دانلود مقاله نصب یک مودم درونی

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان

نصب يك مودم دروني


مودمهاي بيروني يا اكسترنال متداولتر مي شوند ، كه به دليل فن آوري USB است . فن آوري USB نصب مودمها را بسيار ساده تر كرده است . با اين همه ، مودمهاي دروني يا اينترنال هنوز بسيار متداولتر هستند و فرض كرده ايم شما اين نوع مردم را خريده ايد .
همچنين فرض كرده ايم كه مودم شما امكانات Plug&Play دارد . Plug&Play به توانايي يك كامپيوتر در تشخيص و پيكربندي خودكار سخت افزار جديد ، بدون دخالت كاربر اشاره دارد .


اگر يك مودم قديمي را نصب مي كنيد كه Plug&Play را پشتيباني نمي كند ، لازم است مراحل اضافي اي را كه در بخش «رفع اشكال» مطرح كرده ايم اجرا كنيد .


دو شاخة برق كامپيوتر را از پريز برق شهر جدا كنيد . جعبة كامپيوتر را باز كنيد و يك شكاف (Slot) آزاد بر روي تخته مدار مادر براي مودم خود انتخاب كنيد . اين مرحله ، با آن كه ظاهراً ساده است ، براي سلامتي آيندة سيستم شما مهم است . وقتي جعبة كامپيوتر را باز كرديد بايد ابتدا به يك فلز (كه داخل كامپيوتر نيست) ، مانند لوله هاي آب يا رادياتور شوفاژ دست بزنيد تا الكتريسيتة ساكن موجود در انگشتانتان تخليه شود. تخته مدار مادر را بررسي كنيد و يك شكاف توسعة خالي پي

دا كنيد . بسته به تعداد و نوع شكافهايي كه تخته مدار مادر كامپيوتر شما دارد ، بايد هنوز چند شكاف آزاد باشد . به احتمال بسيار زياد مودم شما به يك شكاف PCI نياز دارد ، كه تقريباً 7 سانتيمتر طول آن است . اگر نمي دانيد كدام شكاف از نوع PCI است به دفترچة راهنماي تخته مدار مادر مراجعه كنيد . سعي كنيد جايي مودم را نصب كنيد كه دو شكاف مجاور آن خالي باشد تا فضاي كافي در اطراف خود داشته باشد .


اگر جلوي شكاف در پشت جعبة كامپيوتر يك تيغة فلزي وجود دارد آن را باز كنيد . (پيچ مربوط به آن را در جايي مطمئن حفظ كنيد.) حال بايد مودم را در شكاف توسعه جاي بدهيد . مودم را از كيسة ضد الكتريسيتة ساكن خود بيرون بياوريد و با دقت كارت را در شكاف فرو كنيد . دقت كنيد كه دستهاي شما به مدارات مودم نخورد ، مودم را از لبه هاي كارت در دست بگيريد . طرفي كه رابطها (رابطهاي Phone يا Line) را دارد بايد به سمت بيرون جعبه باشد .
اگر كارت را به يكباره نتوانستيد در شكاف فرو كنيد مي توانيد ابتدا يك گوشة كارت و بعد بقية كارت را در شكاف فرو كنيد . فقط احتياط را فراموش نكنيد ، فشار بيش از حد مي تواند به تخته مدار مادر ضربه بزند .
تيغة فلزي مودم حفره اي دارد كه با سوراخ متناظر آن بر روي جعبة كامپيوتر بايد همتراز شود . با پيچ مودم را در جاي خود محكم كنيد .


حال ، يك سر كابل داده هاي مودم را به رابط Line in و سر ديگر را به پريز تلفن وصل كنيد . اگر دو رابط در پشت مودم وجود داشته باشد و كنار آنها كلمه هاي Line in و Phone نوشته نشده باشد رابطي را بيابيد كه شكل گوشي تلفن در كنار آن نقش بسته است . اين رابط ، رابط Line in نيست . كابل خط تلفن را به رابط دوم وصل كنيد . محل اتصالي كه علامت تلفن دارد براي وصل كردن يك دستگاه گوشي تلفن به كار مي رود .
اگر مودم شما امكانات صوتي داشته باشد احتمالاً محلهاي اتصال بلند گو و ميكروفون نيز بايد داشته باشد . اگر داشته باشد آنها را وصل

كنيد .
آخرين مرحله ، پيكربندي مودم است . كامپيوتر را روشن كنيد . كامپيوتر بايد به طور طبيعي راه اندازي شود . اگر مودم از انواع Plug&Play باشد ويندوز بايد در زمان راه اندازي مودم جديد را تشخيص بدهد ، و مودم را به طور خودكار پيكر بندي كند . اگر ويندوز نتوانست وجود مودم را تشخيص بدهد به بخش «رفع اشكال» رجوع كنيد .
دستورالعملهايي را كه ويندوز ذكر مي كند دنبال كنيد . اگر ويندوز نتوانست برنامه هاي دستگاه رانِ مناسب براي مودم را بيابد به شما پيغام مي دهد كه ديسك حاوي برنامة دستگاه ران را در ديسك گردان قرار دهيد .

 

برقراري ارتباط
پيش از آن كه بتوانيد از مودم خود بهره بگيريد لازم است نرم افزار شبكه ارتباط ويندوز را نصب و پيكربندي كنيد لازم است. تنظيمهاي شبكه و برنامة Dial-Up Networking را نيز با داده هايي چون شماره تلفن دسترسي و اسم دامنة ISP (فراهم كنندة‌خدمات اينترنت) خود روز آمد كنيد .

پيكربندي ويندوز :
پيكربندي ويندوز به منظور بهره گيري از مودم ساده ، اما ضروري است . تنها وسيلة مورد نياز ، سي دي رام ويندوز است . ابتدا ، Dial-Up Networking را ـ اگر قبلاً موقع نصب ويندوز نصب نكرده ايد ـ نصب كنيد . روي My computer تقه ـ دو ضرب بزنيد . اگر نماد Dial-Up Networking را نبينيد به Control Panel برويد و روي Add/Remove Programs تقه ـ دو ضرب بزنيد . در پنجرة Setup ، مورد Communications را انتخاب و سپس روي دكمة Details تقه بزنيد . روي مربع كنار Dial-Up Networking تقه بزنيد تا علامت تيك در آن بيابيد .


دوم ، لازم است پروتوكل شبكه (TCP/IP) را برپا كنيد . در Control Panel روي نماد Network تقه دو ضرب بزنيد . در پنجرة Configuration ، روي Add تقه بزنيد. مورد Protocol را انتخاب كنيد ، روي Add تقه بزنيد ، Microsoft ، و سرانجام (TCP/IP) را انتخاب كنيد . روي OK تقه بزنيد .
سپس ، در كادر عضوهاي شبكه ، روي مورد Dial-Up Adapter تقه بزنيد . دكمة Bindings را انتخاب كنيد و اطمينان يابيد كه در مربع كنار TCP/IP علامت تيك وجود دارد . روي OK تقه بزنيد و پنجره را ببنديد .


سرانجام ، لازم است Dial-Up Connection را برپا كنيد . روي My Computer تقه ـ دوضرب بزنيد ، روي Dial-Up Networking تقه ـ دو ضرب بزنيد ، و مورد Make New Connection را انتخاب كنيد . دستورالعملها را دنبال كنيد تا ارتباط شما برقرار شود .
رفع اشكال مودم
1. اگر ويندوز نتوانست مودم شما را تشخيص بدهد ، برنامة Add New Hardware را به اجرا در آوريد . براي اين كار ، در منوي Start ، موارد Setting ، Control Panel و Add New Hardware را انتخاب كنيد . دستورالعملها را دنبال كنيد تا ببنيد كه آيا ويندوز مي تواند مودم را تشخيص بدهد يا نه .


2. اگر باز هم ويندوز مودم شما را تشخيص ندهد ، مي توانيد آن را به طور دستي پيكربندي كنيد . در منوي Start موارد Setting ، Control Panel ، و Modems را انتخاب كنيد . اگر مودمي نشان داده شود ، آن را حذف (delete) كنيد و سپس روي Add تقه بزنيد . مورد Don’t Detect my Modem را انتخاب كنيد ، و روي دكمة Next تقه بزنيد . در پنجرة Instal New Modem روي دكمة Have Disk تقه بزنيد و مكان سي دي رام يا ديسكت نصب را مشخص كنيد . اگر همراه مودم شما هيچ ديسكي ارائه نشده باشد نزديكترين مودم به مدل مودم خود يا Hayes Compatible Modem را انتخاب كنيد .
3. اگر مودم نصب شده باشد اما كار نكند ، تنظيمهاي مودم را بررسي كنيد . به Control Panel برويد و روي نماد Modem تقه ـ دو ضرب بزنيد . مودم خود را انتخاب كنيد و روي Properties تقه بزنيد . در پنجرة Connection تنظيمهاي خود را با آنچه سازنده توصيه كرده است مقايسه كنيد . در صورت لزوم آنها را تغيير دهيد و روي OK تقه بزنيد .


4. اگر تنظيمها درست باشند روي دكمة Diagnostic در پنجرة Modem Properties تقه بزنيد . به درگاههاي COM مورد استفاده توجه كنيد . چهار درگاه COM بر روي يك كامپيوتر وجود دارد ، اما هر جفت (COM4,COM2,COM3,COM1) از منابع مشتركي بهره مي گيرند . در نتيجه ، به طور همزمان از هر دو درگاه يك جفت نمي توان استفاده كرد .
5. اگر وسايلي هم بر روي COM1 و هم COM3 يا هم بر روي COM2 و هم بر روي COM4 حاضر باشند ، لازم است يكي از درگاهها را به يك IRQ متفاوت ببريد . به Control Panel برويد ، روي نماد System تقه ـ دو ضرب بزنيد ، و سپس روي دكمة Device Manger تقه زنيد ، تا اگر تداخلي (Conflict) وجود دارد پيدا كنيد . اگر تداخل وجود داشته باشد كنار آن يك دايرة زرد حاوي يك علامت تعجب خواهيد ديد . روي موردي كه چنين دايره اي دارد تقه ـ دو ضرب بزنيد . در پنجرة

Resources فهرست Conflicting Device را بررسي كنيد . لازم است وسايل متداخل را از نو پيكر بندي كنيد تا از منابع مختلفي بهره بگيريد . روي مورد تقه بزنيد ، روي Resources تقه بزنيد ، روي Use Automatic Settings تقه بزنيد تا غير فعال شود و روي Change Settings تقه بزنيد تا بتوانيد تنظيم را عوض كنيد . اگر ويندوز به شما اجازة تغيير تنظيمها را نداد ، به دفترچة راهنماي مودم مراجعه كنيد تا دريابيد كه چگونه مي توان تنظيم خود كارت مودم را تغيير داد .


6. اگر همة تنظيمها درست باشند و تداخلي وجود نداشته باشد ، به Device Manager باز گرديد ، مودم خود را انتخاب كنيد ، Remove را انتخاب كنيد ، و كامپيوتر را راه اندازي كنيد تا ببينيد ، كه آيا ويندوز خودش مي تواند مودم را تشخيص بدهد يا نه .
7. اگر هيچ يك از اين كارها مسئله شما را حل نكرد به پايگاه وب سازندة مودم سر بزنيد و اگر دستگاه ران جديدي دارد آن را دريافت كنيد و اطلاعاتي دربارة نصب آن به دست آوريد .

استاندارد V.90-V92
استانداردها : استاندارد جديدي به نام V.44 مطرح شده است كه جاي استاندارد V.42 را خواهد گرفت . (V.42 يك استاندارد بين المللي CCITT سري V است و براي تشخيص خطا در مودمهاي سريع به كار مي رود.) استاندارد جديد V.44 براي كار با اينترنت بهينه شده است و به اندازة زيادي سرعت دريافت از اينترنت و

مرور وب را افزايش خواهد داد . هنوز بر روي جزئيات اين استاندارد كار مي شود .
تغيير بعدي استاندارد V.92 است ، كه جاي استاندارد V.90 فعلي را خواهد گرفت . (V.90 استاندارد مودمهاي 56 كيلو بيت در ثانيه اي است كه به جاي استانداردهاي K56flex و x2 را گرفت.) استاندارد V.92 با اضافه كردن امكانات جديد ، مانند انتظار تماس اينترنت و سرعت انتقال داده هاي سريعتر كارايي مودم را بسيار بيشتر خواهد كرد .
مودمهاي V.92 جديد تماسهاي تلفني را تشخيص خواهند داد ، ID تماس گيرنده را بر روي نمايشگر نشان خواهند داد ، و سپس امكان پاسخگويي را فراهم خواهند ساخت و يا سيستم پيام گير را به كار خواهند انداخت .
چون اين مودمها به حافظة بيشتر ، نهانگاه (cache) بيشتر ، و پردازندة سريعتر نياز دارند ، نخواهيد توانست كه مدلهاي V.90 را ارتقا بدهيد (بايد تعويض كنيد) . تنها راه خريد يك مودم V.92 جديد خواهد بود ، كه در اواخر سال 2000 به بازار خواهد آمد. مودمهاي V.92 جديد بين 10 تا 20 درصد گرانتر از مدلهاي V.90 خواهد بود .
مودم V.92 فقط وقتي خوب كار خواهد كرد كه ISP (فراهم كنندة خدمات اينترنت) نيز از آن مودم بهره بگيرد . استفادة گسترده از مودم V.92 در سال 2001 خواهد بود . اما هر مودمي كه امروز بخريد در آينده نيز كار خواهد كرد .

 

نكته هاي خريد
اكسترنال (بيروني) يا اينترنال (دروني) : نصب مودم اكسترنال ساده است . چراغهاي مودم اكسترنال اطلاعاتي دربارة نحوة كار مودم به شما مي گويند . مودمهاي اينترنال ارزانتر هستند ، و جايي بر روي ميز اشغال نمي كنند .
مودم براي نوت بوكها (كامپيوتر هاي دفترچه اي) : زماني PC card ها را PCMCIA مي ناميدند . اگر بر روي كامپيوتر دفترچه اي خود شكاف PCMCIA داشته باشيد مي توانيد مودم را در آن قرار دهيد و ويندوز به طور خودكار آن را پيكربندي مي كند .

 

وين مودم (Winmodem) : وقتي اصطلاح وين مودم به زبان مي آيد فكر مي كنيم كه مودمي است كه راي كار با ويندوز طراحي شده است . همين طور است ، اما مسائل ديگري نيز وجود دارد . وين مودم كه گاهي مودم بدون كنترل كننده ناميده مي شود مودمي است كه بسياري از كارهاي خود را به پردازندة (سي پي يو) كامپيوتر مي سپارد . در حالي كه مودمهاي استاندارد خودشان يك پردازندة قدرتمند دارند و بسياري از كارها را خودشان انجام مي دهند . وين مودمها ارزان هستند اما عيب آنها اين است كه كامپيوتر را آهسته مي كنند .

نرم افزارهاي كمكي : برنامه هاي خدماتي مانند برنامة Net-Optimizer ، Modem Doctor 1.5 ، Modem Wizard 4.5 و Net.Medic مي توانند مسائل مودم را حل كنند و كارايي را بالا ببرند . براي اطلاعات بيشتر دربارة اين برنامه ها به پايگاههاي وب زير سر بزنيد :
http://www.checkit.com
http://www.modemdoctor.com
http://www.vitalsigns.com

توانمنديهاي مودمها را بشناسيم
حتماً مي دانيد كه مودمها چه فايده اي دارند ، اما احتمالاً كمتر دربارة چگونه كار كردن آنها فكر كرده ايد . ساده ترين توضيح آن است كه كلمة «مودم» يك علامت اختصاري است . برگرفته از كلمات Modulator (مدگردان) و Demodulator (وامدگردان) است ، كه در اصل طرز كار مودم را مي گويد .
براي توضيح ، ابتدا بايد بگوييم كه كل داده هايي كه بر روي كامپيوتر ذخيره مي شود از نوع ديجيتال يا رقمي است . براي ارسال آن اطلاعات ديجيتال بر روي خط تلفن آنالوگ (قياسي) ، مودم داده ها را به فرمت آنالوگ تبديل (يا مدگرداني) مي كند . در سر ديگر خط تلفن ، مودم دريافت كننده داده ها را دوباره به شكل ديجيتالي اوليه تبديل (يا وامدگرداني) مي كند .


اين توضيح ، پاسخي كوتاه به طرز كار مودم است . دربارة نحوة مدگرداني مودم دقيقاً توضيح نداده ايم . افزون بر اين مطالب فراواني دربارة مودمها وجود دارد كه لازم است آنها را توضيح دهيم . به عنوان مثال ، مد گرداني به تنهايي با سرعت بالاي 600 بيت در ثانيه انجام مي گيرد ، پس مودمها چگونه به سرعتهاي بالاتر دست پيدا مي كنند ؟ پاسخ در فشرده سازي است . در اين مقاله علاوه بر توضيح فشرده سازي ، به شرح «كنترل جريان» ، طرز كار تصحيح خطا ، و نحوة كنترل مودم توسط كامپيوتر ، و اهميت استاندادهايي چون V.90 خواهيم پرداخت .

مدگرداني ـ وامد گرداني
مدگرداني چگونه داده هاي ديجيتال را به شكل آنالوگ تبديل مي كند ؟ به مودم بستگي دارد . مودمهاي اوليه ، مانند مودمهاي 300 بيت در ثانيه اي ،‌از تغييرات در فركانس براي ارسال داده ها بهره مي گرفتند . داده ها معمولاً به شكل دودويي يا رشته هاي صفر و يك ذخيره مي شوند .

صفر به معني «خاموش» و يك به معني «روشن» است . هر صفر يا يك را يك بيت از داده ها مي گويند . مودمها از دو تون (صدا) براي نمايش صفر و يك بهره گرفتند . در نتيجه ، مودم فرستنده صداهاي مختلفي توليد مي كرد و مودم گيرنده به آن صداها گوش مي داد و آنها را به صفر و يك تعبير مي كرد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 52 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مودم

word قابل ویرایش
34 صفحه
18700 تومان
مودم1- در اين نسخه از «چگونه ابزار كار مي‌كنند» به شما نشان مي‎دهيم كه چگونه مودم صفحات وب را براي شما باز مي‌كند. ما از مودم 300-baud شروع نموده و به تدريج تا سطح آموزش مودم ADSL ادامه خواهيم داد.(توجه: چنانچه شما با مفاهيم «بيت»، «بايت» و كدها و علائم ASCII آشنائي نداريد بهتر است به سايت How Bits & Bits ...

دانلود مقاله مودم

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
مودممقدمه واژه " مودم " از ترکيب کلمات "modulator-demodulator" اقتباس شده است .از مودم برای ارسال داده های ديجيتال از طريق خطوط تلفن استفاده بعمل می آيد. مودم ارسال کننده اطلاعات، عمليات مدوله نمودن داده را به سيگنال هائی که با خطوط تلفن سازگار می باشند، انجام خواهد داد. مودم دريافت کننده اطلاعات، عمليات " دی ...

دانلود مقاله شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی درونی مجموعه ba روی داده های تصادفی

word قابل ویرایش
47 صفحه
21700 تومان
شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی درونی مجموعه ba روی داده های تصادفی« فهرست مطالب » عنوان : صفحه : مقدمه .................................................................................................................. 1چکیده ........................................................................ ...

مقاله در مورد آموزش نصب نرم افزار های Matlab و Visual C++ 2005 Express Edition

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
آموزش نصب نرم افزار های Matlab و Visual C++ 2005 Express Editionآموزش نصب نرم افزارMatlab :گام1:قبل از نصبقبل از اجرای برنامه ی نصب لازم است مراحل زیر انجام شود:• برداشتن پسورد نرم افزار از فایل متنی درون محتویات CD • خروج از هر برنامه ی کپی در حال انجامگام2:شروع نصبدر این گام CD اول را درون CD_ROM قرار می ده ...

مقاله در مورد بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها

word قابل ویرایش
169 صفحه
34700 تومان
بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها● چکیده پژوهش : در این پژوهش عمده ترین عوامل موثر بر سنت پذیری از جمله خانواده که مهمترین آن است و بعد دوستان وجامعه و ... مورد بررسی قرارگرفته است . هدف ازاین پژوهش این است که بدانیم چرا سنت ...

دانلود پاورپوینت ( مودم و انواع آن )

PowerPoint قابل ویرایش
70 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : توضیحاتی در رابطه با مودم و تاریخچه آن : واژه " مودم " از ترکيب کلمات "modulator-demodulator" اقتباس شده است .از مودم برای ارسال داده های ديجيتال از طريق خطوط تلفن استفاده بعمل می آيد. مودم ارسال کننده اطلاعات، عمليات مدوله نمودن داده را به سيگنال هائی که با خطوط تلفن سازگار می باشند، انجام خواهد د ...

دانلود مقاله مقایسه ی امید و چشم انداز آینده در دانشجویان دارای جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیدههدف پژوهش حاضر مقایسه ی امید و چشم انداز آینده در دانشجویان دارای جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی بوده است. به این منظور تعداد 60 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بر اساس نمره های مقیاس جهت گیری مذهبی به دو گروه دارای جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی تقسیم شدن ...

دانلود فایل پاورپوینت علل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : علل درونی رکود تمدن اسلامی  استبداد  دنیا گرایی، تحجر و دور شدن از اسلام راستین  جریان های عقلی و عقل گریز در جهان اسلام اسلاید 2 :  استبداد چیست؟  چرا استبداد به وجود می آید؟  ویژگی های جوامع اسلامی استبداد زده کدام است؟ اسلاید 3 : علل درونی رکود تم ...