دانلود مقاله تاثیر ساختار کاتد پلاسمای کانونی APF بر روی کیفیت تابش های HXR و SXR

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان


- 1 مقدمه

دستگاه پلاسمای کانونی بطور مستقل با دو ساختار مختلف توسط مدر در ایالات متحده آمریکا و فیلیپوف در روسیه در اواخر سال 1960 میلادی پایه گذاری و از آن پس در آزمایشگاه های فراوانی در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند 2]و. [1 دستگاه پلاسمای کانونی از گازهائی نظیرNe,He,Ar,D2'… در فشار پایین پر شده است. هنگامی که اختلاف پتانسیل زیادی بین دو الکترود هم محور در دستگاه پلاسمای کانونی ایجاد شود، تخلیه الکتریکی متقارنی در گاز ایجاد و باعث ایجاد پلاسمای اولیه می شود .[3] پینچ پلاسما، تابش های متعددی از جمله پرتوهای یونی، نوترونی و اشعه ایکس تولید می کند. هنگامی که از گاز دوتریم در دستگاه پلاسمای کانونی استفاده شود، واکنش گداخت D-D صورت می گیرد و منجر به گسیل نوترون می شود.[4] لایه جریان تولید شده به پارامترهای مختلفی همچون میدان الکتریکی بکاررفته، فشار گاز و پیکربندی عایق های مختلف بستگی دارد.

شکست الکتریکی بر روی عایق اصلی و ساختار همگن و متقارن لایه جریان برای ایجاد پلاسمای خوب، تنگش مناسب و تابش X سخت (HXR) و تابش X نرم (SXR) ضروری می باشد .[5] از این رو الکترودهای کاتد، آند و جنس آنها از اجزای کلیدی ساختار پلاسمای کانونی می باشند. تا بحال بررسی های موثر زیادی در مورد اثر جنس و ساختار آند در تولید اشعه X و نوترون انجام شده است. اثر آند و جنس عایق بر لایه جریان پلاسمای کانونی در تحقیقات دیگران نیز بررسی شده است.[6] همچنین اثر ساختار کاتد بر بازده

679


نوترونی در دستگاه پلاسمای کانونی مینیاتوری نیز توسط افراد دیگر بررسی شده است [7] در سال های اخیر آزمایش های زیادی برای بررسی تابش های منتشر شده از دستگاه پلاسمای کانونی دانشگاه امیر کبیر (APF) انجام شده است .[10-8] در این تحقیق اثرات جنس الکترود کاتد و ساختار آن در شدت HXR وSXR بررسی شده است. نتایج نشان دادند که جنس کاتد و ساختار آن نقش اساسی در بهینه سازی تابش اشعه HXR و SXR دارد.


-2 انجام آزمایش

آزمایش ها بر روی دستگاه پلاسمای کانونی دانشگاه امیر کبیر بوسیله یک بانک خازنی 40 f و با بکارگیری یک ولتاژ 16 kV انجام گرفت. آند 148 mm طول و 27,8 mm قطر دارد. کاتدها در مدلی از قفس محافظی شامل 6 تا 12 میله از جنس های مس و فولاد با طول های 145 mm و قطرهای 10 mm دور تا دور آند را با چینشی مناسب احاطه کرده اند. گاز کاری دستگاه، آرگون می باشد. ابزارهای تشخیصی در آزمایش شامل سیم پیچ روگوفسکی برای تعیین جریان تخلیه، آشکارساز سنتیلاسیون (NE-102) برای ارزیابی شدت سیگنال HXR و آشکارساز پین دیود پوشیده شده با فیلتر مایلار آلومینیم به ضخامت (155 m) جهت ارزیابی شدت سیگنال SXR می باشند. در هر فشار و ولتاژ معین، مشاهده اطلاعات بوسیله آشکارساز سنتیلاسیون و پین دیود در دستگاه اسیلوسکوپ مشاهده و ثبت شده است. اطلاعات مشاهده شده بوسیله آشکارسازها برای هر پنج شات میانگین گیری و سپس توسط نرم افزار ORIGIN و SAP9,0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

-3 نتایج آزمایشات

برای ایجاد پلاسمای کانونی چگال، آرگون در دستگاه تزریق و با بکارگیری ولتاژ 11 و 13 kV به همراه فشار 1 الی 3,5 میلی بار، اطلاعات ثبت گردید. جهت کم کردن اثرات ناخالصی در گاز کاری، بعد از هر پنج شات، گاز قبلی تخلیه و گاز تازه تزریق شده است. آشکارساز سنتیلاسیون در فاصله 1 متری در راستای افقی نسبت به یکی از دریچه های دستگاه قرار داده شد. تقریبا 100 شات در گاز آرگون در شرایط متفاوت کاری انجام شده است.

شکل 1 تغییرات شدت HXR (میانگین سطح زیر منحنی) نسبت به فشار برای دو جنس مس و فولاد ضد زنگ با ساختار 6 و12 تایی در ولتاژ های متفاوت را نشان می دهد. شکل 2 تغییرات شدت SXR (میانگین سطح زیر منحنی) نسبت به فشار برای دو جنس مس وفولاد ضد زنگ با ساختار 6 و 12 تایی در ولتاژهای متفاوت


680


را برای فیلتر155 m نشان می دهد. در ساختار فولاد در ولتاژهای پایین تر یعنی 11 و12 kV پینچ پلاسما در فشارهای متفاوت تشکیل نمی شد و شرایط مناسبی برای ایجاد پینچ پلاسما نبود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مطالعه تاثیر افزودنی هگزان بر شکل گیری مایسلهای P123 در سل تیتانیای مزوساختار با آنالیز DLS

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهامروزه تاثیر مخرب سوختهاي فسیلی بر آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره زمین بـه چالـشی جهـانی تبـدیل شـده اسـت.آلودگی هوا و اثرات مخرب آن روي موجودات زنده و نیز ورود آلایندههاي گوناگون سمی بـه آبهـاي سـطحی و زیـر سـطحی علاوه بر هزینههاي بالاي تصفیه آن، تهدیدهایی جدي براي حیات در آینده نزدیک هستند [1] و .[2] ا ...

مقاله تاثیر عنصر وانادیم و عملیات حرارتی بازگشت بر ساختار و خواص مکانیکی فولادهای میکرو آلیاژی ریختگی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر عنصر وانادیم و عملیات حرارتی بازگشت بر ساختار و خواص مکانیکی فولادهای میکرو آلیاژی ریختگی چکیده پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به فولادهایی با استحکام بالا، قابلیت جوشکاری و چقرمگی مناسب، منجر به استفاده گسترده از فولادهای میکرو آلیاژ در صنایع امروز شده است. در پژوهش حاضر فولاد میکرو آلیاژی حاوی وان ...

مقاله بررسی تاثیرکیفیت افشا اطلاعات برمیزان پایداری سودواجزای آن درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي تاثيرکيفيت افشا اطلاعات برميزان پايداري سودواجزاي آن درشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران چکيده هدف اين تحقيق بررسي تاثير کيفيت افشاي اطلاعات (شامل دو مولفه قابليت اتکا و بهنگامي) بر ميزان پايداري سود و اجزاي آن مي باشد. ...

مقاله تاثیر نظام مالیاتی اسلامی بر نظام اقتصادی امروزی همگام با حماسه اقتصادی ( مطالعه موردی نظام و ساختار مالیاتی کشور ایران )

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثير نظام مالياتي اسلامي بر نظام اقتصادي امروزي همگام با حماسه اقتصادي (مطالعه موردي نظام و ساختار مالياتي کشور ايران ) چکيده مباني حقوقي ماليات هاي اسلامي دقيقا متخذ از کتاب و سنت است . مجوز اخذ، الگوي مصرف ، ابزارجمع آوري ماليات و اهداف سياست هاي مالياتي درنظام اقتصاد اسلامي به طوردقيق ، شرعي و مشخص مي ...

مقاله تاثیر ارزیابی درونی برکیفیت آموزشی و شناسایی نقاط قوت وضعف گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر ارزیابی درونی برکیفیت آموزشی و شناسایی نقاط قوت وضعف گروه آموزشی   -1 چکیده این پژوهش با هدف اصلی اجراي ارزیابی درونی در گروههاي آموزشی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و به منظور ارائه تحلیلی جامع از کیفیت موجود گروهها و پیشنهاداتی براي بهبود و ارتقاء آن انجام گردیده است. در این خصو ...

مقاله ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان به برند بانک ها با در نظر گرفتن نقش میانجی تصویر برند و کیفیت ادراک شده برند

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان به برند بانک ها با در نظر گرفتن نقش میانجی تصویر برند و کیفیت ادراک شده برند 1 چکیده با توجه به فضای رقابتی کنونی، یکی از ضرورت های بقا در هر صنعتی حفظ و گسترش وفاداری مشتریان می باشد. امروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت هر کسب و کار محسوب می شود. ب ...

مقاله تاثیر محافظه کاری بر روی ساختارسرمایه

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تاثیر محافظه کاری بر روی ساختارسرمایه چکیده محافظه کاری حسابداری به عنوان بخشی از یک فن آوری، قراردادی کارآمد است که به کاهش زیان های عمده ناشی از مسائل نمایندگی کمک می کند. بر مبنای این تعبیر، حسابداری محافظه کارانه، با تاثیر بر روی شفاف ...

مقاله پاستوریزاسیون شیر به روش القایی و تاثیر آن بر کیفیت میکروبیولوژیکی شیر

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
پاستوریزاسیون شیر به روش القایی و تاثیر آن بر کیفیت میکروبیولوژیکی شیر چکیده افزایش درجه حرارت فرآیند در روش معمولپاستوریزاسیونِ شیرجهت تکمیل و کفایت عمل در شیرهای آلوده، موجب سوختگی لایههای شیر در سطح جداره پاستوریزاتور و ایجاد لایه ضخیم سنگ شیر مینماید که این اتفاق علاوه بر ممانعت از انتقال حرارت کافی، با ...