دانلود مقاله دزدگیر ماشین

word قابل ویرایش
29 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

دزدگیر ماشین

فصل اول
(قطعات بکار رفته در مدار)

در این مدار از ۱۶ مقاومت استفاده کردیم. که ۱۲ مقاومت مربوط به مدار اصلی و ۴ مقاومت مربوط به مدار LED رنگی چشمک زن مقاومت های R7 = 820
R2 =3.3M M 1 .3 R3 = R5 = 4.7M R6,R9,R1=10k 8,R1,R12,R11,R4 =1k R مربوط به مدار اصلی و
R13 = 330 R R14 = 39 k R15 = 39 k R16 = 330 R
مربوط به مدار LED چشمک زن

خازنها: ۱ عدد خازن عدسی در این مدار به کار رفته C1 = 47N
و ۷ خازن شیمیایی که ۵ عدد آن به نام C2 , C6 = 33MF و C3 , C4 , C5 = 10 MF
مربوط به مدار اصلی و ۲ عدد خازن C7, C8 = 47MF مربوط به LED چشمکزن است.

دیـودها: ۴ عدد دیود مشکی رنگ D1,D2,D3,D4= 1N 4001
8 عدد دیود شیشه ای D = 1 N 4148
1 عدد دیود نورانی رنگی LEDI و دیود چشمکزن (سفید) LED2
در این مدار به کار رفته، شکل دیود مشکی و دیود شیشه ای

ترانزیستورها به کار رفته در مدار ۵۴۷ BC یا ۳۸ C= Tr3
Tr1, Tr2, Tr4 = BC 3.7
و ترانزیستورهای به کار رفته در مدار LED
Tr5,Tr6= B 3.7

یک عدد آی سی: IC = 4011

یک عدد REL REL = 4088

فصل دوم
(آی سی ۴۰۱۱)

آی سی ۴۰۱۱
این آی سی دارای ۴ گیت NAND است. به پایه های ورودی و خروجی در شکل زیر دقت کنید. پایه ۷ تغذیه منفی و پایه ۱۴ تغذیه مثبت است. گیت NAND عکس گیت AND است. همانطور که در شکل مشاهده می کنید، علامت NOT در بالای AND هر دو پایه ورودی وجود دارد. M,L,K,J پایه های خروجی هستند.

فصل سوم
(نصب قطعات)

مقاومتها که به راحتی نصب می کنیم در مورد خازن ها، خازن های عدسی چون دارای قطب نیستند از هر طرف که نصب گردد اشکالی ندارد. ولی برای نصب خازن های شیمیایی با توجه به جهت قطب منفی و مثبت در مکانهای خود نصب می کنیم. (با توجه به علامت  یا  روی بدنه خازن)
که نشانگر قطب منفی است باید بر روی علامت (ــ) منفی روی فیبر منطبق شود.
در مورد دیودها برای نصب دیودها با توجه به جهت قطب آند و کاتد آنها در محل خود نصب می کنیم. در ضمن قطب کاتد دیود با حلقه رنگی مشخص شده است و در مورد دیودهای نورانی یا LED برای نصب آنها باید حتماً به شکل مدار و پایه های کوتاه بلند LED توجه کنیم.

برای اطمینان از سلامت LED قبل از نصب، می توانیم دو سر پایه های آن را به دو عدد باطری ۵/۱ یا به آداپتور ۳ ولت وصل کنیم تا روشن شود. برای نصب ترانزیستورها حتماً باید به شکل کشیده شده بر روی مدار توجه کنیم.
هنگام لحیم کاری باید توجه داشته باشیم که پایه های ترانزیستور زیاد داغ نشود که ترانزیستور بسوزد. برای نصب آی سی ابتدا سوکت آی سی را در محل IC با توجه به لبه فرورفته نصب و لحیم می کنیم. سپس آی سی را با توجه به جهت آن قرار داده و REL که با توجه به پایه های آن در محل REL قرار داده می شود.

فصل چهارم
(آزمایش دستگاه)

۶ قطعه سیم رنگی به خروجی های این دستگاه لحیم شده است که در اینجا نام می بریم:
۱- (سیم آبی) D مدار تأخیری ۲- (سیم مشکی) Q مدار سریع
۳- (سیم نارنجی) NC مدار بسته ۴- (سیم زرد) B ورودی ولتاژ منفی
۵- (سیم قرمز) B+ ورودی ولتاژ مثبت ۶- (سیم سبز) out خروجی مثبت برای آژیر

برای چگونه کار کردن آن: سیم قرمز به مثبت ۱۲ ولت و سیم زرد به منفی ۱۲ ولت (بدنه)
سیم سبز به مثبت آژیر و سیم آبی بر درب راننده و سیم مشکی به سایر دربها
قبل از آزمایش با مفهوم تایم خروج، تایم ورود، مدار سریع، تایم آژیر، مدار بسته آشنا
می شویم.

تایم خروج: مدت زمانی است که سیستم دزدگیر به راننده اجازه می دهد که دزدگیر را روشن کرده و از ماشین خارج شود. که در این کیت حدود ۲۰ ثانیه است.
تایم ورود: مدت زمانی است که سیستم دزدگیر به راننده اجازه می دهد تا وارد ماشین شده و دزدگیر را خاموش نماید که در این کیت حدود ۷ ثانیه است.
مدار سریع: با استفاده از این مدار با باز شدن یکی از دربها به جز درب راننده آژیر بلافاصله بدون هیچگونه تأخیری شروع به کار می کند.
تایم آژیر: مدت زمانی است که سیستم آماده ی آژیر زدن شده و پس از پایان این تایم آژیر قطع و سیستم دزدگیر آماده کار می شود. که در این کیت حدود ۲ دقیقه است.
مدار بسته: این مدار امکان استفاده از سنسورهایی که در حالت عادی وصل هستند را به شما می دهد.

آزمایش مدار: سیستم out را به مثبت آژیر یا لامپ وصل کنید. و سیم منفی آژیر یا لامپ را به منفی منبع تغذیه وصل کنید. قبل از وصل تغذیه دستگاه حتماً سیم NC را به سیم B- اتصال دهید و سپس سیم B+ را به مثبت منبع تغذیه و سیم B- را به منفی منبع تغذیه وصل کنید. با وصل شدن ولتاژ به کیت با روشن شدن LED نشان دهنده تایم، تایم خروج شروع شده و راننده می تواند در این فاصله زمانی از ماشین خارج شود و با خاموش شدن LED تایم خروج به اتمام می رسد.

حال اگر درب ماشین باز شود سیستم آژیر بلافاصله عمل می کند و پس از پایان تایم آژیر، آژیر قطع می گردد.
حال برای تایم ورود . موقعی که راننده می خواهد وارد ماشین شود بعد از باز کردن درب راننده می تواند تا پایان یافتن تایم ورود دزدگیر را خاموش کند. در غیر این صورت دزدگیر عمل نموده و آژیر به صدا در می آید. و پس از پایان یافتن تایم آژیر آژیر قطع می گردد.

با اتصال سیم مشکی به لادری دربها به جز درب راننده سیستم مدار سریع را فعال
نموده ایم. یعنی به محض باز شدن یکی از درب ها در موقعی که سیستم فعال است آژیر به صدا در می آید.

فصل پنجم
(امکانات مدار)

امکانات مدار:
برای تغییر در زمان تایم خروج می توانیم مقاومت R2 را تغییر دهیم.
برای تغییر در زمان تایم ورود می توانیم مقاومت R3 را تغییر دهیم.
برای تغییر در تایم آژیر می توانیم مقاومت R3 را تغییر دهیم.
در صورت تمایل به نصب سنسور شوک یا سنسور لرزشی ماشین می توانیم سیم خروجی آن را به سیم مشکی وصل کنیم.
در صورت استفاده از سنسور ضربه ای سیم نارنجی را قطع و به دو سر سنسور وصل می نماییم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 29 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد