بخشی از مقاله


مقدمه :
ميان ملل گوناگون يكي از معيارهاي پيشرفت زندگي و سطح رشد ميزان استفاده از كالا ويا خدمات مورد نياز افراد آن جامعه است بنابراين يكي از عوامل فوق العاده مهم در تمدن جديد تهيه و تبديل مواد به كالاهاي مصرفي از طريق فرآيند هاي مختلف توليد و مونتاژ است . بنابراين انتخاب و تبديل مواد به قطعات ساخته شده و مونتاژ آنها داراي اهميت فراواني است به همين ترتيب روشن است كه هرچه تهيه و انتخاب مواد و قطعات و مونتاژ آنها به فرآورده نهايي با دقت و كارآئي تكنولوژي بالا صورت گيرد « از نقطه نظر كاهش ضايعات و اسراف مواد و بالا بردن وتهيه كردن استفاده نيروي انساني و همچنين پائين آوردن هزينه توليد و خدمات بدون كاستن از كيفيت جنس » موجب بالارفتن سطح زندگي مي شود .


تفاوت فراوان بين سطح زندگي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته بازتابي از ميزان كارآمدي اين كشورها در استفاده از مواد موجود و تبديل آنها به محصولات ساخته شده با استفاده از فرآيندهاي مناسب است .


مواد اوليه و قطعات و نيروي كار و ابزار سه عامل بهم پيوسته در توليد مونتاژ هستند به سبب ا ين وابستگي¬ بايد از هر كدام بصورت مناسب خود استفاده شود ، تا توليد و يا مونتاژ صحيح و اقتصادي انجام پذيرد .

 


اهميت روزافزون مواد
گرچه دانش بشري در شناخت مواد چندين قرن سابقه دارد ولي تنوع اطلاعات موبوط به مواد كه در پنجاه سال اخير به دست آمده بيشتر ازدستاوردهاي بقيه دوران تاريخ ثبت شده بشري است و به همين دليل انتخاب مناسب با شرايط بهره برداري كاري تخصصي مي باشد .

نيروي كار
عامل عمده درتوليد ومونتاژ موفق و اقتصادي ، ايجاد هماهنگي در نحوه استفاده از نيروي انساني ، مواد و سرمايه است، ميزان و نحوه توزيع مسئوليتها و اختيارات افراد مختلف تقش اساسي دارند .


گرچه نبايد انتظار داشت كه هركدام از اعضاي اين گروه اطلاعات جامعي درخصوص كار بقيه افراد گروه داشته باشند ولي حداقل بايد بدانند كه هرگاه تصميمي در مورد تغييراتي د رمراحل كار خود در نظر مي گيرند بر كار قسمتهاي ديگر نيز تأثير مي گذارند ، هر نيروي كاري بايد علاوه بر دانستن تمام فوت و فن هاي مربوط به قسمتهاي خود اطلاعاتي در مورد نحوه فعاليت ديگر همكاران خود داشته باشند تا اطمينان حاصل شود كه مغايرتي جهت عملكرد صحيح و ايمني بوجود نيايد .

 

ابزار
امروز توليد در هرسطحي به مشخصه هاي دقيق ، اندازه گيري و كنترل ابعاد وابسته است نه تنها لازم است قطعات به شكل مورد نظر تهيه شوند ، بلكه بايد در اندازه هاي خاص نيز توليد گردند اين امر مستلزم كنترل فرآيند ها در رابطه با اندازه قطعه و سنجش ابعاد فرآورده است اين گونه كنترل و اندازه گيريها آسان نيستند و با افزايش دقت ابعاد ، دشواري و هزينه كاربصورت تصاعد هندسي بالا مي رود .


به منظور دستيابي به چنين كنترل ابعادي طيف وسيعي از روشها و وسايل تهيه شده و تكامل يافته اند و در حال حاضر حجم عظيمي از فرآورده هاي مطمئن و ارزان قيمت براساس اصل قابليت جايگزين فرآوره ها بطور روزمره توليد مي شوند .
يكي از ابزارها جهت تعيين كيفيت محصولات توليدي و مونتاژ شده استانداردهاي مربوط مي باشد و وظايف نظارت بر رعايت استاندارد ها علاوه بر اين كه به عهده بازرسي يا مسئول كيفيت مي باشد به عهده مديريت هر سازمان نيز هست .

 

مراحل بازرسي آسانسور
به دليل مشاهده تعدم تطابق با مقررات ايمني آسانسور اوليه (مقدماتي) آسانسور شامل دو مرحله گرديد بازرسي اوليه و بازرسي نهائي و عملكرد .
1- بازرسي اوليه
شامل بازرسي كردن كليه قسمتهاي آْسانسور بدون تست عملكرد طبق چك ليست مي باشد . و كليه عدم تطابقهاي مشاهده شده توسط بازرس بطور مكتوب در اختيار مالك ساختمان قرارداده مي شود تا نسبت به رفع آن اقدام لازم را معمول دارند . .


2- بازرسي نهائي
پس از برطرف كردن عيوب يا عدم تطابقهاي مشاهده شده و ا علام آمادگي مالك نسبت به بازرسي نهائي اقدام لازم را معمول ميگردد و درصورت عدم مشاهده عيبي نسبت به تست عملكرد گاورنر و پارشوت اقدام مي شود و پس از آن تأييد يه صادر مي شود .


گزارش تحليلي و نتايج بازرسي آسانسور
باتوجه به سطح كيفيت تعيين شده بر اساس مقررات ايمني آسانسور تدوين شده توسط وزارت صنايع نتايج بدست آمده مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است و در اين گزارش سعي شده است كه به كمك جدول و نمونه آماري جزئيات دقيقتري از نتايج ارزشيابي هر آسانسور مورد بررسي قرار گيرد .

 

فهرست مندرجات
ويژگيها و مشخصات تابلو
ويژگيهاي برد ميكروپروسسوري
شماي داخلي تابلوي فرمان
وروديهاي سيستم
خروجيهاي سيستم
راه اندازي سيستم در حالت ريوزيون
سيستم سلكتور

 


روش نصب وتعداد ميكروسوئيچ
سيم كشي مدار قفل ها و كنتاكت هاي درب هاي بيرون
شاسي هاي احضار بيرون و سيم كشي مربوط به آنها
نحوه سيم كشي كابين
روشنايي كابين و فن تهويه و پريز روي كابين
سيم كشي جعبه ريوزيون
سيم كشي درب اتوماتيك داخل
مدار مگنت در بازكن در دربهاي لولائي
مدار مگنت يونصب شده روي كابين

 


مدار ميكروسوئيچ فول لود و اورلود
مدار سيم كشي استپ ها
نحوه سيم كشي موتور اصلي و سه فاز ورودي
مدار فن موتور اصلي
راه اندازي اتوماتيك
مشخصات و مدارهاي داخلي تابلو
برد كنترلر
ديپ سوئيچ براي تنظيم زمانها
كدهاي نشاندهنده روي برد ومفهوم آنها

 


كدها ي نشاندهنده بيرون و مفهوم آنها
عيب هاي احتمالي و علل آنها
مجموعه نقشه ها

ويژگيها و مشخصات تابلو
- طراحي شده براي انواع سيستم هاي آسانسور از قبيل فول كلكتيوسلكتيو –دان كلكتيو-پلوتون – پوش پاتن
- قابليت كار با انواع درب هاي لولايي – نيمه اتوماتيك و تمام اتوماتيك
- داراي حجم كم نسبت به تابلوهاي رله اي

 


- برقراري ارتباط تابلو با سيمهاي بيرون توسط ترمينالهاي ريلي
- داري شارژ اتوماتيك و باطريهاي قابل شارژ
- داراي پريز روي تابلو
- داراي جعبه فلزي مقاوم با رنگ كوره اي

ويژگيهاي برد ميكروپروسسوري
اين برد از بهترين قطعات نيمه هادي شامل cpu l/o port . ROM-RAM و مجموعه اي از گيتها تشكيل شده است .
- استفاه از ميكروپروسسور و مدارات مجتمع براي ايجاد كارايي بيشتر و بالا بردن امكانات به صورت نرم افزاري
- جمع كردن تمام مدار در يك برد اصلي كه مي توانيد به تنهايي تا 17 طبقه¬ دان و 12 طبقه فول كلكتيو سلكتيو و با اضافه كردن بردهاي جانبي تا 64 طبقه را پشتيباني كند .

 


- استفاده از سوكت و كنتاكت هاي ارتباطي روي برد براي بازكردن سريع و آسان برد .
- قابليت تشخيص عملكرد آسانسورد و همچنين عيب يابي سيستم روي برد اصلي توسط نشان دهنده ديجيتالي
- مجهز به سيستم الكترونيكي و سخت افزاري روي برد براي مراقبت بر عملكرد ميكروپروسسور دستگاه .
- اينتر لاك رله هاي كنتاكتورهاي جهت و دور تند در روي برد در دو قسمت ، علاوه بر اينتر لاك كنتاكتورها .
- بكارگيري مدار الكترونيكي محافظ در مقابل حركت موتور به صورت دور تند در مود ريوزيون .

 


- كنترل فاز
- استفاده از LED هاي نوراني در ورودي و خروجي هاي سيستم براي تشخيص آسان عملكرد تابلو و عيب يابي سيستم .
- نشان دادن كدهاي خرابي و عملكرد آسانسور در روي نمراتورهاي بيرون و داخل كابين علاوه بر روي برد .


- مانند :
- بازبودن درب به صورت O – جانرفتن قفل در به صورت d – گرماي موتور و عملكرد ن FTO به صورت H اورلود به صورت L- حركت به طرف بالا با سرعت تند به صورت HU – حركت به طرف بالا با سرعت كند LU حركت به طرف پايين با سرعت تند Hd –حركت به طرف پايين با سرعت كند Ld –عوض شدن جاي فاز F .
- قرار داشتن كانكتورهاي ارتباطي براي نصب بردهاي جانبي مانند افزايش تعداد طبقات .
- داشتن امكان افزايش خروجي براي نشان دهنده ديجيتالي بيرون مانند تعداد طبقات بالاي 10 طبقه (دو رقمي ).


- استفاده از تايمر نرم افزاري براي كنترل حركت آسانسور د رحالتهاي مختلف با نشان دادن كد مربوطه و جلوگيري از سوختن موتور در صورت باز نشدن ترمز (دوفازبودن سيستم ).


- صرفه جويي در سيم و كار براي احضار ها وجواب احضارها : بدين صورت كه براي آسانسور 14 توقف تعداد سيم مصرفي 12 تا مي باشد و در مقايسه با برخي سيستمها تعداد 12 رشته سيم در تراول كابل و سيم كشي بيرون صرفه جويي مي شود .
- دي كد اطلاعات در داخل تابلو كه نياز به دي كودر ديودي روي سون سگنمنت هاي خروجي ندار د .


- استفاده از برنامه نزم افزاري براي يك بار جواب دادن به طبقه اي كه شاسي آن گير كرده باشد كه در سيستمهاي ديگر آن طبقه به صورت پارك درآمده و دائماً آسانسور به آن طبقه مي رود .
- استفاده از رله براي كنتاكت دو شاخه و قفل درب براي بالا بردن ضريب ايمني بدين صورت كه تا كنتاكت درب و قفل در ب وصل نشوند ، مدار مربوط به كنتاكتورهاي اصلي كامل نمي گردد .

 


- استفاده ازرله براي تحريك كنتاكتورهاي اصلي براي جلوگيري عمل كردن همزمان كنتاكتورها (حتي د ركسري از ثانيه ) .
- دارا بودن مدار مبدل PTC در روي برد اصلي مربوط به موتورهايي كه داراي مقاومتهاي PTC به جاي پلاتين مي باشند ( FTO) .
- استفاده از dip swich در روي برد براي دستيابي به امكانات متعدد تابلو مانند تغيير تايم ها .

 


- وجود تايمر براي حفاظت موتور سردرب در حالت بسته شدن و باز شدن آن در صورت عمل نكردن سوئيچ هاي ابتدا انتهايي .
- پاركينگ شناور : طراحي نرم افزار و سخت افزار سيستم بدين صورت كه بعد از روشن شدن تابلو به مدت حدود 7 دقيقه طبقه همكف اول صبح به عنوان پاركينگ قرار مي دهد ولي بعد از 7 دقيقه ، هر 7 دقيقه احضارها انجام شده از بيرون را با هم مقايسه كرده ونتيجه خواهد گرفت كه كدام طبقه از بيرون بيشترين احضار را دارد ، آن طبقه را به عنوان پاركينگ قرار مي دهند .

 


به عنوان مثال در يك ساختمان اداري طبقه همكف اول صبح به عنوان پاركينگ و در بعدازظهر ها طبقات بالا به عنوان پاركينگ خواهد بود يا در ساختمانهاي مسكوني صبح طبقات بالا و بعداز ظهر ها طبقه همكف به عنوان پاركينگ خواهد بود اين مسئله به طور اتوماتيك تشخيص داده شده و عمل خواهد شد .

شماي داخلي تابلوي فرمان
1- ترانس تغذيه تابلو
2- پل ديود يكسو كننده ولتاژ 24 ولت .
3- پل ديود يكسو كننده ولتاژ 9 ولت .
4- پل ديود يكسو كننده ولتاژ ترمز .
5- پل ديود يكسو كننده ولتاژ مگنت درباز كن .
6- پريز روي تابلو .
7- كنتاكتور فرمان باز كردن درب .
8- كنتاكتور فرمان بستن درب .
9- كنتاكتور دور كند Low .


10- كنتاكتور دور تند High .
11- كنتاكتورجهت پايين Down .
12- كنتاكتور جهت بالا Up .
13- ترمينالهاي خروجي تابلو .
14- كانال PVC براي جاگرفتن سيم هاي بيرون
15- برد اصلي


16- برد جانبي .
17- فيوزهاي مينياتوري حفاظت جريان مصرف كننده ها .
18- كليد سه فاز اصلي .
19- ترمينالهاي ورودي سه فاز اصلي و خروجي موتورها ومصرف كننده هاي 220 ولت .
20- كانالهاي PVC داخلي تابلو .
21- سيني تابلو با رنگ كوره اي ضخيم .

 

وروديهاي سيستم
وروديهاي سيستم كه شامل وروديهاي تابلو و در نهايت برد ميكروپروسسوري مي باشند عبارتند از :
1- ورودي سري استپ ها با شماره ترمينال 400: تمام استپ ها بعد از سري شدن به اين ورودي وصل مي شوند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید