دانلود مقاله مفهوم ISO 22000:2005 چیست

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مفهوم ISO 22000:2005 چیست

به اختصارات زیر توجه کنید:
ISO= سازمان جهانی استاندارد سازی
۲۲۰۰۰= شماره استاندارد
۲۰۰۵= سال نشر استاندارد
خبر:اعتبار دهی صدور گواهینامه ISO 22000 توسط UKAS به IEC اعطا شد (۱۳ ژوئن ۲۰۰۶).
پس از خاتمه کار عظیم گروه پیشاهنگ استاندارد ISO 22000 به موسسه IEC اختیار صدور گواهینامه تحت اعتبار UKAS اعطا شد.
صدور گواهینامه توسط IEC در حوزه زیر امکان پذیر است:

EA03 محصولات خوراکی ، نوشیدنی ها، دخانیات (تمامی موارد بجز دخانیات)
EA30 هتل ها و رستوران ها پذیرائی (کترینگ ) و رستوران ها

استیون گبوت (مدیریت صدور گواهینامهIEC در اروپا) در این خصوص عنوان کرد: ” این موفقیت بسیار بزرگی است واز همه اعضای تیم که برای موفقیت آن تلاش کردند تشکر می کنم. مشتریان ارزیابی شده در این پروژه پیشاهنگ همگی رضایتمندی کامل خود را ابراز کرده اند ومعتقداند این استاندارد که اصطلاحا FTT (( از مزرعه تا میز سرو غذا )) نامیده می شود برای کسب وکار آنها ارزش افزوده ایجاد کرده است”

احتمال اعطای اعتبار توسط UKAS برای صدرو گواهینامه ISO 2000 ( اول مارس ۲۰۰۶).
موسسه اعتبار دهی انگلستان (UKAS) تعداد انگشت شماری را انتخاب کرد تا بعنوان یک گروه پیشاهنگ روی استاندارد ISO 22000 کار کنند. IEC مفتخر است که عضوی از گروه انتخاب شده بود.

هدف این گروه تعیین الزامات مورد نیاز برای صدور گواهینامه بر اساس استاندارد و حصول اطمینان از توانائی موسسات در ارزیابی موثر جهت صدور گواهینامه بود. در نتیجه تلاش این گروه شرکت ها برای نخستین بار می توانند گواهینامه انطباق با الزامات ISO 22000 تحت اعتبار دهی UKAS دریافت کنند. انتظار می رود اولین گواهینامه ها در زمان خاتمه کار گروه پیشاهنگ در تابستان ۲۰۰۶ صادر شود.

بنابراین ISO 22000 چیست؟
ISO 22000 مجموعه ای از مقررات است که شرکت ها با رعایت آنها می توانند سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را در سازمان خود مستقر نمایند. این سیستم مبتنی بر روش های موجود ۹۰۰۱ ISO و HACCP , است،‌اما باید توجه داشت که جاذبه اصلی ISO 22000 آنست که هدف از تهیه آن استفاده و همگون سازی تمامی استاندارد های مواد غذائی موجود بوده است. زمان قابل توجهی صرف مراحل تهیه پیش نویس ومذاکرات اولیه تهیه استاندارد شده است،‌که نتیجه آن دست یابی به اولین استاندارد جهانی مواد غذایی از مزرعه تا میز صرف غذا است که کلیه استانداردهای پیشین مواد غذایی را در خود جمع ویکپارچه نموده است.عامل کلیدی موفقیت این استاندارد قابلیت آن در کنترل کلیه مراحل زنجیره تولید،

فرآورری وعرضه مواد غذائی از محصول برداشتی مزرعه تا فرآوری در کارخانه، انبار و نگهداری، بسته بندی و عرضه محصول نهائی و تمامی اجزای تشکیل دهنده آن است.
ISO 22000 یکی از استانداردهای خانواده ۲۲۰۰۰ است و در این خانواده تعداد زیادی مدارک جدید وبازنگری شده وجود دارد که هدف آنها کمک به درک بهتر الزامات وبهبود مستمر مدل های ایمنی مواد غذائی است.

ایزو ۲۲۰۰۰ :۲۰۰۵ در اصل مبتنی بر ۳ مدرک کلیدی است:

۱- ISO 22000:2005 نظام های مدیریت کیفیت – مبانی و واگان (تغییر یافته برای بهداشت مواد غذایی)
۲- ISO 22000:2005 سیستم های ایمنی مواد غذایی، الزامات برای کلیه سازمان های دخیل در زنجیره تولید وارائه
۳- متون پایه ایمنی مواد غذائی تحت عنوان Codex Alimentarius از انتشارات فائو سازمان ملل، WHO سازمان بهداشت جهانی ، رم ، ۲۰۰۱

مدیریت کیفیت؛

استاندارد ISO 22000

ابزاری برای مدیریت ریسک
استاندارد ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ابزاری برای مدیریت ریسک محسوب می شود که منحصرا برای اطمینان یافتن صنایع غذایی از ایمنی محصولاتشان طراحی شده است.
استاندارد ISO22000، استانداردی پایه ای است که به سازمانها و شرکتها این امکان را می دهد که ریسکهای مربوطه را شناخته و آنها را به طور اثر بخش از نظر ایمنی و صرفه اقتصادی مدیریت کنند.

دریافت گواهینامه بر اساس این استاندارد، رویکرد سازمان شما را از شیوه سنتی آزمون کیفیت به شیوه تفکر پیشگیرانه سوق می دهد. این استاندارد رویکردی سیستماتیک در اختیارتان قرار می دهد که کلیه جنبه های زنجیره غذا، از خرید مواد خام تا مصرف نهایی در رستوران، تهیه غذا(catering)، تولید تجهیزات، ماشین آلات و مواد شیمیایی، و بخش خدمات نظیر کنترل آفات، شستشو، حمل و نقل و تدارکات را تحت پوشش قرار می دهد.

استاندارد ISO22000، استانداردی پایه ای است که به سازمانها و شرکتها این امکان را می دهد که ریسکهای مربوطه را شناخته و آنها را به طور اثر بخش از نظر ایمنی و صرفه اقتصادی مدیریت کنند.

دریافت گواهینامه بر اساس این استاندارد، رویکرد سازمان شما را از شیوه سنتی آزمون کیفیت به شیوه تفکر پیشگیرانه سوق می دهد. این استاندارد رویکردی سیستماتیک در اختیارتان قرار می دهد که کلیه جنبه های زنجیره غذا، از خرید مواد خام تا مصرف نهایی در رستوران، تهیه غذا(catering)، تولید تجهیزات، ماشین آلات و مواد شیمیایی، و بخش خدمات نظیر کنترل آفات، شستشو، حمل و نقل و تدارکات را تحت پوشش قرار می دهد.
استاندارد ISO 22000 چیست؟

استاندارد ISO 22000 با دیدگاه انطباق و سازگاری با سایر استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت ISO 9001طراحی شده است. بنابراین این استاندارد برای هماهنگی و یکپارچه شدن با سیستمهای مدیریت موجود، ایده آل می باشد.
-استاندارد ISO 22000می تواند در تمامی سازمانها و شرکتهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در زنجیره غذایی دخیلنـد، مورد استفاده قرار گیرد. این استاندارد به شما امکان ارزیابی و نشان دادن مطابقت محصول در رابطه با ایمنی مواد غذایی و کنترل خطرهای مرتبط با ایمنی مواد غذایی را میسر می سازد.
مرحله بعدی

برای ممیزی شخص ثالث شما نیازمند پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی به صورت اثر بخش مطابق با الزامات استاندارد می باشید. گام اول رفتن به بخش دستیابی به گواهینامه می باشد
استاندارد ایزو ISO 22000 – سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
۲۶ ۰۴ ۲۰۰۹

ایمنی مواد غذایی به وجود خطرات ناشی از مواد غذایی در زمان دریافت توسط مصرف کننده مربوط است.از آنجایی که بروز خطرات ایمنی مواد غذایی می تواند در هر مرحله ای از زنجیره مواد غذایی اتفاق بیفتد به کارگیری کنترل کافی در سراسر زنجیره مواد غذایی ضروری می باشد. بنابراین ایمنی مواد غذایی با تلاشهای مشترک کلیه طرفهای ذینفع در زنجیره مواد غذایی تضمین می شود. سازمانهای درون زنجیرهای مواد غذایی دامنه ای از تولیدکنندگان خوراک دام و تولیدکنندگان اولیه تا تولیدکنندگان موادغذایی، حمل و نقل کنندگان، انبارداران مواد غذایی و پیمانکاران فرعی برای خرده فروشی و ارائه خدمات مواد غذایی همراه با سازمانهای وابسته نظیر تولیدکنندگان تجهیزات، مواد بسته بندی، مواد پاک کننده، افزودنی ها و مواد تشکیل دهنده را در بر میگیرد. ارائه دهندگان خدمات نیز مشمول این دامنه می گردند.

این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تعیین می کند که عناصر کلیدی شناخته شده را برای حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره مواد غذایی تا مصرف نهایی تضمین می کند:
– ارتباط متقابل
– مدیریت سیستم

– برنامه های پیش نیاز
– اصول HACCP
ارتباط در طول زنجیره مواد غذایی برای اطمینان از آنکه خطرات مربوط به ایمنی مواد غذایی شناسایی شده و به حد کافی در هر مرحله در درون زنجیره مواد غذایی کنترل می شود، ضروری است.
این ارتباط مبتنی بر سازمانهای بالا دستی و پایین دستی در زنجیره مواد غذایی است. ارتباط با مشتری ها و تامین کنندگان درباره خطرات شناسایی شده و اقدامات کنترلی به شفاف سازی الزامات مشتری و تامین کننده کمک خواهد کرد.برای مثال در رابطه با امکانپذیری و نیاز به این الزامات و اثر آنها بر محصول نهایی.شناخت نقش و موقعیت سازمان در درون زنجیره مواد غذایی برای اطمینان از اطمینان متقابل اثر بخش در سراسر زنجیره مواد غذایی برای تحویل محصولات غذایی ایمن به مصرف کننده نهایی، ضروری است.

درباره شرکت بهسان

شرکت مهندسین مشاور بهسان ( بهبود مستمر سامانه های مدیریت ) فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ در کشور در زمینه سیستمهای مدیریت آغاز نمود و با پشتوانه مستحکم علمی ، تجربی و بهره جوئی از همکاری کارشناسان مجرب ، کارآزموده و بهره گیری از علم اساتید مجرب دانشگاه امیرکبیر و اساتید محترم دانشگاههای معتبرداخلی و بین المللی مبادرت به تشکیل این شرکت در زمینه تحقیق ، آموزش و طراحی پروژه های مرتبط با سیستمهای مدیریت واخذ گواهینامه سری استانداردهای ISO 9000, ISO14000, OHSAS 18000, IMS, HACCP & ISO 22000, ISO/TS 16949, ISO/TS 29000, ISO/IEC 27000, ISO 13485, ISO 17020, ISO 17025, ISO 10002, ISO10015, HSE-MS نموده است و با توجه به اصل مشتری مداری و تکیه بر تجربیات ارزشمند و موفق خود آماده خدمت به جامعه مدیریت میباشد.

الف-خدمات مشاوره سیستمهای مدیریتی:
سیستم یکپارچه مدیریت IMS
سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18000
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 , HACCP

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001, ISO/IEC 17799
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ISO/TS 16949
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی ISO 13485

سیستم مدیریت ایمنی, بهداشت شغلی و محیط زیست HSE-MS
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع مخابراتی TL 9000
سیستم مدیریت موثر فرآیند آموزش ISO 10015
سیستم سنجش رضایتمندی / مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002
سیستم مدیریت کیفیت برای شرکتهای بازرسی ISO/IEC17020

سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC 17025
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع گاز, نفت و پتروشیمی ISO/TS 29001
سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات خاص شرکت ساپکو و سازه گستر

رسالت ما ارائه خدمات مدیریت با کیفیت در سطح آسیا و استفاده از روشهای نوین مدیریت میباشد تا موجبات بالندگی سازمانها را فراهم آورد . خدمات مشاوره مدیریت زمانی موجب تحقق سازمانها و فرهنگ حاکم بر آنها ، ارتقاء توان رقابتی ، سود آوری ، رضایت ذینفعان و رفع تنگناهای سازمانها میگردد که فرآیندهای سازمانی در غالب سیستم یکپارچه ، بااستفاده از روشهای نوین و ابزارهای علمی متحول گردیده و کلیه سطوح ، در راس آن مدیریت ارشد با اعتقاد کامل پذیرای آن گردند . به همین منظور شرکت مهندسین مشاور بهسان با توجه به این شعار که آموزش هزینه نیست بلکه سرمایه است و یکی از محورهای اصلی عملیات تحول سازمانی ، آموزش میباشد اقدام به برگزاری دوره های تخصصی نموده است .
ب-خدمات آموزشی

اهداف دوره:
ارائه مفهومی از اصول و منافع مدیریت
تسهیل شناسایی فرآیند در یک سازمان
فراهم آوردن مفهومی از منافع استانداردها و ممیزی سیستمهای مدیریت
اطمینان از اجرای صحیح روشهای ممیزی داخلی توافق شده

آشنا کردن شرکت کنندگان با مهارتهای مورد نیاز جهت برنامه ریزی و انجام ممیزی داخلی
آموزش ممیزی با ایجاد ارزش افزوده که موجب ارتقا سازمان باشد
محتوای دوره:
سیستمهای مدیریت و نیاز به ممیزی
نگاهی کوتاه به اهداف، ساختار، و اجرای استاندارد ها

برنامه ریزی ممیزی های داخلی
انتخاب و آموزش ممیزان داخلی
برنامه ریزی، آماده کردن، اجرا و گزارش ممیزان داخلی
بررسی اقدامات اصلاحی
واکنش صحیح در شرایط دشوار ممیزی
ممیزی بهبود مستمر
این سازمان افتخار همکاری تنگاتنگ با شرکتهای معتبر گواهی دهنده ( CB ) را

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد