دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی

PowerPoint قابل ویرایش
445 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فصل اول : سلول گياهي

مقدمه

- اندامهای گیاهی از گروهی از یاخته ها و بافتهای تخصص یافته تشکیل شده اند که وظیفه حمایت ، حفاظت ، انتقال مواد ، ذخیره، متابولیسم و تولید مثل را در گیاه به عهده دارند. در گیاهان یکساله و درختچه ها ،پیکره گیاه بر اثر تقسیم ،رشد و نمو سلولهای مریستمی که در نوک ساقه ها و ریشه ها قرار دارند ایجاد می شود از سلولهای مریستمی بافتهای اولیه به وجود می آید مانند بشره ، عناصر آوندی ، مغز.

اسلاید 2 :

در گیاهان چند ساله بافتهای ثانویه از طریق فعالیت یک لایه زاینده بوجود می آید  از این لایه زاینده سلولهای آوند آبکشی و آوند چوبی ثانویه و سلولهای دیگر تولید می شوند که بواسطه رشد ثانویه، قطر ساقه و ریشه افزایش می یابد. در یک سلول گیاهی ، یک بخش سلولی به نام پروتوپلاسم با دیواره سلولی اولیه احاطه می شود . پروتوپلاسم شامل دو قسمت هسته و سیتو پلاسم می باشد.

 

اسلاید 3 :

سیتوپلاسم شامل مجموعه ای از اندامک ها: میتوکندری،اجسام گلژی،پلاستیدها میکروبادی،لیزوزوم ،واکوئل ،ریبوزوم،شبکه آندو پلاسمی ،میکروتوبول،میکروفیلامنت، قطرات چربی، پروتئینی و دانه های نشاسته می باشد . سیتوپلاسمی که در خارج و پیرامون اندامک ها را اشغال کرده است سیتوسل نام دارد، که شامل پروتئین ها ، اسید های آمینه ، ساکارید ها ، اسید های آلی و یونهای معدنی و ذرات سیتو پلاسمی می باشد . در شکل 1-1 سلول گیاهی و اجزای آن را مشاهده می نمایید.

 

اسلاید 4 :

¡سلول به عنوان یک واحد ساختمانی اولین بار در سال 1665 توسط رابرت هوک انگلیسی در فطعات چوب پنبه (پوست مرده درخت) دیده شد.

اسلاید 5 :

غشا سلول  (cell membran)

تمامی سلولها به وسیله یک غشا که نقش مرز بیرونی را داشته و باعث جدا نمودن سیتوپلاسم از محیط خارج می شود ، احاطه شده اند. غشا باعث می شود سلول ضمن اینکه مواد خاصی را جذب و نگهداری می کند ، برخی مواد دیگر را دفع می کند انواع مختلفی از پروتئینهای ناقل در غشا پلاسمایی قرار دارند که باعث ورود و خروج انتخابی سلولها در سراسر غشایی پلاسمایی می شوند. ساختمان مولکولی تمام غشاهای بیولوژیکی یکسان است . غشاها دارای دو لایه فسفولیپیدی هستند که در میان آنها پروتئینها قرار دارند ( شکل 1-2).

اسلاید 6 :

ترکیب توام فسفو لیپید ها و پروتئین ها که خصوصیات آن از یک غشا به غشا دیگر فرق می کند ، تعیین کننده خصوصیات منحصر به فرد هر غشا است

 

اسلاید 7 :

پلاستها

مجموعه پلاستها را پلاستیدوم می گویند ویژه سلولهای گیاهی است در سلولهایی که به رشد نهایی خود رسیده اند پلاستها اشکال متفاوت دارند و مواد مختلف در خود ذخیره می کنند . پلاستها را برحسب مواد محتوی آنها به انواع زیر تقسیم می کنند:

1-کلروپلاست

 2- آمیلوپلاست

  3-کروموپلاست

 4-الئوپلاست

اسلاید 8 :

 آمیلو پلاست

آميلوپلاستها محتوی نشاسته اند خاص بافت پارا نشیم ذخیره ای است و در قسمتهای عمقی اندام ها وجود دارد. منشا آنها، لکوپلاستها هستند.

اسلاید 9 :

اجسام ریز (ميكروبادي)
Microbody

ميكروباديها حجره هایی اند  که به وسیله یک غشا به هم وصل می شوند و در مسیر متابولیکی خاصی نقش ایفا می کند . پراکسیزومها اندامکهای کروی شکل خاصی هستند که در واکنشهای اکسایش تخصص یافته اند کاتالاز ، یک آنزیم اکسید کننده است. نوع دیگر اجسام ریز، گلی اکسیزوم می باشد که در دانه های ذخیره کننده روغن وجود دارد .

اسلاید 10 :

گلی اکسیزوم ها دارای آنزیم های چرخه گلی اگزالات هستند که در تبدیل اسید چرب ذخیره ای به قند ها کمک می کنند و این قند می تواند برای تامین انرژی جهت رشد در سراسر گیاه جوان جابجا شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 445 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله فیزیولوژی گیاهان زراعی

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
فيزيولوژي گياهان زراعيمقدمههزاران سال است که بشر برای زنده ماندن و ادامۀ حیات خود به امر جمع آوری و نگهداری بذر مشغول بوده است. بذر ها همیشه برای زندگی و زیست انسان اهمیت حیاتی داشته اند. انسان های ماقبل تاریخ بذر ها را برای تغذیه و تکثیر جمع آوری و نگهداری می کردند و با استفاده مستمر از این امر همیشه به عنوا ...

مقاله در مورد گیاهان زراعی تراریخته

word قابل ویرایش
26 صفحه
18700 تومان
گياهان زراعي تراريختهارائه آمار و ارقام تحليلي از توليد گياهان زراعي تراريخته در جهانگياهان زراعي تراريخته (ترانسژنيك) از جمله محصولات بيوتكنولوژي نوين هستند كه پيش‌بيني مي‌شود انقلاب عظيمي در كشاورزي به‌وجود آورند. بنابراين كشورهاي مختلفي در جهان نسبت به توسعة كشت اين گياهان اقدام نموده‌‌اند. هدف از اين مقال ...

مقاله در مورد فیزیولوژی گیاهان زراعی

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
فيزيولوژي گياهان زراعيدر عالم گياهي مهمترين و اصلي ترين متابوليسم ها كه اكثر واكنش در آن انجام مي گيرد : آنزيم ها ـ فتوسنتز ـ تنفس .اگر يك سلول زنده را به كارخانه تشبيه كنيم هزاران تركيب و متابوليت در هر لحظه توليد ميشود . تنوع تركيبات در عالم گياهي خيلي بيشتر از عالم جانوري است . احياء كربن يعني تثبيت فتوسنت ...

مقاله در مورد آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان
آفات مهم گياهان زراعي زنجره هاي چغندر قندبيماري لكه نواري جوpyrenophora gramineaسطح انتشار بيماريبيماري لكه نواري جواز بسياري از مناطق جوخيز جهان از جمله هندوستان, شوروي, نروژ, ايتاليا, انگلستان, كانادا, امريكا و نيوزلند گزارش گرديده است. در ايران اين بيماري در آذربايجان، مناطق اطراف درياي خزر, كرج, ورامين, ت ...

دانلود مقاله اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن

word قابل ویرایش
41 صفحه
18700 تومان
اثر شوري بر گياهان زراعي و راههاي مقابله با آنفصل اولمقدمه:در جهان، پديده هاي متعددي وجود دارد كه باعث مي شود اطراف خود را به تحليل برد. به عنوان مثال وقتي آب باران روي خاك ها جريان پيدا مي كند، نمك هاي سديم، كلسيم، منيزيم، كلر، سولفات، كربنات و تعدادي ديگر از عناصر در جريان آب وارد شده و به درون رودخانه ها، ...

دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی

PowerPoint قابل ویرایش
445 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فصل اول : سلول گياهي مقدمه - اندامهای گیاهی از گروهی از یاخته ها و بافتهای تخصص یافته تشکیل شده اند که وظیفه حمایت ، حفاظت ، انتقال مواد ، ذخیره، متابولیسم و تولید مثل را در گیاه به عهده دارند. در گیاهان یکساله و درختچه ها ،پیکره گیاه بر اثر تقسیم ،رشد و نم ...

دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی

PowerPoint قابل ویرایش
417 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----   اسلاید 1 : پيشگفتار مقدمه فصل اول-سلول فصل دوم- مواد تشکیل دهنده سلولها فصل سوم - آب ، یکی از اجزای تشکیل دهنده گیاه فصل چهارم –انتقال فصل پنجم - انتقال ترکیبات آلی فصل ششم - فتوسنتز اسلاید 2 : فصل هفتم-  رشد و نمو فصل هشتم – فيزيولوژي بذر فصل نهم موا ...

مقاله الگویی برای ایمنی کاشت گیاهان تراریخته در محدوده های زراعی

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
الگویی براي ایمنی کاشت گیاهان تراریخته در محدوده هاي زراعی   در دنیاي نوین، زیست فناوري از با ارزش ترین راه هاي توسعه محسوب می شود و به دلیل درك وسیع تري از قابلیت ها ي علوم زیستی، موضوعات بسیاري تحت عنوان ایمنی زیستی قرار می گیرند. براساس تحقیقات انجام گرفته در جهان، محصولات تراریخته به همان میزان که می تو ...