دانلود فایل پاورپوینت Sensation & perception Psychology

PowerPoint قابل ویرایش
83 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Sensation & perception Psychology توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Sensation & perception Psychology قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کلیات

تاریخچه:

-علم و ادراک از نظر فلاسفه یونان:

تمامی این فلاسفه بر این اعتقاد بودند که معلومات ما از جهان اعتباری ندارد و تمامی ادراکات انسانی حتی بدیهات اولیه باطل و خیال محض است!

-سقراط و ارسطو:

برخلاف فلاسفه قبلی (سوفسطاییان) اعتقاد داشتند که «جهان معلومات، هیچ در هیچ نیست» و انسان می تواند با نیروی عقل واقعیت های جهان بیرون را به درستی دریابد.

اسلاید ۲ :

علم و ادراک از نظر حکمای جدید غرب:

-دکارت:

 تجربه حسی وسیله ارتباط انسان با خارج است، نه تنها برای کشف حقیقا امور بلکه برای زندگی کردن.

-جان لاک:

تصورات ذهنی و معلومات حاصل تجربه حسی است. (لوح سفید)

اسلاید ۳ :

علم و ادراک از نظر حکمای جدید غرب:

-لایب نیتس:

 مخالف دکارت لاک بود و عقیده داشت نفس انسان به ۲ روش ادراک میکند : ادراک پنهان و بالقوه که نفس از آن غافل است و ادراک آشکار و بالفعل که نفس بدان واقف است.

اسلاید ۴ :

علم و ادراک از نظر فلاسفه و دانشمندان اسلامی:

-کندی:

احساس و ادراک را از جمله قوای نفس می داند که آنها را به ۳ مقوله قوه حاسه (حواس پنج گانه )، قوه متوسطه (که صور حاصل از قوه حاسه را بدون حضور ماده در ذهن ایجاد می کند) و قوه عاقله (صور اشیاء را مجرد از شکل و هیئت خارجی درک می کند مثل درک رابطه علی – معلولی)

-ابن سینا:

ادراک یعنی درک صورت اشیاء به کمک دستگاه های حسی و تجرید آنها از شی مادی که به وسیله ادراک حسی و عقلی صورت می پذیرد.

اسلاید ۵ :

علم و ادراک از نظر فلاسفه و دانشمندان اسلامی:

-کندی:

احساس و ادراک را از جمله قوای نفس می داند که آنها را به ۳ مقوله قوه حاسه (حواس پنج گانه )، قوه متوسطه (که صور حاصل از قوه حاسه را بدون حضور ماده در ذهن ایجاد می کند) و قوه عاقله (صور اشیاء را مجرد از شکل و هیئت خارجی درک می کند مثل درک رابطه علی – معلولی)

-ابن سینا:

ادراک یعنی درک صورت اشیاء به کمک دستگاه های حسی و تجرید آنها از شی مادی که به وسیله ادراک حسی و عقلی صورت می پذیرد.

اسلاید ۶ :

موضوع و تعریف  احساس و ادراک:

موضوع ادراک:

انسان واقعیت های خارجی یا داخلی را به وسیله گیرنده های حسی دریافت نموده و پس از تعبیر و تفسیر به به ادراک می رساند که تکامل این ادراک به شناخت برخی پدیده های عالم هستی منجر می شود.

در روانشناسی علمی در زمینه ادراک حسی به کشف قوانین ادراکی و میکانیزم های آن می پردازد.

رفتارگرایان عقیده داشتند رفتار ادراکی یا پاسخی است که همواره به دنبال اثر محرک خارجی یا داخلی از موجود زنده سر می زند.

اسلاید ۷ :

موضوع و تعریف  احساس و ادراک:

موضوع ادراک:

روانشناسان گشتالت بدنبال چگونگی شکل گیری ادراک و عوامل موثر برآن و تعیین موقعیت هایی که منجر به خطای ادارکی می شوند می باشند.

تعریف احساس:

انتقال اثر محرک از گیرنده حسی به سیستم اعصاب مرکزی که به صورت عینی قابل پیگیری است.(فاقد ارزش شناختی – منفعل حاصل می گردد – اساسی ۱۰۰% فیزیولوژیک دارد)

اسلاید ۸ :

موضوع و تعریف  احساس و ادراک:

تعریف ادراک:

فرایند ذهنی یا روانی که گزینش و سازمان دهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی بخشی به آنها را به گونه ای فعال بر عهده دارد.

بنا به اینکه موجود انسانی در معرض اطلاعات حسی بی شماری در آن واحد قرار دارد پس سازماندهی ادراکی و گزینش از بین اطلاعات حسی برای وی دارای اهمیت است.

در جریان گزینش فرضیات ماقبل ادراکی تجربیات و یادگیری های قبلی وحالات انگیزشی در لحظه ادراک نقشی تعیین کننده دارند.(این می تواند پایه ای برا ی پیدایش خطاهای ادراکی نیز باشد!)

اسلاید ۹ :

پسیکوفیزیک

«فخنر» به همراه «وبر» و «وونت» جزء اولین کسانی بود که بین تاثیرات ذهنی و تغییرات محیطی رابطه برقرار کرد.

اهمیت کار فخنر:

۱- از بعد نظری مطرح کردن رابطه ریاضی میان تغییرات محرک فیزیکی و تغییرات احساس ناشی از آن.

۲- از بعد روش شناختی موجب پیدایش روش های کمی سنجش در روانشناسی گردید.

اسلاید ۱۰ :

مفهوم آستانه حسی

آستانه حسی مفهومی اساسی در پسیکوفیزیک است.

تعاریف نظری:

«آستانه احساس» یا «آستانه مطلق احساس» :

کمترین شدت محرکی که موجب پاسخ ادراکی موجود زنده می شود.

«آستانه اختلافی» :

کوچکترین اختلاف قابل درک در میان دو محرک از یک نوع.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 83 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد