بخشی از مقاله

مقدمه :
با ايجاد هر تكنولوژى مردم مشتاق شده تا با آن آشنا شوند ولى بلافاصله تكنولوژى پيشرفته ديگرى متولد مى شود. يكى از اين تكنولوژى ها، Bluetooth است كه به ارتباط بى سيم با برد كوتاه مربوط مى شود.اين تكنولوژى در تمام قطعات،وسائل الكترونيكى وارتباطىكاربرد دارد و استفاده از آن تنها به شبكه ها و اينترنت مربوط نمى شود، به طورى كه امروزه حتى موس و كى بورد Bluetooth هم به بازار آمده است.


اكثر كارشناسان و متخصصين كامپيوتر و شبكه اعتقاد دارند كه امسال يعنى سال ،۲۰۰۴ سال پيشرفت هر چه بيشتر اين تكنولوژى خواهد بود. فرض كنيد در منزلتان از تكنولوژى Bluetooth استفاده مى كنيد و در حال چك كردن E-mailهاى خود از طريق تلفن همراه هستيد، در همان حال نامه اى از دوست خود دريافت مى كنيد. شما هم نامه او را از طريق Bluetooth به پرينتر كه به اين سيستم مجهز است ارسال كرده و يك پرينت از آن تهيه مى كنيد. در همين زمان تلويزيون هم مشغول پخش برنامه اى است كه بلافاصله تصوير را به مانيتور انتقال داده و توسط CD-Writer كه به تكنولوژى Bluetooth مجهز است تصاوير را روى CD ذخيره مى كند. اينها تنها برخى از موارد استفاده تكنولوژى Bluetooth در زندگى امروز است. تجهيزات مجهز به اين تكنولوژى در كنار هم شبكه اى خانگى به نام PAN (Personal Area Network) را ايجاد مى كنند.


با گسترش شهرها و بوجود آمدن فاصله هاي جغرافيايي بين مراكز سازمان ها و شركت ها و عدم رشد امكانات مخابراتي با رشد نياز ارتباطي داخل كشور ، يافتن راه حل و جايگزين مناسب جهت پياده سازي اين ارتباط شديدا احساس مي شود كه در اين زمينه سيستم هاي مبتني بر تكنولوژي بي سيم انتخاب مناسبي مي باشد.
PAN يا Personal Arean Network :


سيستم هاي بي سيم كه داراي برد و قدرت انتقال پايين هستند را شامل مي شود كه اين ارتباط غالبا بين افراد برقرار مي شود. نمونه اين تكنولوژي در سيستم ها Infrared براي ارتباط نقطه به نقطه دو شخص و يا Bluethooth براي ارتباط يك نقطه به چند نقطه جهت ارتباط يك شخص به چند شخص مي باشد. استاندارد مورد استفاده در اين محدوده كاربرد IEEE 802.15 مي باشد.
LAN يا Local Area Netwok :
در اين دسته بندي سيستم هاي بي سيم از استاندارد IEEE 802.11 استفاده مي كنند. اين محدوده كاربري معادل محدوده شبكه هاي LAN باسيم بوده كه برپايه تكنولوي بي سيم ايجاد شده است.
MAN يا Metropolitan Area Netwok :


سيستم هاي بي سيم از استاندارد IEEE 802.16 استفاده مي كنند. محدوده پوشش فراتر از محدوده LAN بوده و قالبا چندين LAN را شامل مي شود. سيستم هاي WIMAX اوليه مبتني بر اين استاندارد هستند.
WAN يا Wide Area Netwok :
سيستم هاي بي سيم مبتني بر استاندارد IEEE 802.16e هستند كه به IEEE 802.20 نيز شهرت يافته اند. سيستم هاي WIMAX در ابعاد كلان و بدون محدوديت حركتي در اين محدوده كار مي كنند.


پروتكل هاي رايج در شبكه هاي بي سيم و مشخصات آن ها به صورت زير هستند :

802.11
1 Mbps , 2.4 GHZ
802.11 a
5.8 GHZ Frequence
54 Mbps
802.11b
2.4 GHZ Frequence
11 Mbps
802.11g
2.4 MHZ Frequence
54 Mbps
802.11a+g
2.4 & 5.8 GHZ Frequence
54 Mbps

قوانين ومحدوديت ها :
به منظور در دسترس قرار گرفتن امكانات شبكه هاي بي سيم براي عموم مردم و همچنين عدم تداخل امواج شرايط محدود كننده اي براي افراد توسط كميته FCC تعيين شد كه مهمترين آن ها اين است كه تجهيزات شبكه هاي بي سيم در باند فركانسي 2.4 Ghz مجاز به داشتن حداكثر 10mw توان خروجي با زاويه پوشش آنتن 9 درجه هستند كه توان خروجي براي باند فركانسي 5.8 Ghz تا 200 mw مجاز اعلام شده است.

Wifi و Wimax :
دسترسي به اينترنت روي شبكه هاي بي سيم مبحث جديدي به نام Wifi را مطرح كرده است كه توسط آن مراكز فرهنگي ، پارك ها ، كتابخانه ها و ... تحت پوشش wifi و درنتيجه اينترنت قرارگرفته اند. مثال بارز اين امكان در محل دائمي نمايشگاه هاي تهران مي باشد و بازديد كنندگان قادر به دسترسي به اينترنت توسط كامپيوترهاي قابل حمل خود هستند. در راستاي تسهيل ارتباط و پوشش و سرعت بيشتر دسترسي تكنولوژي جديدي در حال شكل گيري است كه به نام Wimax شناخته مي شود. اين تكنولوژي از استاندارد IEEE 802.16e بهره مي برد.


روش هاي ارتباطي بي سيم :
تجهيزات و شبكه هاي كامپيوتري بي سيم بر دو قسم Indoor يا درون سازماني و Outdoor يا برون سازماني توليد شده و مورد استفاده قرار مي گيرند.
شبكه هاي بي سيم Indoor :
نياز سازمان ها و شركت ها براي داشتن شبكه اي مطمئن و وجود محدوديت در كابل كشي ، متخصصين را تشويق به پيدا كردن جايگزين براي شبكه كامپيوتري كرده است. شبكه هاي Indoor به شبكه هايي اتلاق مي شود كه در داخل ساختمان ايجاد شده باشد. اين شبكه ها بر دو گونه طراحي مي شوند. شبكه هاي Ad hoc و شبكه هاي Infra Structure. در شبكه هاي Ad hoc دستگاه متمركز كننده مركزي وجود ندارد و كامپيوترهاي داراي كارت شبكه بي سيم هستند. استراتژي Ad hoc براي شبكه هاي كوچك با تعداد ايستگاه كاري محدود قابل استفاده است. روش و استراتژي دوم جهت پياده سازي استاندارد شبكه بي سيم ، شبكه Infra Structure مي باشد. در اين روش يك يا چند دستگاه متمركز كننده به نام Access Point مسؤوليت برقراري ارتباط را برعهده دارد.

 

شبكه هاي بي سيم Outdoor :
برقراري ارتباط بي سيم در خارج ساختمان به شبكه بي سيم Outdoor شهرت دارد. در اين روش داشتن ديد مستقيم يا Line Of Sight ، ارتفاء دو نقطه و فاصله، معيارهايي براي انتخاب نوع Access Point و آنتن هستند.
انواع ارتباط :
شبكه بي سيم Outdoor با سه توپولوژي Point To Point ، Point To Multipoint و Mesh قابل پياده سازي مي باشد.

Point To point :
در اين روش ارتباط دو نقطه مدنظر مي باشد. در هر يك از قسمت ها آنتن و AccessPoint نصب شده و ارتباط اين دو قسمت برقرار مي شود.
Point To Multi Point :
در اين روش يك نقطه به عنوان مركز شبكه درنظر گرفته مي شود و ساير نقاط به اين نقطه در ارتباط هستند.


Mesh :
ارتباط بي سيم چندين نقطه بصورت هاي مختلف را توپولوژي Mesh مي گويند. در اين روش ممكن است چندين نقطه مركزي وجود داشته باشد كه با يكديگر در ارتباط هستند.
ارتباط بي سيم بين دو نقطه به عوامل زير بستگي دارد :
1- توان خروجي Access Point ( ارسال اطلاعات)
2- ميزان حساسيت Access Point( دريافت اطلاعات)
3- توان آنتن
1- توان خروجي Access Point :
يكي از مشخصه هاي طراحي سيستم هاي ارتباطي بي سيم توان خروجي Access Point مي باشد. هرچقدر اين توان بيشتر باشد قدرت سيگنال هاي توايدي و برد آن افزايش مي يابد.
2- ميزان حساسيت Access Point :
از مشخصه هاي تعيين كننده در كيفيت دريافت امواج توليد شده توسط Access Point نقطه مقابل ميزان حساسيت Access Point مي باشد. هرچقدر اين حساسيت افزايش يابد احتمال عدم دريافت سيگنال كمتر مي باشد و آن تضمين كننده ارتباط مطمئن و مؤثر خواهد بود.
3- توان آنتن :
در مورد هر آنتن توان خروجي آنتن و زاويه پوشش يا انتشار مشخصه هاي حائز اهميت مي باشند در اين راستا آنتن هاي مختلفي با مشخصه هاي مختلف توان و زاويه انتشار بوجود آمده است كه آنتن هاي Omni ، Sectoral ، Parabolic ، Panel ، Solied و . . . . مثال هايي از آن هستند.
انواع شبكه هاي بي سيم
• WLANS (Wireless Local Area Networks )


براي كاربران محلي از جمله محيطهاي(Campus) دانشگاهي يا آزمايشگاهها كه نياز به استفاده از اينترنت دارند مفيد مي باشد. در اين حالت اگر تعداد كاربران محدود باشند مي توان بدون استفاده از Access Point اين ارتباط را برقرار نمود .در غير اينصورت استفاده از Access Point ضروري است.مي توان با استفاده از آنتن هاي مناسب مسافت ارتباطي كاربران را به شرط عدم وجود مانع تاحدي طولاني تر نمود.
• WPANS(Wireless Personal Area Networks )


دو تكنولوژي مورد استفاده براي اين شبكه ها عبارت از :IR (Infra Red ) و Bluetooth (IEEE 802.15 ) مي باشد كه مجوز ارتباط در محيطي حدود 90 متر را مي دهد البته در IR نياز به ارتباط مستقيم بوده و محدوديت مسافت وجود دارد .
• WMANS(Wireless Metropolitan Area Networks )
توسط اين تكنولوژي ارتباط بين چندين شبكه يا ساختمان در يك شهر برقرار مي شود برايBackup آن مي توان از خطوط اجاره اي ،فيبر نوري يا كابلهاي مسي استفاده نمود .
• WWANS(Wireless Wide Area Networks )
براي شبكه هائي با فواصل زياد همچون بين شهرها يا كشورها بكار مي رود اين ارتباط از طريق آنتن ها ي بي سيم يا ماهواره صورت مي پذيرد .

جدول و شكل زير كاربرد انواع شبكه هاي بي سيم در فواصل متفاوت را نشان مي دهد:Meters Network
0-10 Personal Area Network
0-100 Local Area Network
0-10000 Wide Area Network


امنيت در شبكه هاي بي سيم
سه روش امنيتي در شبكه هاي بي سيم عبارتند از :
- WEP(Wired Equivalent Privacy )
در اين روش از شنود كاربرهايي كه در شبكه مجوز ندارند جلوگيري به عمل مي آيد كه مناسب براي شبكه هاي كوچك بوده زيرا نياز به تنظيمات دستي( KEY ) مربوطه در هر Client مي باشد.
اساس رمز نگاري WEP بر مبناي الگوريتم RC4 بوسيله RSA مي باشد.
- SSID (Service Set Identifier )
شبكه هاي WLAN داراي چندين شبكه محلي مي باشند كه هر كدام آنها داراي يك شناسه (Identifier ) يكتا مي باشند اين شناسه ها در چندين Access Point قرار داده مي شوند . هر كاربر براي دسترسي به شبكه مورد نظر بايستي تنظيمات شناسه SSID مربوطه را انجام دهد .
- MAC (Media Access Control )
ليستي از MAC آدرس هاي مورد استفاده در يك شبكه به AP (Access Point ) مربوطه وارد شده بنابراين تنها كامپيوترهاي داراي اين MAC آدرسها اجازه دسترسي دارند به عبارتي وقتي يك كامپيوتر درخواستي را ارسال مي كند MAC آدرس آن با ليست MAC آدرس مربوطه در AP مقايسه شده و اجازه دسترسي يا عدم دسترسي آن مورد بررسي قرار مي گيرد .اين روش امنيتي مناسب براي شبكه هاي كوچك بوده زيرا در شبكه هاي بزرگ امكان ورود اين آدرسها به AP بسيار مشكل مي باشد.
انواع استاندارد 802.11
اولين بار در سال 1990 بوسيله انستيتيو IEEE معرفي گرديد كه اكنون تكنولوژيهاي متفاوتي از اين استاندارد براي شبكه هاي بي سيم ارائه گرديده است .


802.11
براي روشهاي انتقال FHSS(frequency hopping spared spectrum ) يا DSSS (direct sequence spread spectrum ) با سرعت 1 Mbpsتا 2Mbps در كانال 2.4 GHz قابل استفاده مي باشد.
802.11a
براي روشهاي انتقال OFDM (orthogonal frequency division multiplexing ) با سرعت 54Mbps در كانال 5GHz قابل استفاده است.

802.11b
اين استاندارد با نام WI-Fi يا High Rate 802.11 قابل استفاده در روش DSSS بوده و در شبكه هاي محلي بي سيم نيز كاربرد فراواني دارد همچنين داراي نرخ انتقال 11Mbps مي باشد.
802.11g
اين استاندارد براي دستيابي به نرخ انتقال بالاي 20Mbps در شبكه هاي محلي بي سيم و در كانال 2.4GHz كاربرد دارد.
جدول زير خلاصه ساير استانداردهاي IEEE در شبكه هاي بي سيم را نمايش مي دهد:

.
Bluetooth
نوع ساده اي از ارتباط شبكه هاي بي سيم است كه حداكثر ارتباط 8 دستگاه را با تكنولوژي Bluetooth پشتيباني مي كند دستگاههايي از قبيل PDA ، نوت بوك ، تلفن هاي همراه و كامپيوترهاي شخصي از جمله اين موارد هستند مي دهد اگرچه اين تكنولوژي ممكن است در صفحه كليدها ،موس ها و Headset و Hands-free تلفن هاي همراه نيز ديده شود اين تكنولوژي در سال 1994 توسط شركت اريكسون ايجاد شد در سال 1998 تعداد كوچكي از كمپانيهاي مشهور مانند اريكسون، نوكيا، اينتل و توشيبا استفاده شد. بلوتوس در فواصل كوتاهي بين 9 تا 90 متر كار مي كنند اين فاصله پشتيباني به امنيت اين تكنولوژي مي افزايد . چرا كه اگر كسي بخواهد ارتباط شما را شنود كند گر چه به ابزار خاصي نياز ندارد اما بايستي در فاصله نزديكي از شما قرار بگيرد مهمتري ويژگي بلوتوس اين است كه بر خلاف Infrared موانعي مانند ديوار تاثيري بر روي سيگنال آن ندارند از تكنولوژي راديوئي استفاده كرده كه خيلي گران نبوده و مصرف برق خيلي كمي دارد
تكنولوژي Bluetooth استانداردي است كه ارتباط بي سيم در فواصل كوتاه را براي گسترة وسيعي از ابزارها شامل كامپيوترهاي روميزي، Laptop، PDA، موبايل، دوربين ديجيتال، چاپگر، صفحه كليد و حتي موس را ممكن مي سازد. بيش از 250 ميليون ابزار Bluetooth در حال حاضر در دنيا استفاده مي شود و پيش بيني مي شود تا دو سال آينده اين تعداد به بيش از يك بيليون افزايش يابد.

يك شبكه Personal Area Network(PAN)
Bluetooth يك تكنولوژي PAN است. از يك باند فركانس راديويي ديجيتالي كوتاه براي فراهم كردن مكانيزمي براي برقراري ارتباط بي سيم در فواصل كوتاه بر مبناي ad hoc استفاده مي كند.Bluetooth امكان تبادل سريع و مطمئن داده و صدا را فراهم مي كند. ابزارهاي با قابليت Bluetooth اين امكان را به كاربران مي دهند كه كابل را از ابزار ديجيتال موجود حذف كنند و در هم ¬ريختگي كابل ها را به فراموشي بسپارند. هدف Bluetooth مرتبط كردن ابزارهاي مختلف بي سيم به يكديگر در يك محيط كوچك مثل دفتر كار يا منزل است. Bluetooth هم چنين مي تواند براي اتصال هر ابزاري به ديگري مثل اتصال يك PDA به يك موبايل استفاده شود.
Bluetooth ارزان است و مصرف انرژي پاييني دارد.
استاندارد Bluetooth به طور موثري كارهاي زير را انجام مي دهد:
- حذف كابل و سيم بين دستگاه ها و ابزارهاي بي سيم
- تسهيل ارتباطات داده و صدا
- فراهم كردن امكان شبكه هاي ad hoc و همگام سازي بين ابزارهاي شخصي

Operating Band
ابزارهاي Bluetooth در باند 2.45 GHz ISM كار مي كنند كه براي استفاده¬هاي صنعتي، علمي و پزشكي رزرو شده است. اين باند در اغلب مناطق دنيا قابل دسترس است. در امريكا و اروپا محدودة فركانس 2400 تا 2483.5 MHz با كانال هاي فركانس راديويي 79 1-MHz RF مي باشد. در عمل محدودة 2402 تا 2480 MHz استفاده مي شود. در ژاپن محدودة فركانس 2472 تا 2497 MHz با كانال¬هاي 23 1-MHz RF استفاده مي شود. باند مورد استفاده، مشابه باند ابزارهاي شبكه هاي محلي بي سيم و ديگر ابزارهاي سازگار با IEEE 802.11 مي باشد.جدول 1 مشخصات Bluetooth را به¬طور خلاصه نشان مي دهد.

جدول 1. مشخصات کليدی تکنولوژی Bluetooth
مشخصات توصيف
لايه فيزيکي Frequency Hopping Spread Spectrum) FHSS(
باند فرکانسي باند ISM (2.4 GHz-2.45GHz)
فرکانس hop 1600 hops/sec
نرخ انتقال داده 1Mbps
محدوده کاری حدود 10 متر، قابل گسترش تا 100 متر
چگونه ابزارهاي Bluetooth را شبكه كنيم؟


شبكه هاي Bluetooth برخلاف شبكه محلي بي سيم كه از ايستگاه هاي كاري بي سيم و Access Point تشكيل مي شود، فقط از client ها يا ايستگاه هاي كاري بي ¬سيم تشكيل مي شود. يك client مي تواند هر ابزار با قابليت Bluetooth فعال باشد.
ابزارهاي با قابليت Bluetooth به طور خودكار يكديگر را شناسايي كرده و شبكه تشكيل مي دهند. مشابه تمام شبكه هاي ad hoc، توپولوژي¬هاي شبكه¬ هاي Bluetooth مي توانند خودشان را بر يك ساختار موقت تصادفي مستقر كنند.


شبكه¬ هاي Bluetooth يك ارتباط master-slave را بين ابزارها برقرار ¬مي كنند. اين ارتباط يك piconet را تشكيل مي دهد. در هر piconet تا 8 ابزار Bluetooth مي توانند با هم شبكه شوند به اين صورت كه يكي از آن ها به عنوان master تعيين مي شود و تا 7 ابزار مي توانند به عنوان slave مستقيماً به شبكه متصل شوند. كار تنظيم و كنترل شبكه بر عهدة master است.


ابزارهاي هر piconet روي كانال يكسان كار مي كنند. اگرچه در هر piconet فقط يك master داريم، ولي slave يك شبكه مي تواند در شبكه ديگري به عنوان master عمل كند، بنابراين زنجيره اي از شبكه¬ ها به وجود مي آيد. اين مجموعه از piconetها كه scatternet ناميده مي شود، اجازه مي دهند كه چندين ابزار در فاصله وسيعي با هم شبكه شوند. اين ارتباط هم چنين يك توپولوژي پويا كه ممكن است حين هر نشست تغيير كند را ممكن مي سازد: همان طور كه يك ابزار به master نزديك يا از آن دور مي شود، ارتباطات بين ابزارها در شبكه با توپولوژي تغيير مي كند. شكل 1 يك piconet و scatternet را نشان مي دهد.


شکل 1. شمايی از piconet و scatternet

محدودة ابزارهاي Bluetooth
محدودة كار ابزارهاي Bluetooth به كلاسي كه در آن قرار مي گيرند بستگي دارد و اینکه درچه كلاسي قرار مي گيرند به ميزان قدرت آن ها بستگي دارد.

جدول 2. دسته بندی ابزارهای Bluetooth
نوع سطح قدرت محدوده کاری
ابزارهای کلاس 3 100mW تا 100 متر
ابزارهای کلاس 2 10mW تا 10 متر
ابزارهای کلاس 1 1mW کم تر از 10 متر

 

در كلاس 3، Bluetooth مي تواند با ديگر تكنولوژي هاي شبكه هاي محلي بي سيم رقابت كند. به¬علاوه با توجه به نرخ انتقال داده ها پيش بيني مي شود در آينده فواصل طولاني تر را هم تحت پوشش قرار دهد.

مزاياي استفاده از Bluetooth
استفاده از Bluetooth پنج مزيت عمده براي كاربران دارد. اين مزايا Bluetooth را يك تكنولوژي جذاب و در دسترس با كارآيي بالا و هزينه كم معرفي مي كند. كارآيي و هزينه كم براي كاربران خانگي و هم چنين كاربران تجاري از مزاياي عمده است.
• جايگزيني كابل
در اغلب ابزارها تكنولوژي Bluetooth جايگزين كابل و ارتباطات جانبي مي شود.
• تسهيل در به اشتراك گذاشتن فايل
Bluetooth به اشتراك گذاشتن فايل را بين ابزارهايي كه قابليتBluetooth شان فعال است فراهم مي كند. يك تلفن موبايل سازگار با Bluetooth مي تواند مثل يك مودم براي laptop عمل كند.
• همگام سازي بي¬سيم
Bluetooth همگام¬ سازي بي سيم خودكار با ديگر ابزارهايي كه luetooth شان فعال است را بدون ورودي كاربر فراهم مي كند.
• برنامه¬ هاي كاربردي بي سيم خودكار
Bluetooth توابع برنامه هاي كاربردي بي سيم خودكار را براي برقراري ارتباط با LAN و اينترنت پشتيباني مي كند.
• اتصال اينترنت
Bluetooth توسط گستره وسيعي از ابزارها و برنامه هاي كاربردي پشتيباني مي شود.

. مشخصات امنيتي Bluetooth
به عنوان يك تكنولوژي بي سيم، Bluetooth ويژگي هاي امنيتي معدودي را (از بي سيم) به ارث برده است كه كاربران مي توانند آن ها را پياده سازي كنند.
شكل 2 مسير راديويي Bluetooth را نشان مي دهد.


شکل 2. امنيت در Bluetooth
همان گونه كه در شكل 2 مشاهده مي كنيد امنيت براي Bluetooth روي ارتباطات بي سيم متنوعي-فقط روي مسيرهاي راديويي فراهم مي شود. رمزنگاري ارتباط و تصديق هويت ممكن است فراهم شود ولي امنيت كامل end-to-end ممكن نيست. در شكل سرويس هاي امنيتي بين PDA و چاپگر، بين موبايل و laptop، بين laptop و كامپيوتر ميزي فراهم مي شود.


Bluetooth مي تواند براي كساني كه از سيم هاي طويل و دنباله دار بيزارند، روش مناسبي باشد، اين كار به كمك استفاده از يك ارتباط مبتني بر امواج راديويي صورت مي گيرد كه به كمك آن مي توان وسايل مختلف را بدون سيم به یكدیگر متصل نمود. اين تكنولوژي اولين بار به وسيله شركت Ericsson ارائه شد و سپس به وسيله هزاران شركت ديگر مورد قبول واقع شد.
Bluetooth يك استاندارد باز براي ارتباطات ديجيتالي صدا و داده در فواصل كوتاه بين Laptop, PDA , Phones و دستگاههاي روميزي مي باشد. در آينده اين تكنولوژي به عنوان استانداردي در دهها ميليون تلفن همراه و کامپیوترهای قابل حمل و خانگی و هر گونه ديگري از وسايل الكترونيكي در خواهد امد. Bluetooth انتقال داده ها را با سرعت kbp/s720 در محدوده 10 متري انجام مي دهد، كه اگر افزايش قدرت نيز صورت گيرد اين رقم به 100 متر افزايش مي يابد.
Bluetooth از امواج راديويي چند سويه اي استفاده مي كند كه از بين ديوار و موانع غير فلزي نيز عبورمي كند. Bluetooth در باند 2.4 GHz داده ها را منتقل كرده و در هر ثانيه 1600 بار سيگنالهايش را تغيير مي دهد و اگر تداخلي از طريق وسايل ديگر موجود در منزل بوجود آيد، مخابره متوقف نشده و فقط سرعت آن كاهش مي يابد.


كاربردها:


headset شما براي اتصال به تلفن همراه ديگر به سيم نيازي ندارد و يا Laptop شما به سادگي مي تواند اطلاعاتش را به چاپگري كه در اتاق مجاور قرار دارد بفرستد. دستگاه مايكروويو منزلتان مي تواند پيغامي را به تلفن همراه شما بفرستد و شما را از اماده شدن غذا با خبر سازد و يا مي توانيد از طريق تلفن همراه بسته بودن اتومبيلتان را كنترل كنيد و يا دهها مورد و كاربرد ديگر.
نصب صحیح بلوتوث
این روش در مورد بلوتوث های MSI امتحان شده
1- ابتدا بلوتوث را به پورت مخصوص USB وصل کنید.
2- سپس CD بلوتوث را داخل CD-ROM بگذارید تا مراحل شناسایی آن توسط کامپیوتر طی شود.
3- حالا بلوتوث را از پورت خود جدا کنید و نصب نرم افزار را از روی CD شروع کنید.


4- در این مرحله در حین نصب نرم افزار، دستگاه به شما خطای نبودن بلوتوث در پورت مربوط را میدهد که شما باید همان لحظه بلوتوث را به پورت متصل کنید و پیغام خطا را OK کنید.
5- بعد از Restart کردن روی ایکن My Bluetooth Place در دسکتاپ دو بار کلیک کنید و در پنجره ای که باز میشود در سمت راست رویBlurtooth Setup Wizard کلیک کنید.
6- سپس از 4 گزینه ای که جلوی شماست اولی را انتخاب کرده ( I Know the Service …) و Next را بزنید.
7- حالا در پنجره بعدی با توجه به کاری که میخواهید با بلوتوث انجام دهید (برای انتقال اطلاعات یا هندزفری یا ...) یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
8- در قسمت بلوتوث گوشی یک نام برای ان انتخاب کنید و بلوتوث را روشن کنید) در این قسمت دستگاه مشغول جستجوی گوشی شما است، وقتی ان را پیدا کرد روی اسمی که برای گوشی انتخاب کردید کلیک کنید و دکمه Next را بزنید.


9- در این مرحله یک کد بین گوشی شما و کامپیوتر باید انتخاب شود که شما با وارد کردن کد دلخواه در کامپیوتر، بعد از چند ثانیه گوشی نیز ان کد را از شما میپرسد و بعد از وارد کردن ان ایکن مربوط در My Bluetooth Place شما ظاهر میشود.
با ظاهر شدن ایکن مربوط گوشی شما اماده انتقال اطلاعات به کامپیوتر یا بالعکس از طریق بلوتوث میباشد.
با ايجاد هر تكنولوژى مردم مشتاق شده تا با آن آشنا شوند ولى بلافاصله تكنولوژى پيشرفته ديگرى متولد مى شود. يكى از اين تكنولوژى ها، Bluetooth است كه به ارتباط بى سيم با برد كوتاه مربوط مى شود. اين تكنولوژى در تمام قطعات، وسائل الكترونيكى و ارتباطى كاربرد دارد و استفاده از آن تنها به شبكه ها و اينترنت مربوط نمى شود، به طورى كه امروزه حتى موس و كى بورد Bluetooth هم به بازار آمده است.


اكثر كارشناسان و متخصصين كامپيوتر و شبكه اعتقاد دارند كه سال ۲۰۰۴ سال پيشرفت هر چه بيشتر اين تكنولوژى خواهد بود. فرض كنيد در منزلتان از تكنولوژى Bluetooth استفاده مى كنيد و در حال چك كردن E-mailهاى خود از طريق تلفن همراه هستيد، در همان حال نامه اى از دوست خود دريافت مى كنيد. شما هم نامه او را از طريق Bluetooth به پرينتر كه به اين سيستم مجهز است ارسال كرده و يك پرينت از آن تهيه مى كنيد. در همين زمان تلويزيون هم مشغول پخش برنامه اى است كه بلافاصله تصوير را به مانيتور انتقال داده و توسط CD-Writer كه به تكنولوژى Bluetooth مجهز است تصاوير را روى CD ذخيره مى كند. اينها تنها برخى از موارد استفاده تكنولوژى Bluetooth در زندگى امروز است. تجهيزات مجهز به اين تكنولوژى در كنار هم شبكه اى خانگى به نام PAN (Personal Area Network) را ايجاد مى كنند.


تاریخچه Bluetooth
شايد جالب باشد تا از تاريخچه نام Bluetooth هم اطلاع داشته باشيم. اين نام از نام يك پادشاه دانماركى به نام Harald Blaatand گرفته شده است. كلمه Blaatand پس از انتقال به زبان انگليسى به شكل Bluetooth تلفظ شد كه به معنى دندان آبى است. اين پادشاه كه بين سال هاى ۹۴۰ تا ۹۸۶ مى زيست، توانست دانمارك و نروژ را كه در جنگ هاى مذهبى با هم مشكل پيدا كرده بودند متحد كند و از آن پس شهرت زيادى كسب كرد. در واقع تكنولوژى Bluetooth هم بر پايه اتحاد يكپارچه سيستم هاى كامپيوتر در قالبى بدون سيستم تاكيد دارد كه نماد كار و تلاش پادشاه دانماركى است. ايده اصلى ايجاد اين سيستم در سال ۱۹۹۴ توسط شركت موبايل Ericsson ارائه شد. اين شركت به همراه چند شركت ديگر به دنبال يك سيستم ارتباطى بين وسايل الكترونيكى مختلف بودند تا قادر به هماهنگى و سازگارى با هم باشند.


امروزه بسيارى از وسايل ارتباطى مانند PC، PDA، موبايل، پرينتر و... از پروتكل هاى متفاوت و ناسازگار با يكديگر استفاده مى كنند و همين امر باعث عدم ارتباط مناسب بين آنها خواهد شد. بنابراين شركت هاى مربوطه تصميم به ايجاد يك استاندارد مشترك براى انواع وسايل ارتباطى گرفتند تا ارتباط ميان آنها تحت يك پروتكل ثابت و مشخص برقرار شود. در حال حاضر Ericsson، Intel، Nokia، IBM و Toshiba از پديدآورندگان و توسعه دهندگان اين تكنولوژى هستند. اين شركت ها با تشكيل گروهى به نامBluetooth (Special Interest Group)SIG موفق شدند استاندارد مورد نظر را ايجاد كنند.


هر وسيله اى كه از سيم براى انتقال اطلاعات خود استفاده نمى كند از امواج راديويى بهره مى گيرد در واقع امواج راديويى سيگنال هايى هستند كه توسط فرستنده در هوا پخش مى شود. امواج راديويى قادر به انتقال صدا، تصوير و هر نوع Data هستند. تلفن هاى بى سيم، موبايل، ماهواره ها، اداره تلويزيون و غيره جزء وسايلى هستند كه ارتباط خود را از طريق اين امواج فراهم مى كنند. حتى دزدگير اتومبيل شما هم از طريق امواج راديويى كنترل مى شود. Bluetooth نوعى از ارتباطات امواج راديويى ولى با برد كوتاه است و ازپروتكل خاصى براى ارسال اطلاعات خود استفاده مى كند و به همين دليل است كه شركت هاى معتبر سازنده دستگاه هاى ارتباطى و كامپيوترى علاقه زيادى دارند تا در اين پروژه شركت كنند. در واقع تمام دستگاه هايى كه بر پايه Bluetooth ايجاد مى شود بايد با استاندارد مشخصى سازگارى داشته باشند. همان طور كه مى دانيد فركانس هاى امواج راديويى با استفاده از واحد هرتز محاسبه مى شوند. فرستنده اين فركانس ها كه Transmitter نام دارد امواج مورد نظر را در يك فركانس خاص ارسال مى كند و دستگاه گيرنده در همان طول موج اقدام به دريافت اطلاعات مى كند و دامنه آن GHZ2.40 تا GHZ2.48 است.


• مزاياى Bluetooth
عوامل بسيارى موجب شده تا شركت ها و موسسات ارتباطى به دنبال استفاده از Bluetooth باشند. يكى از اين عوامل محدوديت در انتقال Data از طريق سيم است. دستگاه هايى كه با سيم كار مى كنند از طريق رابط هاى سريال يا پارلل و يا USB به كامپيوتر متصل مى شوند. اگر از ارتباط سريال استفاده شود در هر سيكل زمانى يك بيت ارسال مى شود و ارتباط پارلل در هر سيكل ۸ تا ۱۶ بيت را ارسال مى نمايد. اين مقادير در دنياى ارتباطات پرسرعت امروزى بسيار كم است. تا چندى پيش در مقام كشورهاى پيشرفته براى ارتباط اينترنت به طور كامل از ارتباطات سيمى و تكنولوژى هايى چون ISON و DSL استفاده مى شد. البته اين سيستم ها هنوز هم جزء پرطرفدارترين و كاربردى ترين وسايل ارتباطى در جهان هستند. بگذريم كه در كشور ما هنوز به طور كامل از اين سيستم ها استفاده نمى شود و همچنان سيستم قديمى و بسيار ضعيف Dial up مورد استفاده قرار مى گيرد.


به لطف تكنولوژى جديد Bluetooth كشورهايى چون آمريكا و برخى كشورهاى اروپايى كه در زمينه تكنولوژى حرف اول را در دنيا مى زنند به سمت استفاده از ارتباطات بى سيم بين شبكه ها و اينترنت حركت مى كنند كه علاوه بر سرعت زياد، كيفيت بسيار خوبى را در اختيار كاربرانش قرار مى دهد. از ديگر مشكلاتى كه متخصصين بخش ارتباط با آن سروكار داشتند عدم وجود يك استاندارد مشخص و ثابت براى ارتباط دستگاه هاى مختلف با يكديگر بود. تا پيش از اين هر شركت دستگاه هاى خود را براساس استانداردهاى ارتباطى خود توليد مى كرد و به همين خاطر اغلب آنها براى ارتباط با دستگاه هايى از همان نوع ولى متعلق به يك كمپانى ديگر دچار مشكل مى شدند زيرا پروتكل ثابتى وجود نداشت. حال اين مشكل توسط استاندارد Bluetooth به راحتى قابل حل است. قبل از مطرح شدن مسئله استفاده از Bluetooth متخصصان اعتقاد داشتند كه در ارتباطات نزديك از اشعه مادون قرمز استفاده شود مثلاً در كنترل از راه دور تلويزيون از اين سيستم استفاده مى شود تكنولوژى مادون قرمز IrDA نام دارد و مخفف Infrared Data Association است.درعمل ثابت شده كه استفاده از اين استاندارد قابل اطمينان است و هزينه بسيار كمى به خود اختصاص مى دهد. ولى با اين وجود معايبى نيز دارد.

اولين مشكل حركت نور در خط راست است. فرستنده مادون قرمز و گيرنده آن مى بايست در مقابل هم قرار بگيرند تا ارسال اطلاعات صورت گيرد، در غير اين صورت و وجود داشتن مانعى در بين راه، انتقال اطلاعات به درستى صورت نمى گيرد. يكى ديگر از مشكلات مادون قرمز اصطلاح «يك به يك» است. به اين معنى كه شما فقط مى توانيد اطلاعات را از يك دستگاه تنها به يك دستگاه ديگر ارسال كنيد و در يك لحظه قادر به ارسال اطلاعات از يك دستگاه به چند دستگاه نخواهيد بود اما هر دو مشكل IrDA از طريق Bluetooth قابل رفع است. يكى ديگر از دلايل استفاده از تراشه هاى Bluetooth قيمت بسيار مناسب آن است.


قيمت اين تراشه ها عملاً ۱۵ تا ۳۰ دلار است كه با توجه به كارايى بسيار خوب، اين قيمت كاملاً مناسب به نظر مى رسد.
همان طور كه اشاره شد اين تكنولوژى از محدوده فركانس ۴۰/۲ تا ۴۸/۲ گيگا هرتز كه محدوده اى رايگان است استفاده مى كند كه ۷۹ كانال ارتباطى را شامل مى شود. البته اين محدوده در اروپا و آمريكا مورد استفاده قرار مى گيرد ولى در ژاپن اين محدوده بين ۴۷/۲ تا ۴۹/۲ گيگا هرتز است و ۲۳ كانال ارتباطى را شامل مى شود. هر كدام از اين كانال هاى ارتباطى قابليت ارسال يك مگابايت اطلاعات را دارد و برد موثر آن ۱۰متر ذكر شده كه شركت هاى ارائه كننده اين سيستم ها تا برد ۷ متر را ضمانت مى كنند و بيشتر از آن به فضاى اتاقى بستگى دارد كه دستگاه ها در آن قرار دارند و همچنين به ميزان وجود ديگر امواج راديويى هم وابسته است. سرعت انتقال اطلاعات در استاندارد Bluetooth بستگى به نوع سيستم ارتباطى دارد. مثلاً اگر از ارتباط همزمان يا Synchronous استفاده شود نرخ انتقال اطلاعات ۴۲۳ كيلوبايت در ثانيه خواهد بود.


در اين نوع ارتباط دستگاه فرستنده و گيرنده به طور همزمان قادر به دريافت و ارسال اطلاعات هستند. در نوع ديگر ارتباط كه ارتباط غيرهمزمان يا Asynchronous نام دارد نرخ انتقال اطلاعات ۷۲۱ كيلوبايت در ثانيه خواهد بود. البته با وجود سرعت بيشتر اين ارتباط نسبت به ارتباط همزمان، قابليت ارسال و دريافت در يك زمان را ندارد. البته تكنولوژى هاى مانند Wi-Fi كه بر پايه Bluetooth است برد موثر و نرخ انتقال اطلاعات بيشتر مى شود. Bluetooth از سيستم بسيار حساسى نيز برخوردار است و از اين لحاظ با استفاده از آن احتمال تداخل بين دستگاه هاى مجهز به امواج راديويى به حداقل خود مى رسد و حتى در صورت بروز تداخل در ارتباط بلافاصله اطلاعات از بين رفته مجدداً به طور خودكار براى دستگاه گيرنده ارسال خواهد شد. حال اين تصور به وجود مى آيد كه با وجود چندين دستگاه مجهز به اين تكنولوژى در يك اتاق چگونه آنها روى يك فركانس مشخص و بدون تداخل با يكديگر به تبادل اطلاعات مى پردازند.


براى جلوگيرى از تداخل اطلاعات Bluetooth از تكنيكى به نام Spread Spectrum Frequency استفاده مى كند و اين تكنيك به دستگاه ها اجازه مى دهد كه در يك محدوده فركانسى مشخص شده به صورت خودكار تغيير فركانس داشته باشند.در واقع دراين تكنولوژى يابنده كانال آزاد بيش از ۱۵۰۰ بار در ثانيه كانال هاى ارتباطى را چك مى كند تا از كانال هاى اشغال شده با خبر باشد و در صورت ايجاد يك ارتباط جديد يك كانال آزاد را به آن ارتباط اختصاص دهد. مثلاً يك دستگاه كامپيوتر در حال ارتباط با پرينتر ازطريق فركانسGHZ2.47 باشد در همين زمان موبايل قصد ارتباط با اسكنر را دارد. با استفاده از تكنيكى كه ذكر شد به طور خودكار فركانس اشغال شده توسط كامپيوتر و پرينتر شناسايى شده وارتباط موبايل و اسكنر به روى يك فركانس جديد برقرار مى شود.


كارآيى صفحه كليد و ماوس بى سيم :
كارآيى صفحه كليد و ماوس بى سيم بيش از 30 فوت ( 900 سانتى متر) از كامپيوتر است و رمزگذارى 128 بيتى را براى نگهدارى اطلاعات حساس انجام مي‌دهد. اين ديوايس‌ها به همراه نرم افزار AFH (Adaptive Frequency Happing) عرضه مي‌شوند كه در اين صورت به وجود واسط بين ديوايس‌هاى Bluetooth و ساير ديوايس‌ها و شبكه‌هاى بى‌سيم نيازى نيست.


هر دو ديوايس داراى سيستم مديريت پيشرفته برق هستند كه به طور خودكار به وضعيت مصرف برق كم سوئيچ مي‌كند و در هنگام عدم استفاده خاموش مي‌شوند. ماوس بى سيم اپل دو باطرى Energizer e2AA براى مصرف سه ماه و صفحه كليدى بيسيم اپل 4 باطرى Energizer e2AA براى مصرف 9 ماه دارد.
چه كسي Bluetooth تلفن شما را كنترل مي كند؟


محققان روش جديدي را ابداء كردند كه مي تواند به مبايل شما حمله كنند حتي اگر نرم افزارهاي امنيتي موبايل شما روشن باشد.اجراي اين تكنيك شبيه تكنيكي هست كه سال پيش توسط يك شركت امنيتي به نام oil white house توزيع شد. اين تكنيك به attacker اجازه مي دهد كه به بولوتوس يك تلفن وصل شود و بدون اجازه خواستن در هنگامي كه ارتباط برقرار مي شود حمله كننده مي تواند تلفن شما را هدف قرار دهد و به اطلاعات موبايل شما دسترسي داشته باشد و حتي اگر شخص موبايل خودش را به يك Device ديگر وصل كند شخص حمله كننده بر اطلاعات رد و بدل شده كنترل كامل خواهد داشت. روش اصلي و معمول براي وصل شدن به يك Device از حمله كننده استفاده از يك Pin كه مي خواهد كه باعث زوج شدن دو دستگاه شود، مي باشد. روش هاي قبلي مدتي طول مي كشد كه حمله كننده بتواند Device pin هدف را پيدا كند كه اين زمان بسته به تعداد كراكتري كه شخص به عنوان Pin تعيين كرده متغير است. ولي روش جديد اجرا شده فقط 6 % تا 3 % ثانيه براي 4 تا digit طول مي كشد.


while house به دارندگان تلفن همراه توصيه مي كند يك چيت با حداكثر تعداد كراكتر انتخاب كنند مثلا بر اساس اين روش جديد يك pin 6 رقمي كه فقط 10 ثانيه براي حمله كننده زمان طول مي كشد كه آن را crack كند ولي يك 10 رقمي شايد يك هفته طول بكشد تا بشه ان را پيدا كرد. ولي شايد بعضي از تلفن ها اجازه انتخاب بيشتر از 4 رقم را به user ندهند.


ComeToNet :
معنای این گفته آنست که میتوانید بصورت بیسیم در فاصله های کوتاه اقدام به ارسال فیلم و مالتی مدیا کنید چون بلوتوث تکنولوژی ارسال بیسیم در فاصله های کوتاه است.
گروه علاقمندان ویژه بلوتوث (Bluetooth)بنام SIG وانجمن UWBیا Ultra-Wideband اعلام کردند که با همکاری یکدیگر قصد ترکیب دو تکنولوژی خود را دارند و میخواهند محصولاتی براساس مشخصه های بلوتوث SIG بسازند.
مدیر بازاریابی SIG بنام آندره ادلاند گفت که هدف این روش، هدایت صنعت به سمتی است که سردرگمی مصرف کنندگان در ارتباط با بلوتوث و UWB را کاهش دهد.
UWB که به ارائه ارتباط بیسیم فوق سریع در فواصل کوتاه میپردازد برای ارسال جریانهای ویدیو High-Definition برای چند دستگاه بکار میرود و یا محتویات مالتی مدیا را بصورت بیسیم نمایش میدهد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید