دانلود مقاله داده کاوی در شبکه اجتماعی

word قابل ویرایش
3 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

شبکه اجتماعی، مجموعه از افرادیا سازمان یا موجودیت های اجتماعی دیگراست، که توسط یک مجموعه از رابطه های اجتماعی مانند مبادله اطلاعات ، همکاری یا دوستی مرتبط شده اند . تجزیه و تحلیل شبکه براساس تجزیه و تحلیل ارتباطات در یک جامعه صورت می گیرد. اخیرا بخش بزرگی از تحقیقات در گیر شبکه های اجتماعی است که شامل مدلسازی و تحلیل آنها میباشد .یک شبکه اجتماعی، بازیگران، روابط بین آنها و رخدادها را توصیف می کند. شبکه های اجتماعی ،شبکه هایی مبتنی بر رابطه بین افراد اطراف ما است.شبکه های اجتماعی یک تسهیل کننده کلیدی در همکاری ها است.

در این مقاله ما بعد از تعریفی از شبکه اجتماعی آن را تحلیل میکنیم و کاربردها و نقشهایی که دارد را بررسی میکنیم. شبکه اجتماعی مورد تهدیداتی قرار میگیرد . انواع انهارا بیان میکنیم و برای هر کدام راه حلی ارایه میدهیم .

کلمات کلیدی

شبکه اجتماعی،داده کاوی،کاربرد،نقش ،تحلیل ،تهدیدات،راه حل

-۱ مقدمه

شبکه اجتماعی نوع ویژهای از جوامع مجازی و نرمافزارهای اجتماعی هستند ، مثل فیس بوک ، توییتر، linkedin، . google+

×
برای شبکه اجتماعی آنلاین نه یک اصطلاحعموماً پذیرفتهشدهای وجود دارد و نه یک تعریف اثباتشدهای . در عوض اصطلاحات مشابهی مثل سرویس شبکه اجتماعی ،سایت شبکه اجتماعی ،خدمات شبکه اجتماعی وجود دارد که در جدول زیر به این تعاریف میپردازیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 3 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد