بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

فهرست جلسات

جلسه اول: مفاهيم پايگاه داده‌ها

جلسه دوم: مدلسازي معنايي داده‌ها

جلسه سوم: محدوديتهاي روش ER

جلسه چهارم: پايگاه داده در محيط انتزاعي

جلسه پنجم: معماري پايگاه داده‌ها

جلسه ششم: سيستم مديريت پايگاه داده‌ها

جلسه هفتم: DBMS در يك سيستم كامپيوتري

جلسه هشتم: معماري سيستم پايگاه داده‌ها

اسلاید 2 :

اهداف اين درس

در اين درس به بخشي از مفاهيم مبنايي دانش و تكنولوژي پايگاه داده‌ها و اصول مدلسازي و طراحي آن پرداخته مي‌شود. پايگاه داده و عناصر اصلي محيط آن معرفي مي‌شود. با مدلسازي معنايي داده‌ها و محيط انتزاعي آشنا مي‌شويم. سطوح معماريهاي پايگاه داده‌ها بيان مي‌شود. سيستم مديريت پايگاه داده‌ها (DBMS) و اجزاء آن شرح داده مي‌شود. به انواع معماريهاي سيستم پايگاهي و مفاهيم اساسي مدل رابطه‌اي پرداخته مي‌شود. با زبان SQL به عنوان يك زبان رابطه‌اي و همچنين با ديدهاي رابطه‌اي آشنا مي‌شويم و در نهايت طراحي پايگاه داده‌ها به روش بالا به پايين، سنتز و طراحي فيزيكي را خواهيم ديد.

اسلاید 3 :

آنچه در اين جلسه مي خوانيد:

1- سيستم‌ ذخيره و بازيابي اطلاعات در معناي عام

2- رده‌هاي تكنولوژيكي سيستم مديريت پايگاه داده‌ها

3- داده

4- تعريف اطلاع

5- تعريف دانش

6- تعريف پايگاه داده‌ها

اسلاید 4 :

آنچه در اين جلسه مي خوانيد:

7- مراحل كلي كار در مشي فايلينگ

8- معايب مشي فايلينگ

9- مراحل كلي كار در مشي پايگاهي

10- عناصر محيط پايگاه داده‌ها

11- انواع سخت‌افزارهاي محيط پايگاه داده

12- انواع نرم‌افزارهاي موجود در محيط پايگاه داده‌ها

اسلاید 5 :

هدفهاي كلي: مقدمه و آشنايي با مفاهيم پايگاه داده‌ها

هدفهاي رفتاري: دانشجو در پايان اين جلسه مي‌تواند:

  • داده، اطلاع، شناخت، سيستم ذخيره و بازيابي و پايگاه داده‌ها را تعريف كند.
  • رده‌هاي تكنولوژيكي پايگاه داده را بيان كند.
  • رهيافتهاي ايجاد يك سيستم كاربردي را ارائه كند.

اسلاید 6 :

اصطلاح پايگاه داده‌ها يكي از رايج‌ترين اصطلاحات در دانش و فن كامپيوتر است

در اين درس دانشجويان تنها با بخشي از مفاهيم بنيادي دانش وفن پايگاه داده‌ها آشنا شده، آگاهي پايه‌اي لازم را براي مطالعه بيشتر و يا كار در اين زمينه كسب مي‌كنند.

اسلاید 7 :

سيستم مديريت پايگاه داده‌ها يكي از سيستم‌هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات است.

اسلاید 8 :

سيستم‌ ذخيره و بازيابي اطلاعات در معناي عام:

هر سيستمي كه به كاربر برنامه‌ساز يا نابرنامه‌ساز امكان دهد تا اطلاعات خود را ذخيره، بازيابي و پردازش كند.

اسلاید 9 :

ردههاي تكنولوژيكي سيستم مديريت پايگاه دادهها

1- سيستم فايلينگ

2- سيستم مديريت داده‌ها

3- سيستم مديريت پايگاه  داده‌ها

4- سيستم مديريت پايگاه  شناخت

5- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي شيئ‌گرا

6- سيستم هوشمند مديريت پايگاه داده‌ها

7- سيستم معنايي مديريت پايگاه داده‌ها

8- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي زمانبند

9- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي نيم‌ساختمند و ناساختمند

اسلاید 10 :

10- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي بي درنگ

11- سيستم داده‌كاوي و كشف شناخت

12- سيستم مديريت چند پايگاهي

13- سيستم اطلاعات اجرائي

14- سيستم فعال مديريت پايگاه داده‌ها

15- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي شيئ-رابطه‌اي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید