دانلود فایل پاورپوینت CCU

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت CCU توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت CCU قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 :CCU هدف بستری در

مانیتورینگ دقیق ریتم قلب و وضعیت همودینامیک

انجام تست های تشخیصی

پیشگیری از عوارض حاد ناشی از حملات قلبی

کنترل و درمان دیس ریتمی های خطرناک

اسلاید 2 :

 :CCU بیماران بخش

انفارکتورس میوکارد

Arrest ایست قلبی 

نارسایی قلبی

ادم حاد ریوی

درد سینه با علت نا معلوم و بیماران پس از بالون زدن و عمل جراحی

اسلاید 3 :

 :CCU وضعیت بیماران در

Intensive Care Patient بیماران بد حال و بحرانی                            

Intermediate Care Patient بیماران نیازمند به مراقبت در حد متوسط   

Self Care Patient بیماران خودکفا                                                 

Long term Care Patient بیماران مزمن                                        

Out Patient Care بیماران سرپایی                                              

اسلاید 4 :

 : CCU  پرسنل بخش

پزشکان

پرستاران

تکنسین ها

متصدیان امور دفتری و اداری ( منشی )

اسلاید 5 :

 :CCU محیط فیزیکی

شکل بوده که استیشن پرستاری در مرکز آن قرار گرفته است .U  شکل استاندارد آن

 اندازه هر اتاق بيمار 4×3 و وجود پنجره در بالای هر تخت الزامی است .

اسلاید 6 :

        به ازاي هر تخت 20 متر مربع فضاي مفيد براي تجهيزات در نظر مي گيرند .

تعداد تختها می تواند بين 4 تا 16 عدد باشد که 8 عدد استاندارد است .

فاصله تخت ها از هم باید حداقل 4 متر باشد .

به ازای هر  20 متر مربع فضای مفید برای تجهیزات در نظر می گیرند .

بیماران نباید یکدیگر را ببینند .

اسلاید 7 :

محل هایی که باید در نظر گرفته شود :

محل آماده کردن دارو

اتاق ایزوله

اتاق عملیات خاص

اتاق ملاقات همراهان

اتاق استراحت پزشکان و پرستاران

اتاق کنفرانس ، غذاخوری ، نمازخانه

اتاق تجهیزات

اسلاید 8 :

 :CCU دکوراسیون عمومی

رنگ دیوار

نور

درجه حرارت

صدا

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 49 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد CCU

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
با پيشرفت علوم پزشكي و فن آوري در روش هاي درمان و مراقبت بيماران تغييرات سريعي به وجود آمده است به طوري كه بسياري از بيماراني كه در مراحل بحراني يك بيماري حاد يا مزمن هستند با استفاده از روش هاي نوين درمان، پرسنل ماهر پرستاري و فن آوري پيشرفته بهبودي كامل يا نسبي پيدا مي كنند.مفهوم مراقبت ويژهمراقبت ويژه شامل ...

دانلود پاورپوینت CCU

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
اسلاید 1 :  :CCU هدف بستری در مانیتورینگ دقیق ریتم قلب و وضعیت همودینامیکانجام تست های تشخیصیپیشگیری از عوارض حاد ناشی از حملات قلبیکنترل و درمان دیس ریتمی های خطرناکاسلاید 2 : :CCU بیماران بخش انفارکتورس میوکاردArrest ایست قلبی نارسایی قلبیادم حاد ریویدرد سینه با علت نا معلوم و بیماران پس از بالون زدن و ...

دانلود مقاله خسارت گیاه بالارونده Cocculus pendulus به درختان کنار در جنگل حفاظتی گنو در استان هرمزگان

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
چکیدهبا هدف تعیین علت خشکیدگی درختان کنار در سطح 50 هکتار در جنگل گنو بندر عباس، 30 درخت آلوده بطور تصادفی نمونه گیري شد، جهت اطمینان ازعدم آلودگی به پاتوژنها در محیطهاي عمومی قارچ و باکتري کشت وعلائمی مشاهده نگردید. براي شناسایی گیاه بالارونده روي درختان خسارت دیده، نمونهها جمع آوري و با ثبت خصوصیات گیاه و ب ...

دانلود مقاله تشخیص شاخصهای Escherichia coli و Enterococcus faecalis در منابع آب

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
مقدمه امروزه تأمین و توزیع آب در کشورهاي درحال توسعه هزینه-هاي گزافی را بر دولتها تحمیل میکند. این مسئله بهخصوص در کشورهاي خشک و نیمهخشک اهمیت بیشتري دارد. هر هشتثانیه یک کودك بهعلت بیماريهاي وابسته به آب جان خود را از دست میدهد (World Health Organization, . 2002) نیمی از مردم کشورهاي درحال توسعه از بیماريه ...

دانلود فایل پاورپوینت تاریخچه CCU

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :  :CCU هدف بستری در مانیتورینگ دقیق ریتم قلب و وضعیت همودینامیک انجام تست های تشخیصی پیشگیری از عوارض حاد ناشی از حملات قلبی کنترل و درمان دیس ریتمی های خطرناک اسلاید 2 :  :CCU بیماران بخش انفارکتورس میوکارد Arrest ایست قلبی  نارسایی قلبی ادم حاد ر ...

دانلود فایل پاورپوینت CCU

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :  :CCU هدف بستری در مانیتورینگ دقیق ریتم قلب و وضعیت همودینامیک انجام تست های تشخیصی پیشگیری از عوارض حاد ناشی از حملات قلبی کنترل و درمان دیس ریتمی های خطرناک اسلاید 2 :  :CCU بیماران بخش انفارکتورس میوکارد Arrest ایست قلبی  نارسایی قلبی ادم حاد ر ...