بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 

چرخ دنده ها :

}از اجزای اصلی انتقال قدرت درماشین ها هستند؛

} برای انتقال حرکت و تغییر سرعت دورانی و گشتاور مورد استفاده قرار می گیرند؛

} کار آنها بر اساس درگیری و غلتش می  باشد (اصطکاک حرکت غلتشی کمتراز  اصطکاک حرکت لغزشی است).

}

اسلاید 2 :

انواع چرخ دنده

}1- چرخ دنده های ساده

}2- چرخ دنده های ساده داخلی

}3- چرخ دنده های مارپیچی

}4-چرخ دنده های مخروطی

}

5-دنده های شانه ای

6- چرخ دنده های حلزونی

7- چرخ دنده های جناغی

 

اسلاید 3 :

 

چرخ دنده های ساده

}برای انتقال حرکت در محورهای موازی

} دندانه ها موازی محور چرخ دنده و روی محیط استوانه ای

} روی محور های موازی جهت حرکت یکی از چرخ دنده ها خلاف جهت حرکت دیگری.

اسلاید 4 :

چرخ دنده های حلزونی

} جهت تقلیل سرعت روی دو محور عمود بر هم.

} در این سیستم:      

}   1. نسبت انتقال بسیار زیاد

}   2. انتقال گشتاور زیاد و دور کم

}   3. تحمل بارهای شعاعی و محوری زیاد توسط پیچ حلزون در نتیجه    یاتاقان محکم

اسلاید 5 :

روش های تولید چرخ دنده ها:

}-ریخته گری:

} مناسب برای سرعت های پایین و دقت ابعادی مورد نیاز پایین

}

}-فرم دادن:

} قطعات با تغییر شکل پلاستیک مواد تولید می شوند، روش هایی مانند:

}   - اکستروژن (چرخ دنده های آلومینیومی یا مسی)

}   - تزریق پلاستیک (چرخ دنده های ترموپلاستیکی)

}مناسب برای دقت های ابعادی متوسط و تولید انبوه

}

}-متالورژی پودر:

}ممزوج شدن ذرات پودرهای فلزات تحت حرارت بالا و فشار داخل قالب

}مناسب برای چرخ دنده های فلزی کوچک و تولید انبوه

}

}-ماشین کاری:

} براده برداری از یک قطعه خام استوانه ای شکل به منظور ایجاد شکل دندانه

}مناسب برای انتقال قدرت، سرعت های بالا

اسلاید 6 :

 
روش های براده برداری برای ایجاد دندانه:

}1-روش هاب زدن((Hobbing

}دندانه های ابزار برش مانند یک حلزون (worm) حول یک استوانه قرار دارند و چرخدنده خام مثل یک چرخ حلزون با آن تماس پیدا کرده و شکل می گیرد.

}سه نوع حرکت پیشروی (feed) در هاب زدن وجود دارد.

}

اسلاید 7 :

}2-روش شکل دادن (Shaping)

}حرکت رفت و برگشتی یک ابزار برش به شکل شانه دنده یا چرخ دنده معمولی، در جهت عرض دندانه چرخ دنده خام

}

اسلاید 8 :

}3-روش فرزکاری (Milling)

}حرکت دورانی یک ابزار برش و حرکت چرخ دنده خام در جهت عرض دندانه برای ایجاد هر دندانه

}دندانه ها یکی یکی ایجاد می شوند

}

اسلاید 9 :

}4-روش Broaching

}دندانه های ابزار برش روی یک سطح مخروطی شکل قرار دارند و با حرکت در امتداد طول چرخ دنده خام، فرم دندانه ها را به تدریج ایجاد می کنند.

اسلاید 10 :

(Finishing) پرداخت چرخ دنده ها   

}-در کاربردهایی که عملکرد با کیفیت بالا برای چرخ دنده مورد نیاز است (مانند سرعت های بالا یا بارهای سنگین)

}-معمولا پرهزینه است

}-دو الگوی کلی برای پرداخت دندانه ها:

} براده برداری ظریف از روی دندانه ها

}فشردن سطح دندانه ها برای ایجاد یکنواختی در سطح

}

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید