بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  پیشرفت تکنولوژی با عث افزایش استفاده از داده های دیجیتال شده

نهان نگاری

انتقال اطلاعات پنهان شده از طریق کانال ارتباطی آشکار

هدف

عدم آگاهی از وجود پیام

کاربرد

انتقال پیام های سری

حفظ حقوق صاحب اثر

اسلاید 2 :

 • رمزگذاری با استفاده از کلید آشکار سازی
 • Watermarking
 • ….

اسلاید 3 :

 • Watermarking نوع خاصی از تکنیک Steganography است .
 • Steganography کلمه ی یونانی است که از دو بخش Steganosو graphia تشکیل شده است.
 • Steganography در خانواده ی cryptography قراردارد ولی با هم فرق دارند.

اسلاید 4 :

 • برتری Steganography
 • در Steganography می توان پیغامی فرستاد بدون اینکه کسی بفهمد پیامی ارسال شده است.
 • ضعف steganography:
 • ارسال تعداد زیادی بیت برای فرستادن چند بیت پیام.
 • به محض لو رفتن الگوريتم آن نمي توان از الگوریتم دیگری برای مخفي كردن اطلاعات استفاده كرد.

اسلاید 5 :

 • در Steganographyابتدا encryption رو انجام می دهند سپس پیام رو در سیگنال میزبان وارد می نمایند.
 • با تبعیت از قانون Kerckhoff فرض می کنیم که دشمن بیشترین سطح علم و تکنولوژی رو داشته باشد.

اسلاید 6 :

اولین کاربرد های Steganography

 • اولین بار توسط مورخ یونانی ثبت شده است که بر روی سر غلامی پیام مورد نظر خالکوبی شده و پس از رویش موهایش به سمت مقصد حرکت نموده است.
 • اولین مقاله در سال 1979در این زمینه نوشته شده است.
 • شناخته شدن این موضوع به صورت عمومی از سال 1990 صورت گرفت.

اسلاید 7 :

دسته بندی های Watermarking

.1واترمارکنیگ قدرتمند

.2واترمارکنیگ شکننده

.3واترمارکنیگ نیمه شکننده

اسلاید 8 :

دسته بندی های Watermarking

.1واترمارکینگ قابل مشاهده( isible Watermarking)

.2واتر مارکینگ غیر قابل مشاهده(TransparentWatermarking)

اسلاید 9 :

دسته بندی های Watermarking

.1واتر مارکینگ عمومی

.2واتر مارکینگ خصوصی

دسته بندی دیگر:

.1واتر مارکینگ متقارن

.2واتر مارکینگ غیر مفقارن

اسلاید 10 :

 • واتر مارکینگ هوشمند
 • واتر مارکینگ بی اطلاع

دسته بندی دیگر:

 • واتر مارکینگ Stanographic
 • واتر مارکینگ non-Stanographic
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید