دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB

PowerPoint قابل ویرایش
66 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

lMATLAB نرم افزاری برای انجام کارهای ریاضی، آماری، مهندسی و….می باشد.

lMATLAB=MATrix Laboratory(آزمایشگاه ماتریسی)

l در اوایل دهه ۱۹۷۰ توسط Cleve Moler, به وجود آمد.

lدر اوایل دهه ۱۹۸۰ با زبان C بازنویسی شد.

lدر ۱۹۸۴ شرکت Mathwork تأسیس شد.

lجدیدترین نسخه آن MATLAB 7.3 است.

اسلاید ۲ :

MATLAB در نقش یک ماشین حساب

lساده ترین کارهایی که با MATLAB می توان انجام داد همان اعمالی است که یک ماشین حساب معمولی انجام می دهد. جمع، تفریق ضرب و تقسیم

اسلاید ۳ :

lبعد از اجرای نرم افزارچند window(پنجره) ظاهر می شود. یکی از این پنجره ها command window نام دارد. در این محیط دستورات MATLAB نوشته و اجرا می شوند.

 

اسلاید ۴ :

آشنایی با بعضی قابلیت های MATLAB

lتعریف و استفاده از متغیرها

lمحاسبات ماتریسی

lنوشتن M-file (Script نویسی)

lدستورات حلقه و شرط

lدستورات ورودی-خروجی

lساخت و احضار توابع

lرسم نمودار

l

l

اسلاید ۵ :

استفاده از متغیرها

lبا نوشتن دستور x=23 متغیری به نام x در حافظه ایجاد می شود و مقدار ۲۳ در آن ریخته می شود.

lاگر دستور به صورت x=23 نوشته شود MATLAB مقدار آن را مجددا نمایش می دهد و اگر به صورت x=23; نوشته شود MATLAB آن مقدار را نشان نمی دهد.

lدر MATLABنیاز به تعریف متغیر وجود ندارد.

lهمه متغیرها از نوع double (8 بایت) فرض می شود.

lMATLAB زبانی حساس به حالت حروف (Case sensitive) است.

l

اسلاید ۶ :

lبا استفاده از دستور whos می توان فهمید چه متغیرهایی تاکنون تعریف شده است.

lبا استفاده از دستور clear می توان یک متغیر را از حافظه پاک کرد.

lمتغیرها تا زمانی که clear نشوند در حافظه باقی می مانند.

lدستور clc برای پاک کردن پنجره command به کار می رود.

اسلاید ۷ :

متغیرهای توکار

pi : عدد

Realmax: بزرگترین عدد حقیقی قابل نمایش

Realmin : کوچکترین عدد حقیقی قابل نمایش

Inf: بی نهایت

اسلاید ۸ :

تعریف ماتریس و محاسبات ماتریسی

lنحوه تعریف ماتریس

l

l

l

برای تعریف ماتریس فوق در MATLAB به صورت زیر عمل می کنیم:

AA=[3  -۹  ۴;  -۵  ۳  ۶]

AA=[3 9 4]

 

اسلاید ۹ :

A=[1 2 3;4 5 6;3 4 7];

B=[2 3; 1 1;4 5];

در اینجا یک ماتریس ۳*۳ به نام A و یک ماتریس ۲*۳ به نام B تعریف کرده ایم.

C=A*B

این دستور ضرب ماتریسی A در B را انجام می دهد و حاصل که ماتریسی ۲*۳ است در C قرار می گیرد.

D=B*A

این دستور اشتباه است چون نمی توان یک ماتریس ۲*۳ را در ماتریس ۳*۳ ضرب کرد.

E=A^2

ماتریس ۳*۳ A را در خودش ضرب می کند. حاصل ماتریس ۳*۳ E است.

F=B^2

خطا اعلام می شود. چون B^2 یعنی B*B  . اما نمی توان یک ماتریس ۲*۳ را در ۲*۳ ضرب کرد.

G=B.^2

این دستور درست است و معادل B.*B یعنی ضرب نظیر به نظیر عناصر B است.

اسلاید ۱۰ :

چند دستور پرکاربرد در ایجاد ماتریس ها و بردارها

A=[ ];یک ماتریس تهی ایجاد می کند                               

x=0:0.1:1

یک بردار ایجاد می کند که عنصر اول آن ۰ است. عناصر بعدی با اضافه کردن ۰٫۱ (گام افزایش) به دست می آیند  تا زمانی که به ۱ برسیم.یعنی:

x=[0  ۰٫۱  ۰٫۲  ۰٫۳  ۰٫۴  ۰٫۵  ۰٫۶  ۰٫۷  ۰٫۸  ۰٫۹  ۱]

x=0:4

اگر مانند این مثال، گام افزایش ذکر نشود ۱ در نظر گرفته می شود:

x=[0 1 2 3 3];

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 66 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد