دانلود مقاله مدیریت پیامبر برای پس از رحلت

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مدیریت پیامبر برای پس از رحلت

پیامبر اسلام برای دوران پس از رحلت خود علامت هایی را نصب کرد تا مردم دچار انحراف نشوند به جند نمونه توجه کنید:
یک جا فرمود فاطمه پاره تن من است رضای او رضای من و غضب او غضب من است این را تمام فرقه های اسلامی قبول دارند با این بیان به مردم بعد از خود اعلام کرد که هر گاه در افراد بعد از

من شک کردید توجه شما به موضع گیری فاطمه(ع) باشد . علامت دوم جهت گیری ابوذر بود پیامبر فرمود زیر اسمان راستگو تر از او نیست .این حدیث را نیز شیعه وسنی قبول دارند با این حدیث به مردم اعلام کرد که بعد از من در رهبری جامعه شک نکنید و نگاه شما به ابوذر راستگو باشد
سومین علامت شخص عمار بود . پیامیر فرمود: ای عمارهر کس که تو را بکشد ستمگر است و چون عمار در صفین به دست لشکر معاویه کشته شد معلوم می شود که لشکر معاویه باطل است.
کارنامه پیامبر
پیامبر شرک را به توحید تبدیل کرد ننگ بودن دختران را به عزت بدل کرد و برای زن حق مالکیت و انتخاب همسرو ارث وتحصیل وشرکت در جمع وجمعه و جماعت و رسیدن به کمالات علمی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را پذیرفت.
الگو بودن نسل او
نسل ان حضرت نیز اسوه است در میان چهارده معصوم بک الگوی زن لازم بود زیرا اگر تمامی معصومین مرد بودند ان همه سفارشاتی که ویژه بانوان است نظیر همسر داری خانه داری بچه داری حجاب وعفاف صبر وتسلیم در برابر نا ملایمات همه در دنیای لفظ و توصیه بود و شاید زنان ما پیش خود می گفتند :اگر در میان معصومین یک زن بود خبر از حال ما رو داشت و این همه توصیه برای ما نمی شد.وجود حضرت زهرا (ع) الگویی بود که به زنان ثابت شود انچه اسلام می گوید قابل عمل است نه تنها حضرت زهرا بلکه دخترش حضرت زینب نیز الگوی زنان تاریخ است .
وظیفه ما

شناختن او بدانیم که او طبیب و کتا بش شفای ما و خودش الگوی ما در دنیا وشفیع ما در قیامت است بعد از شناخت به او ایمان اوردیم و با او همراه باشیم و مزد رسالتش را که مودت اهل بیت اوست بپردازیم و بدانیم ثمره این مودت به خود ما بر می گردد.

رسالت جهانی پیامبر
(اوحی الی القران لا نذرکم ومن بلغ)
این قران به من وحی شد تا شما و هر که را پیام به او برسد هشدار دهم
در روایات خواندیم پیامبر فرمود من مبعوث به هر سفید وسیاه وسرخ پوستی هستم از نشانه های دیگر رسالت جهانی پیامبر اسلام حدیث معروفی است که می فر ماید : حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرام محمد تا روز قیامت حرام استـ)
سیره تبلعغی پیامبر
هنگامی که ایه شعرا نازل شد(انذر عشیرتک الا قربین ) پیامیر اکرم بستگانش رابه مهمانی دعوت کرد و پس از پذیرایی سخن خود را اغاز کرد و انان را از شرک و بت پرستی نهی فرمود . اری دعوت باید همراه با عواطف ومهربانی باشد و از نزدیکان شروع شود زیرا اولا پذیرش

دعوت از طرف نزدیکان زمینه را برای پذیرش دیگران فراهم می کند و ثانیا انسان در برابر بستگان نزدیک مسو لیت بیشتری دارد و روابط فامیلی نباید مانع نهی از منکر شود پیامبر اکرم سه سال تبلیغ مخفیانه کرد تا این ایه نازل شد(فاصدع بماتو مرو واعرض عن المشرکین) انچه را که مامور شده ای اشکار کن و از مشرکین اعراض نما و به انان اعتماد نکن همانا ما تو را از شر استهزاء کنندگان کفایت کردیم.
سیره عملی پیامبر
اولین اقدام پیامبر در مدینه ساختن مسجد بود .مرکز عبادت -وحدت-مشورت-و خدمت وقضاوت. در ساختن مسجد خود پیامبر کار میکرد
رسول خداوندفرمود:مسلمانان بر برادر مسلمانش سی حق دارد از جکله
۱-عفو۲- مهربانی ۳-پنهان کردن اسرار ۴-جبران اشتباهات او ۵- تششیع جنازه او ۶-تشکر از خدمات او ۷-کوشش در یاری رساندن به او ۸-خیر خواهی نسبت به او ۹-قبول عذر او و…..
شیوه برخورد صبورانه
پیامبر عزیز اسلام از طرف خداوند مامور به صبر بود . صبر کن زیرا که خداوند در سایه صبر تو ر ا رسد می دهد . صبر کن که پاداش نیکو کاران ضایع نمی شود(و اصبرو فان الله لا یضیع اجرا المحسنین)
سیره عبادی پیامبر .سیره فردی
بر جسته ترین سیمای حضرت که بستر رسیدن کمالات دیگرش بود بندگی وعبودیت او بود.
اگر معراج رفت چون عبد خدا بود (اسری بعبده).اگر رسول شد چون عبد او بود(اشهد ان محمدا عبده ورسوله )
نماز شب
قران برای نماز شب به پیامبرش قیام میدهد. اری شب وسحر برای عبادت فرصت خوبی است با اینکه حضرت موسی سی شبانه روز در کوه طور بود و این به خاطر این است که عبادت در شب بر جستگی خاصی دارد در حدیث می خوانیم محروم کسی است که از نماز شب محروم باشد.
سیره فردی

پیامبر نعمت های الهی را گر چه ظریف وکم بود بزرگ می شمرد و هرگز مذمت نمی کرد. برای مسایل دنیوی و مادی هرگز عصبانی نمی شد. بزرگ هر قومی را احترام میکرد.هر کس از او حاجتی می خواست یا ان را انجام میداد یا با زبان خوش او را رد می کرد.برای مردم پدر بود و همه نزد او مساوی بودند.جز در مواردی که امید پاداش بود سخن نمی گفت .از خوف خداوند اشک فراوان داشت.در نشستن رو به قبله می نشست.
پیامبر وامور خانواده

خداوند در ایه اول سوره تحریم می فرماید:
یا ایها النبی لم تحریم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم
ای پیامبر چرا چیزی را که خداوند برای تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام میکنی خداوند امرزنده ومهربان است

نکات مورد نظر در زمینه مسائل خانوادگی پیامبر عبارتند از:
لغزشها را به خود افراد بگویید- برای افراد شرمنده راه توبه را باز کنبد-*همسری و همنشینی نشانه همدلی و هم فکری نیست در این ماجرا همسر پیامبر بودند ولی هم فکر نبودند*فرشتگان یاور مومنان واقعی هستند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 13 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد