دانلود مقاله بررسی نهشت انرژی در محیط شبه پلاسمای شبیه سازی شده توسط کد MCNPX 2 , 6 , 0 به ازای مکان های مختلف قرارگرفتن باریکه شتاب داده شده پروتونی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

رشد جمعیت بشر و نیاز روزافزون به منابع انرژی و جوابگو نبودن انرژی های فسیلی، همچنین آلودگی های ناشی از این سوخت ها، بشر را به فکر استفاده از منابع دیگر انرژی انداخت. انرژی های بادی و آبی نیز به دلیل بازده کم اقتصادی، عملاً قابلیت زیادی برای تأمین این مقدار انرژی نخواهند داشت.

کشف شکافت هسته ای توسط هان و اشتراسمن و سپس به کارگیری این انرژی با ساخت اولین پیل هسته ای توسط فرمی، یکی از بزرگترین پیشرفت های بشر در این زمینه در عصر حاضر بود. اما آلودگی های ناشی از آن و مباحث مربوط به ایمنی هسته ای و نیز مشکلات ناشی از تأمین سوخت و غنی سازی، راه را برای تفکر بر سر دیگر انواع انرژی باز کرد.

گداخت یا همجوشی هسته ای که ایده اولیه آن توسط بته و همزمان با کشف شکافت مطرح شد از جهت فراوانی سوخت و نداشتن آلودگی های مانند شکافت، می توانست راه حلی مناسب برای مشکلات ناشی از شکافت باشد، لیکن بهره انرژی ناشی از همجوشی، بازده عملی را برای رسیدن به توان یک رآکتور قدرت، در حال حاضر فراهم نمی کند. از این رو، دانشمندان به فکر تأمین این بازده و رسیدن به توان رآکتور قدرت، برای تأمین انرژی از گداخت هسته ای افتادند.

دو نوع متداول مورد استفاده برای همجوشی هسته ای، محصورشدگی لختی و محصورشدگی مغناطیسی می باشد. در محصورشدگی لختی (اینرسی)، ساچمه سوخت کروی، از سوخت دوتریوم و تریتیوم با چگالی بالا پر می شود و اطراف آن را با موادی لایه نشانی می کنند. سپس این قرص را با راه انداز که می تواند لیزر یا باریکه های یونی باشد مورد هدف قرار می دهند. در اثر تاباندن این باریکه، لایه نشانی های دور ساچمه

1178


جدا شده و طبق قانون سوم نیوتن، یک فشار داخلی به ساچمه سوخت وارد می شود که انرژی و دمای بالایی را در سوخت القا می کند و با چگالی بالایی که قرص سوخت دارد، عملاً شرایط برای وقوع همجوشی آماده می گرددهرچه. باریکه ها با تعداد و تقارن بیشتر، به هدف تابانده شود، معمولاً بهره بالاتری به دست خواهد آمد. [1]

همچنین نبود امکانات و شرایط برای داده گیری از فرآیندهای هسته ای به صورت آزمایشگاهی، موجب توسعه کدهای محاسباتی گردید. کد محاسباتی MCNP که در لابراتوار ملی لوس آلاموس آمریکا تهیه گردید، یکی از مهمترین و پرکاربردترین کدهای محاسباتی برای شبیه سازی هندسه مسأله های مختلف و ترابرد ذرات و داده گیری های مختلف می باشد. نسخه x2,6,0 این کد که از ترکیب نسخه x2,5,0 و CINDER90 به وجود آمده، امکان ترابرد تمام ذرات بنیادی و پادذرات و نیز باریکه های یونی را فراهم آورده است.[2] همچنین ترکیب نسخه های قدیمی این کد با کد ترابرد انرژی های بالای لوس آلاموس LAHET، امکان قرار دادن باریکه های شتاب داده شده را نیز فراهم آورده است. [4, 3]

داده ها و اندازه گیری

در این مقاله، ما با معرفی یک کره به شعاع 3 میکرومتر، به عنوان قرص سوخت، که داخل آن را با دوتریوم و تریتیوم به نسبت مساوی و با چگالی 500 g.cm-3 پر کرده و تحول زمانی آن را بر اساس سوختن یک سوخت همجوشی ( که نمودار آن در شکل 1 آمده است) قرار دادیم و نیز با توجه به نحوه چینش اتم ها در سلول، تا حد زیادی یک محیط همجوشی لختی را شبیه سازی کرده ایم. [5]

30

25

20 دما


15 (MeV)
10

5

0
80 70 60 50 40 30 20 10 0
-5
زمان (ps)


شکل :1 نمودار تحول زمانی دما در قرص ICF


1179


در کره اطراف سوخت نمونه ای از پلی اتیلن با چگالی 1/04 g.cm-3 استفاده کردیم . [6 ] فضای دور ساچمه را فضای خالی در بر می گیرد. نمایی از هندسه سوخت، که با رسام گرافیکی [7] MCNP، نگاشته شده، در شکل 2 نشان داده شده است. بر طبق شکل، ساچمه در دو سطح مقطع XY و XZ برش داده شده است. بر روی تصویر نیز شماره سلول ها و چگالی مواد به کار رفته در این سلول ها مشخص گردیده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی بهره تولید مولیبدن - 99 از طریق بمباران پروتونی هدف اورانیوم طبیعی و توریوم - 232با استفاده از روش شبیه سازی با کد MCNPX 2 . 6 . 0

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهدادههاي تجربی بهدست آمده توسط آنها نشان میدهد، براي انرژي پروتون 22MeVو حدود40MeV، بازده تولید99Moبهترتیب3/6 MBq/μA.h و21MBq/μA.hبود .[1]لبدا1 و همکارانش در سال 2010 از روش natMo(d,x)99Mo، براي تولید مولیبدن 99 استفاده کردهاند. نتایج حاصل از کار آنها نشان داده است که با استفاده از دوترونهاي20MeV، بازده ت ...

دانلود مقاله بررسی بهره تولید مولیبدن - 99 از طریق بمباران پروتونی هدف اورانیوم طبیعی و توریوم - 232با استفاده از روش شبیه سازی با کد MCNPX 2 . 6 . 0

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهدادههاي تجربی بهدست آمده توسط آنها نشان میدهد، براي انرژي پروتون 22MeVو حدود40MeV، بازده تولید99Moبهترتیب3/6 MBq/μA.h و21MBq/μA.hبود .[1]لبدا1 و همکارانش در سال 2010 از روش natMo(d,x)99Mo، براي تولید مولیبدن 99 استفاده کردهاند. نتایج حاصل از کار آنها نشان داده است که با استفاده از دوترونهاي20MeV، بازده ت ...

دانلود مقاله طراحی و شبیه سازی ترانس RFمربوط به شتابدهنده داینامیترون با سطح انرژی 800KeV

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
مقدمهشـــتابدهنده داینامیترون به عنوان یکی از پرکاربرد ترین شـــتابدهندههای الکترواســـتاتیک با کاربرد صـــنعتی (شـتابدهی به الکترون) و همجنین کاربرد تحقیقاتی (شـتابدهی به یون) شـناخته می شود. شمای کلی این نوع شتابدهنده در شکل 1 دیده می شود.[1]الکترود های RFحلقههای کروناشکل :1شمای کلی شتابدهنده داینامیترون.در ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر برنامه صرفه جویی در مصرف انرژی بر حوادث ناشی از کار در کارگران سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه یک چهارم جمـعیت جهان مشـمول دو بار تغییـر یک ساعتـه وقت در سال (برنـامه استفاده بهـتر از روشنــایی روز و صــرفهجویی در مصـرف انـرژی (Daylight Saving Time میباشند. این امر منعکسکننده تغییر در ساعات اجتماعی و نه ساعات زیست محیطی (مانند سپیده صبح) میباشد. در ساعتهای زیستی، از روشنایی روز برای هماهنگی ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مکانیسم های اثرگذاری مواد نفتی بر اکوسیستم های دریایی وارائه راهکارهای زیست محیطی در جهت تقلیل اثرات آنها

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه نفت خام با بيش از340 فراورده يكي از اصلي ترين منابع انرژي و نيروي محركه اقتصادي جهاني است. نفت خام، كمپلكس پيچيده اي از مخلوط صدها نوع تركيب مختلف شامل هيدروكربنها، نيتروژن، گوگرد و واناديوم است كه قسمت هيدروكربني شامل تركيبات آروماتيك، آليفاتيك ...

مقاله بهینه سازی حرکت بازوی مکانیکی افزوده در محیط با موانع متحرک با اندیس مهارت پذیری بهبود یافته

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهینه سازی حرکت بازوی مکانیکی افزوده در محیط با موانع متحرک با اندیس مهارت پذیری بهبود یافته خلاصه امروزه گسترش کاربرد رباتیک در صنایع، موجب شده است نیاز به ربات های با سرعت، انعطاف و دقت بالاتر بیشتر از پیش باشد. استفاده از ربات های همکا ...

مقاله فرق مدل و الگو و روشهای مدلسازی و شبیه سازی در مدیریت بحرانهای زیست محیطی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
فرق مدل و الگو و روشهای مدلسازی و شبیه سازی در مدیریت بحرانهای زیست محیطی   چکیده واژه ی مدل (Model) در تعریف کمی پیجیده تر از واژه ی الگو (Pattern) است الگو بیشتر به "ساخت و روابط بین عناصر یک واقعیت" توجه دارد و طرح ساده شدهایی است که خطوط اساسی یک مجموعه اجتماعی و نسبتهای موجود بین آنها را مشخص میکند. ...

مقاله بررسی پدیده آشوب و نمودارهای دوشاخگی در معادلات غیرخطی و مدارات الکترونیکی با استفاده از شبیه سازی در Matlab وSimulink

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی پدیده آشوب و نمودارهای دوشاخگی در معادلات غیرخطی و مدارات الکترونیکی با استفاده از شبیه سازی در Matlab وSimulink خلاصه سیستم بسیاری از مدارهای ساده الکترونیکی به معادلات دیفرانسیل غیر خطی می انجامد و حل این معادلات به صورت تحلیلی ام ...