بخشی از مقاله

مودم
اطلاعات عمومي


داده هاي رايانه اي به صورت رقمي ( ديجيتال ) ( Digital ) بوده كه با ارقام 0 تا 1 نشان داده مي شوند. اين نوع داده ها در خطوط تلفن قابل انتقال نيستند. بنابراين براي انتقال داده هاي رايانه اي نياز به يك مبدل ميباشد كه داده هاي رقمي را به امواج قياسي ( آنالوگ ) ( Analog ) تبديل كند. مبدل داده هاي رقمي به امواج قياسي مودم ( Modem ) نام دارد كه داده ها را از رايانه دريافت كرده و به امواج صوتي كه شبيه صداي انسان است تبديل مي كند.

اين امواج صوتي در خط هاي تلفن ، قابل انتقال بوده و مي توان به مودم و رايانه ديگري كه درذ نقطه اي دورتر قرار دارد ارسال كرد. در رايانه گيرنده ، مودم عمل عكس را انجام داده ،‌و امواج صوتي را كه حاوي اطلاعات هستند را به شكل داده هاي رقمي تبديل كرده و به راسيانه انتقال مي دهد. بنابراين مي توان گفت براي رايانه ، مودم مثل دستگاه تلفن براي انسان است. براي همين هم كلمه مودم از تركيب واژهاي زير ساخته شده است:
1) Modulator
2) Demodulator

 

يك مودم داراي قسمت هاي زير است:
1- منبع تغذيه ،‌كه ولتاژ متناوب برق شهر را به ولتاژ مستقيم ( دي سي ) (‌DC ) مورد نياز مدارهاي مودم تبديل مي كند.
2- تراشه مودم ( Modem chip ) ،‌كه تبديل دو طرفه ، يسگنال هاي صوتي رقمي و سيگنال هاي پيوسته قياسي را به عهده دارد. بدون اين تراشه ،‌مودم نيازمند هزاران ترانزيستور و قطعه الكترونيكي ديگر براي انجام اين وظيفه پيچيده است.
3- پردازنده مودم ، كه قلب مودم را تشكيل مي دهد و تقريباً كليه قسمت هاي مودم را كنترل مي كند. عمليات تراكم داده ها و آشكار سازي خطا را مطابق پيمان
( Protocol ) وضع شده از سوي « كميته بين المللي مشاوره تلفن و تلگراف »
( CCITT [ Consulative Committee for International Telephone and Telegraph] ) اجرا مي نمايد.


4- بخش رقمي مودم از واسط خط مشترك ( Subscriber line interface ) كه به شبكه تلفن وصل مي شود ،‌شروع مي شود. مدار محافظ اين بخش مودم را در مقابل جرقه هاي الكتريكي و اضافه بار محافظت مي كند.
5- واسط « آراس – 232 سي » ( RS – 232C ) مودم را به ترمينال يا رايانه ميزبان صل مي كند.
به هر حال مي توان طرز كار مودم را به صورت زير خلاصه كرد:


1- نرم افزار ارتباطي سيگنالي به نام سگينال « آمادگي ترمينال داده » يا « دي تي آر » ( DTR [ Data Terminal Ready ] ) به مودم ارسال مي كند و روشن بودن رايانه و در واقع آمادگي رايانه براي انتقال داده ها را اعلام مي كند. در همين موقع نيز رايانه سيگنالي به نام سيگنال « آمادگي داده ها » يا « دي اس آر » ( DSR [Data Set Teady ] ) دريافت مي كند كه نشان دهنده آمادگي مودم براي دريافت داده ها يا دستورالعمل ها است.


2- نرم افزار ارتباطي از طريق خط انتقال ( Transmit Data [TD] )، فرماني به مدم ارسال ميك ند. با اين فرمان مودم رايانه دوم را از دريافت داده ها آگاه مي كند. مودم دوم نيز با استفاده از خط دريافت داده ها ( Receive Data [RD] ) ، وصول فرمان را به رايانه اعلام مي كند.
3- وقتي ارتباط بين دو مودم برقرار شد. مودم ارسال كننده داده ها ،‌سيگنالي به نام سيگنال آشكار ساز حامل ( Carrier Detect [CD] ) به رايانه ارسال كننده داده ها مي فرستند. اين سيگنال نرم افزار را از دريافت يك سيگنال حام داده ( Carrier ) توسط مودم آگاه مي كند.


4- دو مودم براي چگونگي انتقال داده ها ،‌اطلاعاتي را رد و بدل مي كنند كه به آن توافق و تأييد دو مودم از هم ( دست داد يا اعلان موافقت ) ( Handshake ) مي گويند. هر مودم داراي يك جفت خط براي « اعلان موافقت » به نام هاي « آر تي اس » ( RTS [Request To Send] ) و « سي تي اس ( CTS [Clear To Send] ) است. دو مودم بايد در موارد زير با هم توافق داشته باشند:
One- تعداد بيت هاي سازنده هر بسته داده ؛
Two- تعداد بيت هاي مشخص كننده ابتدا و انتهاي هر بسته داده ؛
Three- استفاده از بيت توازن ( Parity bit ) براي بررسي بروز خطا؛


Four- عمل كردن به انتقال داده ها به صورت دو طرفه هم زمان ( دو سويه )‌ ( Full duplex ) يا دو طرفه غير همزمان ( يك سويه ) ( Half duplex ).
5- وقتي نرم افزار ارتباطي مي خواهد داده اي را ارسال كند با يك سيگنال به نام سيگنال « درخواست ارسال » ( آر تي اس ) آمادگي مودم را جويا مي شود. مودم در پاسخ به اين سيگنال ،‌سيگنال ديگري به نام سيگنال « مجوز ارسال » ( سي تي اس ) را باز مي گرداند ،‌تا آمادگي خود را اعلام نمايد.
6- از طرف ديگر ،‌مودم ديگر داده ها را به صورت يك سري صدا با فركانس هاي مختلف مي شنود و آن ها را به سيگنال هاي رقمي ( ديجيتالي ) تبديل كرده ، و در اختيار رايانه گيرنده قرار مي دهد.

راهنماي خريد
براي خريد مودم بهتر است موارد زير را مورد توجه قرار دهيد:
1- نوع مودم: وقتي مي خواهيد مودم خريداري كنيد ، انواع مختلفي از مودم ها روبه رو مي شويد كه برخي از آنها مخصوص رايانه هاي كيفي و برخي ديگر مخصوص رايانه هاي شخصي هستند. مودم هاي رايانه هاي شخصي در دو نوع كلي عرضه مي شوند كه عبارتند از:
One- مودم هاي داخلي ( Internal ): كارت هايي هستند كه در شكاف توسعه روي مادربرد نصب مي شوند. اكثر كاربران رايانه ها در ايران ، در حال حاضر از اين نوع مودم استفاده مي كنند.


Two- مودم هاي خارجي ( External ): اين نوع مودم ها درون جعبه هايي مجزا از جعبه رايانه قرار مي گيرند. اين جعبه ها معمولاً كوچك تر از تلفن هستند و مي توان آن ها را با رايانه هاي شخصي و كيفي به كار برد.
مودم هاي خارجي و داخلي داراي تفاوت هاي زير هستند:
موضوع مقايسه مودم خارجي مودم داخلي
اشغال شكاف هاي توسعه منفي مثبت
درگاه ها درگاه سريال درگاه مودم
منبع تغذيه مستقل راياه


افزايش گرماي داخلي رايانه منفي مثبت
نشان گر كار مودم در جلو مودم به ندرت
يوآرت( UART ) جداگانه سرخود
قيمت گران ارزان
نصب ساده و آسان آسان
راه اندازي مجدد از طريق كليد مودم از طريق رايانه


بر روي پانل جلويي جعبه مودم هاي خارجي چارغ هايي وجود دارد ،‌كه كاركردن مودم يا وجود اشكال در آن را به كاربر گزارش مي دهند. هر كدام از اين چراغ ها براي خود يك كد دو حرفي دارند كه دانستن معني آن ها بعضي مواقع بسيار كارساز است ، مخصوصاً وقتي كه در ارسال و دريافت اطلاعات از طريق خط تلفن مشكلي وجود داشته باشد. اين چراغ ها عبارتند از:
I- چراغ حداكثر سرعت: ( HS [ High Speed ] )اين چراغ زماني روشن مي شود كه مودم در بالاترين سرعت ممكن خودكار مي كند. اگر فقط اين چراغ خاموش باشد ، اطلاعات با سرعت پايين تري ارسال مي شود.
II- چراغ آمادگي ترمينال: ( TR [Terminal Ready] ) اين چراغ نشان مي دهد كه مودم و رايانه به يكديگر وصل هستند و آماده تبادل دستورالعملها مي باشيد. اگر اين چراغ سالم باشد و روشن نشود مودم را خاموش كنيد و اتصالات را دقيقاً بررسي نماييد.


III- چراغ آمادگي: ( MR [ Modem Ready] ) اين چراغ روشن بود و در واقع آمادگي مودم را براي كار اعلام مي كند. اگر هنگام روشن كردن مودم اين لامپ روشن نشد اتصالات برق مودم را خوب بررسي كنيد. در اولين ثانيه هاي بعد از روشن شدن مودم ، يك روال بررسي و كنترل اجرا مي شود كه در اين زمان اين چراغ چشمك مي زند. پس از انجام اين روال اين چراغ به طور دائم روشن باقي مي ماند. اگر پس از اجراي روال بررسي و كنترل ، اين چراغ روشن نشد ، مودم را خاموش و سپس مجدداً روشن كنيد.


IV- چراغ پاسخ كار: ( AA [Auto Answer] ) روشن بودن اين چراغ نشانه اين است كه مودم مي تواند به طور خودكار به تماس هاي غير منتظره تلفني پاسخ دهد.
V- چراغ تشخيص تماس: ( CD [Carrier Detect] ) با اتصال مودم به يك رايانه ديگر ، اين چراغ روشن مي شود. خاموش شدن اين چراغ ، به معناي قطع ارتباط از طرف يكي از دو مودم مي باشد.
VI- چراغ برداشتن گوشي: ( OH [Off Hook] ) به محض اين كه مودم كه كنترل خط تلفن را در اختيار گرفت ، اين لامپ روشن مي شود. اين كار معادل اين است كه كاربرگوشي تلفن را برداشته باشد.


VII- چراغ دريافت داده: ( RD [Receive Data] ) هر زمان كه مودم داده ها را از رايانه ديگري دريافت مي كند ، اين چراغ شروع به چشمك زدن مي كند. خاموش بودن اين چراغ به معناي اين است كه از يك رايانه دورتر دده اي دريافت نمي شود.
VIII- چراغ ارسال داده: ( SD [ Send Data] ) اين چراغ در دو حالت زير چشمك مي زند:
a: ارسال اطلاعات از رايانه به مودم؛
b: ارسال اطلاعات از مودم به مودم ديگر.

علامت اختصاري نام اصلي شرح
فارسي لاتين
اچ اس HS High Speed بالاترين سرعت كاري مودم
تي آر TR Terminal Ready آمادگي نرم افزار ارتباطي
ام آر MR Modem Ready آمادگي مودم براي انجام كار
اي اي AA Auto Answer پاسخ گوي خودكار
سي دي CD Carrier Detect برقراري موفقيت آميز ارتباط


اُ اچ OH Off Hook كنترل خط توسط مودم
آر دي RD Recevie Data دريافت اطلاعات
اس دي SD Send Data ارسال اطلاعات

مودم هاي آر پي آي: واژه « آر پي آي » جمع سرواژه كلمه هاي زير به معني « رابط پيمان راك ول » است:
Rockwell Protocol Interface


اين پيمان به سازندگان مودم ، امكان مي دهد هب جاي آن كه برنامه هاي تراكم و تصحيحي خطا را در يك تراشه اضافي در خود مودم نصب كنند، آن ها را به صورت نرم افزار مودرد استفاده قرار دهند ، تا كمي در هزينه ساخت مودم صرفه جويي شود.و اين پيمان را معمولاً در مودم هاي ارزان قيمت 14400 بيت در ثانيه اي به كار مي گيرند.
اكثر مودم ها پيمان هاي تصحيح خطا و تراكم داده ها را در داخل سخت افزارشان دارند. زيرا باعث افزايش سرعت انتقال و اطمينان بيش تر مي وشد. از ديدگاه نظري نيز پيمان را كول ، بايد به همان خوبي روش هاي تصحيح و تراكم سخت افزاري كار كند.


مودم هاي آر پي آي داراي يك نرم افزار آر پي آي هستند كه همراه بودم عرضه مي شود ، كه بايد آن را نصب كرد. اما مي توان مودم را بدون نرم افزار آر پي آي به كار برد ، در اين صورت حدود 20 درصد كاهش سرعت ايجاد مي شود. اما بايد دانس كه در صورت استفاده از مودم آر پي آي ، پردازنده رايانه مجبور به انجام اعمالي است ، كه بايد تراشه مودم آن ها را انجام مي داد.
از طرف ديگر قواعد انتقال داده ها تحت سه پيمان زير مورد استفاده قرار مي گيرد:


a- ايك مودم( Xmodem )؛
b- ايگرگ مودم ( Ymodem )؛
c- زد مودم ( Zmodem ).
بلوك هاي ايكس مودم به صورت بلوك هاي 128 بايتي و بلوك هاي ايگرگ مودم به صورت 1024 بايتي هستند. روش ايگرگ مودم داده ها را سريع تر ، اما روش ايكس مودم داده ها را بدون خطا انتقال مي دهند.


زد مودم ، داده ها را به صورت بلوك هاي بزرگ انتقال مي دهد و اگر بخشي از داده ها ارسال و ناگهان ارتباط قطع شود ، اين پيمان مي تواند بعداً بقيه داده ها را ارسال كند و لازم نيست كه از نو همه داده ها ارسال شوند. اين پيمان براي فايل‌هاي بزرگ بسيار خوب عمل مي كند.

3- فكس مودم ( Faz [Facsimile transmission] modem ): در گذشته مودم ها فقط براي انتقال فايل هاي داده اي به كار مي رفتند. امروزه مودم ها عمليات ديگر ارتباطي را نيز انجام مي دهخند كه متداول ترين آن ها امكانات استفاده از فكس در مودم است. به اين خاطر به مودم هايي كه داراي اين امكانات هستند فكس مودم مي گويند. اين نوع مودم ها مي توانند براي فكس كردن اسناد به رايانه هاي ديگر ، يا ماشين هاي فكس به كار روند. به عبارت ديگر با فكس مودم مي توان هم فايل ها و داده ها رايانه را انتقال داد و هم پيام هاي فكس را دريافت و ارسال كرد.


فكس مودم در بيش تر موارد با دو سرعت معرفي مي شود كه عبارتند از:
a: سرعت انتقال داده ها؛
b: سرعت انتقال فكس.
سرعت فكس به طور معمول آهسته تر از سرعت مودم است و معمولاً به عنوان سرعت دوم روي جعبه بسته بندي فكس مودم ها نوشته مي شود. براي مثال ، نوشته مي شود:
28800/14400
كه نشان مي دهد سرعت فكس 14400 بيت در ثانيه و سرعت مودم 28800 بيت در ثانيه است.
كارت هاي فكس مودم براي اجراي عمليات فكس بايد با استانداردهاي « كلاس1 »


( Class ) يا « كلاس2» ( Class2 ) كار كنند. استاندارد كلاس 1 به نرم افزار امكان مي دهد تا زمام امور انتقال را در دست گيرد. استاندارد كالاس 2 به سخت افزار امكان مي دهد كه بسياري ازكارها را انجام دهد. تقريباً همه مودم هاي فعلي هر دوي اين استانداردها را پشتيباني مي كنند.
اما استفاده از فكس مودم داراي عيب هايي نيز مي باشد براي مثال ، اگر رايانه خاموش باشد نمي توانيد فكس دريافت كنيد. كم تر كسي رايانه خود را در تمام ساعات شبانه روز روشن نگه مي دارد. با اين حال ، بعضي از افراد كه دستگاه فكس ندارند رايانه هاي مجهز به كارت فكس مودم را همرواره روشن نگه مي دارند.

در رايانه هاي جديد با استفاده از مديريت انرژي با يوس اين مشكل حل شده است و ذرايانه در حالت كم كاري و خواب قرار مي گيرد تا زمان ارسال پيام يا فكس فرار رسد. براي استفاده از سيستم فكس در رايانه هاي شخصي نياز به نرم افزارهاي خاصي مانند « وين فكس » ( Wikfax ) ، سوپر ويس ( Supervoice ) و « بيت ور » ( Bitware ) است كه با كارآيي هاي مختلف عره شده اند. از بين اين ها ، كاربران رايانه در ايران بيش تر از بيت ور استفاده مي كنند. زيرا:
1- تمامي امكان ها و توانايي هاي مودم را در اختيار كاربر قرار مي دهد؛
2- داراي نگارش فارسي نيز مي باشد؛
3- داراي كتاب ها و راهنماهايي به زبان فارسي مي باشد.


4- فكس مودم صوتي ( Voice fax modem ): يكي ديگر از قابليت هاي جديد فكس مودم داشتن قابليت صدا ( Voice ) است كه در آن ها امكانات يك « منشي تلفني » ( Answering machine ) هم قرار داده شده است. چندين برنامه نرم افزاري عرضه شده است كه به كاربران رايانه امكان مي دهند يك سيستم پست صوتي ، با استفاده از ميكروفون و بلند گوهاي رايانه و مودم ايجاد كنند. اين نرم افزارها به مودم دستور مي دهند تا به هر تلفني كه زده مي شود پاسخ دهند و سپس پيغام از پيش ضبط شده اي را پخش كنند و ازتلفن بخواهند كه پيام خود را بدهد . اگر مودمي داراي امكانات پخش صدا باشد آن مودم داراي درگاه صدا است .كه در كنار آن واژه Voice نوشته شده است .

5- استاندارد ها : كميته ي بين المللي مشاوره تلفن و تلگراف كه شاخه اي از سازمان استاندارد هاي جهاني است ، براي انتقال اطلاعات (ديجيتالي ) از طريق خطوط تلفن استانداردهايي موسوم به «وي » را تعريف كرده است اين كميته اكنون « اتحاديه ي بين المللي ارتباطات راه دور » نام دارد . اين استانداردها موارد را د بر مي گيرند:‌
a - سرعت باود : Baud rate
b- نوع مدولاسيون .
c- روش هاي آشكار سازي و تصحيح خطا
d- روش هاي متراكم سازي داده ها


براي مثال، سال 1998 اين اتحاديه مشخصات يك استاندارد را براي مودم هاي 56 كيلوبيت در ثانيه اي به تصويب رساند . اين استاندارد كه به استاندارد «وي 90» (v.90) شهرت يافته است . با استانداردهاي قديمي «ايكس 2 »(x2) و «كا56 فلكس»( K56Flex) تفاوت دارد . اما مي توان با استفاده از نرم افزار ، مودم هاي 56 كيلوبيتي تحت اين دو استاندارد را به استاندارد « وي 90» ارتقا داد. براي اين كارمي توان يك نرم افزار اصلاحگر يا ارتقا(Patch) از پايگاه سازنده مودم دريافت (Download) و نصب كرد.و در سطح بالاتري از اين استاندارد هاي قديمي قرار دارد اما مي توان بعضي از مودم هاي 56 كيلو بيتي را به استاندارد 90V ارتقا داد.


6- سازنده مودم : سازنده معروف دستگاه هاي مودم عبارتنداز :
a- «يواس روباتيك » (US Robatic (USR))
b- «اينتل »
c- « راك ول» (Rockwell )
d- « اي تي اند تي » (AT & T )


e- « تري كام » (3 com)
f- « دايموند » (Diamond)
g- « زوم » (Zoom)
h- « كورپ » (Acorp)


مودم هاي اين كارخانه ها كمي گران تر از مودم هاي ساخت كارخانه هاي گم نام هستند . اما از بسياري از درد سرهاي بعدي شما را نجات مي دهند . براي مثال ، مودم هاي 56 كيلوبايت بعضي از شركتهاي گم نام امكان ارتقاء به استاندارد « وي 90» را ندارند . از طرف ديگر شركت هاي معتبر و خوشنام داراي پايگاه هاي وب جهاني (www(World Wide Web)) هستند كه با ارائه اطلاعات مختلف مي توانند بسياري از مشكلات كاربران را حل كنند.
اما بايد توجه داشت همه ي محصولات اين شركت ها داراي كيفيت خوبي نيستند . براي مثال ، مودم هاي شركت «يواس روباتيك » عبارتنداز :
1- مودم هاي «كورير » (Courier) : كه يكي از بهترين مودم هاي خارجي موجودهستند.اين مودمها به ندرت خراب مي شوند و انواع 9600 بيت در ثانيه تا 56 كيلو در ثانيه اي آنها توليد مي شود .


2- مودم هاي «اسپورتستر» (Sportster ) : اين مودم ها بر عكس مودم هاي كورير ، يكي از كم ترين مودم هاي موجود مي باشند . برخي از اين مودم ها پس از ساعت ها كار مداوم سوخته اند .
3- وين مودم ها (Winmodem) : اين نوع مودم ، اولين بار توسط شركت «يواس روباتيك » معرفي شدند و درواقع جانشين مودم هاي اسپورتستر شدند . اين مودم ها داراي چند اشكال هستند :
I- عمليات مودم متكي بر پردازنده اصلي رايانه است . در نتيجه وين مودم ها براي اجراي وظايف خود وقت زيادي از پردازنده را مي گيرند .
II- كار با آنها نيازمند نصب برنامه راه انداز است.
III- كارت هاي وين موم مي توانند با ساير كارت هاي واقع در رايانه تداخل پيدا مي كنند . اين كارت ها به خطاها زمان بندي و تنظيم هاي بايوس حساس هستند .


IV- مودم هاي امروزي براساس استاندارد « وي 90» كار مي كنند . وين مودم ها نيز براساس اين استاندارد به تباد اطلاعات مي پردازند . اما اغلب وين مودم ها با مودم هاي ديگر تحت اين استاندارد ، نمي توانند به درستي به مباد اطلاعات بپردازند . زيرا اين استاندارد براي تبادل اطلاعات نياز به زمان بندي دقيقي دارد كه گاهي انجام آن از عهده نرم افزار بر نمي آيد . بنابراين اگر از ارتباطات زنده ( روي خطي يا مستقيم ) (Online) استفاده مي كنيد بهتر است از وين مودم استفاده نكنيد .
تشخيص وين مودم ها از ساير مودم ها مي تواند به صورت زير صورت گيرد :


1- اين نوع مودم به صورت خارجي ساخته نمي شود . در اين صورت اگرمودم از نوع خارجي باشد ، نمي تواند نوع وين مودم باشد.
2- اكثر مودم هاي از نوع وين مودم ، به صورت كارتهاي پي سي آي عرضه مي شوند . يعني تقريباً مي توان گفت همه كارتهاي مودم پي سي آي از نوع وين مودم هستند . هرچند اخيراً مودم هايي نيز به بازار عرضه شده اند كه گذرگاه پي سي اي استفاده مي كنند ولي از نوع وين مودم نيستند .
3- اگر مودم تحت سيستم عامل داس كار نكند از نوع وين مودم است . بايد توجه داشت منظور از سيستم عامل داس ،داس موجود در ويندوز نيست .
4- معمولاً بر روي جعبه بسته بندي مودم يك حداقل سرعت يك پردازنده اي كه با اين مودم بايدكار كند ذكر ميشود .در اين صورت به احتمال زياد مودم از نوع وين مودم است .

تذكر :
مودم هاي ديگري نيز توليد مي شود كه نسبت به وين مودم ها ارزان تر هستند . اين مودم هاي را مودم هاي نرم افزاري يا سافت مودم (Soft modem) مي نامند . در اين مودم ها بيش تر كارهاي مودم را پردازنده اصلي رايانه انجام مي دهد.
7- حافظه فلاش رام ( Flash ROM) : مودم هايي كه داراي حافظه فلاش رام هستند با نرم افزار ارتقا پيدا مي كنند . يعني ارتقاي اين مودم ها تقريباً به صورت رايگان امكان پذير است چون سازنده ي مودم ، معمولاًنرم افزار ارتقاي مودم را در پايگاه وب جهاني خود قرار مي دهد.


8- سرعت : مهم ترين خصوصيت هر مودمي سرعت آن است سرعت مودم را بر حسب « بيت درثانيه » (Bps) مي سنجند ، كه مقدار داده هايي است كه در يك ثانيه ارسال مي شود . اما بيش تر سرعت برحسب « كيلوبيت در ثانيه » (Kbps) بيان مي شود . حداقل سرعت مودم ها در حال حاضر 4/14 كيلو بايت در ثانيه است اما سرعت مودم استاندارد امروزه 6/33 كيلوبيت در ثانيه است . هر چند مودم هاي 56 كيلوبيت در ثانيه نيز به بازار آمده است . بايد توجه داشت كه سرعت مودم ها به صورت ضريبي از عدد 2400 بيت در ثانيه يا 4/2 كيلو بيت در ثانيه افزايش يافته است .


سرعت مودم هايي كه به يكديگر وصل مي شوند نبايد حتماً مساوي باشند ، اما اگر مساوي باشند بهتر است. اما مودم ها براي برقراري ارتباط نوعي تبادل اطلاعاتي مشهور به « توافق و تأييد (اعلان موافقت) (Handshake) انجام مي دهند كه طي آن سرعت عمليات بر اساس سرعت مودم آهسته تر تعيين مي شود . براي مثال ، اگرمودم داراي سرعت 8/28 كيلو بيت در ثانيه و مود مطرف مقابل آن ، داراي سرعت 4/14 كيلوبيت در ثانيه باشد عمليات انتقال داده ها در سرعت 4/14 كيلو بيت در ثانيه صورت ميگيرد .


واحد اندازه گيري ديگري نيز به اشتباه براي اندازه گيري سرعت مودم ها به كارمي رود كه عبارت از « سرعت باود» است . سرعت باود به سرعت تغيير وضعيت سيگنال بين دو وسيله ارتباطي در يك ثانيه گفته مي شد . اما در مودم‌هاي اوليه سرعت انتقال داده ها 300 بيت در ثانيه بود وسرعت تغيير وضعيت سيگنال‌ها نيز 300 باود بود . بنابراين گاهي به اشتباه اين دو اصطلاح به جاي يكديگر مورد استفاده قرار مي گرفت . اما اكنون مقدار اين دو با هم تفاوت دارند . براي مثال ، سرعت باود 1200 ، معادل سرعت انتقال داده اي 9600 بيت در ثانيه است . بنابراين با افزايش سرعت انتقال مودم ها ، ديگرواحد « بيت در ثانيه » با «سرعت باود » هم آهنگ نيست .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید