بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

هدفهاي كلي: مقدمه و آشنايي با مفاهيم پايگاه داده‌ها

هدفهاي رفتاري: دانشجو در پايان اين جلسه مي‌تواند:

  • داده، اطلاع، شناخت، سيستم ذخيره و بازيابي و پايگاه داده‌ها را تعريف كند.
  • رده‌هاي تكنولوژيكي پايگاه داده را بيان كند.
  • رهيافتهاي ايجاد يك سيستم كاربردي را ارائه كند.

اسلاید 2 :

اصطلاح پايگاه داده‌ها يكي از رايج‌ترين اصطلاحات در دانش و فن كامپيوتر است

در اين درس دانشجويان تنها با بخشي از مفاهيم بنيادي دانش وفن پايگاه داده‌ها آشنا شده، آگاهي پايه‌اي لازم را براي مطالعه بيشتر و يا كار در اين زمينه كسب مي‌كنند.

اسلاید 3 :

سيستم‌ ذخيره و بازيابي اطلاعات در معناي عام:

هر سيستمي كه به كاربر برنامه‌ساز يا نابرنامه‌ساز امكان دهد تا اطلاعات خود را ذخيره، بازيابي و پردازش كند.

اسلاید 4 :

تعريف اول- نمايش ذخيره‌شده اشياء فيزيكي، چيزهاي مجرد، بوده‌ها، رويدادها يا چيزهاي قابل مشاهده كه در تصميم‌سازي بكار مي‌آيند.

اسلاید 5 :

نمايش بوده‌ها، پديده‌ها، مفاهيم يا شناخته‌ها به طرزي صوري و مناسب براي برقراري ارتباط، تفسير يا پردازش توسط انسان يا هر امكان خودكار

هر نمايشي اعم از كاراكتري يا كميتهاي قياسي كه معنايي به آن قابل انتساب باشد.

اسلاید 6 :

اطلاع به داده‌اي اطلاق مي‌شود كه توسط يك فرد يا سازمان براي تصميم‌گيري بكار مي‌رود

اطلاع عبارت است از داده سازمان‌ يافته‌اي كه شناختي را منتقل مي‌كند

اسلاید 7 :

مجموعه‌اي است از داده‌هاي ذخيره شده و پايا، به صورت مجتمع(يكپارچه) (نه لزوما فيزيكي، بلكه حداقل به طور منطقي)، بهم مرتبط، با كمترين افزونگي، تحت مديريت يك سيستم كنترل متمركز، مورد استفاده يك يا چند كاربر از يك يا بيش از يك ”سيستم كاربردي“، به طور همزمان و اشتراكي

اسلاید 8 :

- استفاده از يك پيكربندي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مشخص

- ايجاد يك سيستم كاربردي براي هر قسمت و برپايي محيط فيزيكي ذخيره و بازيابي اطلاعات و سيستم بهره‌برداري از آن خاص همان قسمت.

اسلاید 9 :

1- عدم وجود محيط مجتمع ذخيره‌سازي اطلاعات و عدم وجود سيستم يكپارچه

2- عدم وجود سيستم كنترل متمركز روي كل داده‌ها

3- افزونگي

4- عدم وجود ضوابط ايمني كارا و مطمئن

5- خطر بروز پديده ناسازگاري داده‌ها

اسلاید 10 :

- بررسي و تحليل نيازهاي پردازشي و اطلاعاتي همه قسمتها توسط يك گروه

- تعيين مشخصات جامع (يكپارچه) كاربردي و وظايف آن

- انتخاب يك يا چند پيكربندي سخت‌افزاري-نرم‌افزاري

- استفاده از يك يا چند DBMS

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید