بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

باتوجه به تحولاتي كه بر اثر بكارگيري همه جانبه كامپيوتر و ارتباطات به خصوص در دو دهة اخير در كشورهاي پيشرفته بوقوع پيوسته، جهان وارد عرصة جديدي گرديده كه آنرا ً عصر اطلاعات ً مي نامند و براي حضور در اين عرصه و بهره گيري از امكانات آن بايد كلية جوامع خود را به فناوري اطلاعات (Information Technology) تجهيز نمايند.

اسلاید 2 :

ü   درحاليكه تمام مردم جهان امكان دسترسي به اينترنت را دارا مي باشند، استفاده كنندگان از اينترنت حدود10% جمعيت جهان را تشكيل مي دهند.

ü  85% از استفاده كنندگان از اينترنت در كشورهاي توسعه يافته يعني جايي كه 90% از كامپيوترهاي كه مستقيماً به اينترنت وصل هستند، قرار دارند.

ü  كل كامپيوترهاي كه در نيويورك مستقيماً به اينترنت وصل هستند، بيشتر از كل كامپيوترهاي متصل به اينترنت در آفريقا است.

اسلاید 3 :

ü    صد ميليون نفر از Hotmail (پست الكترونيك مايكروسافت) استفاده  مي كنند.

ü   در طي يك ماه، 9/31 ميليون نفر استفاده كنندة جديد به شمار مشتركين MSN (شبكه مايكروسافت) افزوده شده اند.

ü    در طي يك ماه، 2 ميليون نفر استفاده كنندة جديد به Hotmail افزوده شده اند.

ü   درحال حاضر در سراسر دنيا بيش از 35 ميليون نام اينترنتي يا به عبارتي Domain Name به ثبت رسيده است.

اسلاید 4 :

ü    درحاليكه در مورد تلفن تقريباً 75 سال طول كشيد تا 50 ميليون نفر از آن استفاده كنند، شبكة جهاني اينترنت طي 4 سال توانست اين تعداد استفاده كننده را به خود اختصاص دهد.

ü     شايان ذكر است كه 7327 زبان رسمي شناخته شده يا زبان محلي در 191 كشور دنيا وجود دارد، كه نزديك به 2000 مورد آن سيستم نگارشي دارند. به همين منظور سايتهاي مخصوصي تحت عنوان ً فرهنگ لغات ً ايجاد و اطلاع رساني مي نمايند، كه از بين تمامي سايتها، سهم كشور ايران اندكي بيشتر از صفر و تقريباً قابل صرفنظر كردن است.

اسلاید 5 :

اينترنت چيست؟

  • بزرگترين و عموميترين شبكه أي است كه از ارتباط و اتصال ميليونها كامپيوتربا يكديگر از طريق خطوط مخابراتي نظير تلفن, آنتنهاي ماهواره أي, كابلهاي فيبر نوري و0000 به وجود آمده است و شبكه أي جهاني است كه بدون هيچ مديريت مركزي خدمات گوناگون خود را ارايه مي دهد. به طور خلاصه و در يك كلام, اينترنت مادر همه شبكه هاست ومحيط يكپارچه و جديدي را براي در دسترس گذاشتن اطلاعات در سطح جهان به وجود آورده است. مهمترين فناوري در اينترنت ارتباط بين كامپيوترها و شبكه ها از طريق يك قرارداد(protocol) مي باشد. مجموعه اصلي پروتوكلهايي كه اين تعامل را در ميان كامپيوترها ممكن مي سازد, به پروتوكل نظارت بر انتقال/ پروتوكل اينترنت TCP/IP=Transmission control protocol/Internet Protocol مشهور است.

اسلاید 6 :

Client/Server سرويس گيرنده / سرويس دهنده

  • يكي از مفاهيم مهم در ارائه خدمات اينترنت, الگوي Client / Server است. كامپيوتر ها در شبكه اينترنت به دو دسته سرويس گيرنده Client و سرويس دهنده Server تقسيم مي شوند. هريك از برنامه هاي كاربردي در اينترنت از دو بخش سرويس دهنده و سرويس گيرنده تشكيل شده است. نرم افزار سرويس گيرنده برهر كامپيوتر شخصي متصل به شبكه نصب ميشود. نرم افزار سرويس دهنده Server بر كامپيوتر بزرگتر يا كامپيوتر ميزبان Host يا سرويس دهنده اطلاعات نصب مي شود. هر دو نرم افزار به صورت مشترك و با همكاري يكديگر عمل مي كنند. يعني بار كاري كامپيوتر را به صورت مشترك به عهده دارند. برنامه سرور مسئول نگهداري داده هايي است كه قرار است در دسترس استفاده كننده قرار گيرد و نيز مسئول يافتن و بازگرداندن اطلاعاتي است كه توسط سرويس گيرنده درخواست مي شود.

اسلاید 7 :

كارگاه

1- مشخص كردن آدرس كامپيوتر؟

 كردن به آدرس كامپيوترPing 2-

ارتباط فيزيكي كامپوتر ديگر در شبكه Test 3-

server yahoo ارتباط با test4-

 server yahoo به آدرس Ping5-

اسلاید 8 :

بخش دوم ...

ØIsp

Øمرجع فصل دوم

Ø  www)فصل سوم)

Øسرويس دهندگان تجاري :ALO-MSN-Compuser

Ø نحوه اتصال با ISP

ØIE

Ø

اسلاید 9 :

ISP انتخاب

آدرس IP

IP نوع آدرس

subnetmask

gateway

domain

E-mail

DNS

وادرس هاي سرور پست الكترونيكيE-mail پروتكل مورد استفاده

اسلاید 10 :

بخش سوم ...

Ø   انواع search

Ø مرجع فصل 8و9و10

Øصوت وتصوير در اينترنت 

Ø  مرجع فصل 6

Ø  proxy

 

Ø

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید