بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

—عدم تداخل با ایستگاه فعلی گاز نیروگاه

—عدم تداخل طی عملیات ( بهره‌برداری)

—عدم تداخل با تولید برق نیروگاه

—تاثیر توربین انبساطی بر قابلیت اطمینان

—

 

اسلاید 2 :

—دبی گاز و اختلاف فشار در خط لوله ایستگاه و  ترکیب گاز ورودی و دما:

vعدم تغییر میزان دبی در طول سال،

vعدم کاهش میزان فشار تعیین‌شده.

—ارتباط با سامانه توزیع برق:

vوجود مصرف‌کننده بار ثابت،

vکمینه نوسانات مصرف بار،

vحداقل بودن هزینه تجهیزات لازم جهت ارتباط با سامانه توزیع.

—فضای لازم برای نصب توربین‌ها و تجهیزات جانبی آن‌ها.

 

اسلاید 3 :

هزینه‌های صرفه‌جویی‌شده در انجام طرح

1- هزینه‌های اجرایی

2- هزینه انرژی صرفه‌جویی‌شده

3- هزینه سوخت صرفه‌جویی‌شده

4- میزان کاهش آلودگی محیطزیست و هزینه‌های اجتماعی آن

 

اسلاید 4 :

توربین انبساطی با ظرفیت کمتر از 1 مگاوات

محل مصرف:

o مصارف محلی،

o صنایع پُر مصرف گاز،

o برخی از ایستگاه‌های فشار شکن شهری،

o شهرک‌های صنعتی.

اسلاید 5 :

مزایای استفاده از سامانۀ میکروتوربین‌های انبساطی

  • عدم نیاز به روغن‌کاری،
  • طول عمر بیش از بیست سال (بلبرینگ مغناطیسی)،
  • بدون ایجاد ضایعات،
  • عدم وجود قطعات فرسایشی (به سرویس مرتب یا فشرده نیاز ندارد)،
  • حداقل ایجاد صدا و لرزش،
  • امکان کنترل و تشخیص وضعیت سامانه از راه دور،
  • طراحی روتور ژنراتور با مغناطیس دائم برای تحمل سرعت‌های بیش از 270 متر بر ثانیه،
  • عدم تماس محور روتور و بلبرینگ،
  • امکان نصب سامانه بصورت کانتینر تکمیل و آزموده شده.

اسلاید 6 :

نتیجه‌گیری

ü کاربرد وسیع توربین انبساطی در دنیا،

ü توربین انبساطی و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی،

üقابلیت دست‌یابی به توان الکتریکی بازیافت (توسط توربین انبساطی) تا 500 مگاوات در ایران،

üضرورت ایجاد بذل توجه مسئولین ذیربط به استفاده از توربین‌های انبساطی

üضرورت برقراری هماهنگی کامل میان سازمان‌های ذیربط: مجری طرح، نیروگاه، شرکت گاز، مشاور و پیمانکار

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید