حداقل     15/0% تيمول

 موارد مصرف : ضد سرفه ، خلط آور

اسلاید 10 :

تيميان(Thymia )  شربت

عصاره هيدروالكلي آويشن 19% ، اوكاليپتوس 5% ، مرزه   7% ، رازيانه 5/0%

موارد مصرف : ضد سرفه و خلط آور

فيتوكلد(Phytocold)  قرص 600 ميلي گرمي

ريشه ختمي 6/13% ، گل آقطي 17/8% ، اكيناسه 25/12%

 موارد مصرف : درمان كمكي جهت رفع علائم سرماخوردگي، گرفتگي بيني، خلط آور

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید