بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

  مقدمه:
در ايران از 5000 هزار سال قبل از ميلاد مسيح آثار شهرنشينى وجود دارد.

  تپه ها و شهرك هاى ماقبل تاريخ در  ايران         سيلك در كاشان،گيان در نهاوند، زاغه در قزوين،شوش و هفت تپه در خوزستان

  نكات مشترك اين شهرها         وجود حصارى مرتفع و مستحكم به دور شهر،جهت حفاظت آن در مقابل قواى دشمن

اسلاید 2 :

 مقر حكومتى
پيش از اسلام        كهندژ
پس از اسلام          ارگ حكومتى


 كهندژ داراى ديوارى قطور، اغلب بزرگتر از ديوار خارجى شهر، و خندقى عميق بوده است.

 

اسلاید 3 :

- كم كم كاخ ها تغيير ماهيت يافتند(مقر حكومت سلسله هاى مختلف شدند)

- در زمان هخامنشى      تخت جمشيد(تخت جمشيد پايتخت سياسى-مذهبى هخامنشيان براى مدت قريب به 200 سال بوده است)

- در زمان اشكانى         كاخ آشور

- در زمان ساسانى       تيسفون
                                     كسرى
                                     سروستان

- در زمان اسلام         براى سكونت و امور حكومتى

اسلاید 4 :

- در زمان صفوى         كاخ چهلستون در اصفهان
                                   كاخ هشت بهشت در اصفهان
                                   كاخ عالى قاپو در اصفهان
                                   كاخ صفى آباد در بهشر
                                   باغ فين در كاشان
                                   باغ فرح آباد در سارى


- در زمان افشاريه       كاخ خورشيد كلات


- در زمان قاجاريه             كاخ صاحبقرانيه
                                   كاخ   شمس العماره

اسلاید 5 :

  مهمترين ويژگى كاخ ها به ويژه از عهد صفوى به بعد:

- تزيين با كاشيكارى،گچ برى، آينه كارى و سنگ كارى

 كاخ ها در ايران نقشه هاى گوناگونى داشته اند :
1. كوشكى
2. با پلان مربع و مستطيل
3. با پلان چند ضلعى

  كاخ ها را مى توان در 4 دسته زير قرار داد:

1.كاخ به عنوان كوشك برون شهرى  
2.كاخ به عنوان مركز ادارى و زندگى تشريفاتى
3.كاخ به عنوان جايگاه سلطنتى با تاكيد بر ساير عملكرد ها
4.كاخ به عنوان خلوتگاه كوچك و موقت  

اسلاید 6 :

مساحت مجموعه ارگ بم:
مجموعه ارگ بم قريب به 6 هزار هكتار وسعت دارد(طول ضلع غربى ارگ 520 و عرض آن 430 متر مى باشد.

مساحت ارگ و قلعه :
مساحت ارگ و قلعه، قريب به 6 هزار هكتار است و بر فراز تپه اي به ارتفاع 61 متر واقع شده است. و ديوار هايى به بلندى 6تا 7 متر و درازاى 1518 متر آن را احاطه كرده اند.

اسلاید 7 :

ويژگى هاى معمارى شهر
 1. بخش شاه نشين:
در قسمت شمالى ارگ قرار دارد و متشكل از بناهاى زير است :
- ساختمان معروف به آ سياب بادى،سرباز خانه، خانه شاه، چاه آب، حمام،خانه رييس سرباز خانه مجموعه.

اسلاید 8 :

ارگ شامل سه بخش است:
1. بخش سياسى : عمارت كلاه فرنگى و ديوان خانه
2. بخش اقتصادى: بازار وكيل
3. بخش نظامى : ميدان مشق

اسلاید 9 :

سال ثبت ميراث فرهنگى : 1350 ه.ش
از نظر معمارى شامل دو بخش است :   
1. نظامى
2. مسكونى

اسلاید 10 :

ارگ شامل سه بخش است:
1. بخش سياسى : عمارت كلاه فرنگى و ديوان خانه
2. بخش اقتصادى: بازار وكيل
3. بخش نظامى : ميدان مشق

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید