دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

PowerPoint قابل ویرایش
70 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

در :

به طور کلی در به جزئی از ساختمان گفته می شود که با باز و بسته شدن فضاهای مختلف خارجی و داخلی را به یکدیگر مرتبط و یا مجزا می نماید . و امکان دسترسی و در بعضی موارد عبور نور و تبادل هوا را ممکن یا نا ممکن می نماید ،لذا در را می توان دیوار موقتی خواند که در در گاهی قرار می گیرد و آن را می توان برای ایجاد دسترسی ،باز کرد و برای حفظ حریم خصوصی و ایمنی بست . وظیفه اولیه در ایجاد امکان دسترسی است و وظایف ثانویه آن به عنوان بخشی از دیوار بر حسب مکان و موقعیت آن عبارت است از :

۱-مقاومت و پایداری

در به هر صورتی که باشد باید از مقامومت کافی برای تحمل وزن خود و ضربات و آسیبهای ناشی از استفاده نادرست برخوردار باشد و برای باز و بسته شدن آسان و کامل از پایداری کافی شکلی برخوردار باشد .

اسلاید ۲ :

n2-حفظ حریم خصوصی و ایمنی

nدر باید به اندازه دیوار اطراف خود حریم خصوصی داخلی را تامین نماید و به کمک سایر اجزای خود (چار چوب ،قفل ،لولا) ایمنی لازم را فراهم نماید .

n3-عایق حرارتی و صوتی

nمیزان عایق بندی در ،در برابر حرارت و صوت بستگی به محل استفاده از آن دارد لکن باید بتواند آسایش لازم را فراهم نماید .

n4-میزان محیط از باد و باران

nدرهایی که با خارج از ساختمان در ارتباط هستند باید بتوانند محیط داخلی را از نفوذ باد و باران حفظ نمایند .

اسلاید ۳ :

nتعاریف و ساختمان در

nلنگه

nقسمتی از دریا پنجره است که در چار چوب قرار می گیرد و معمولا متحرک است .

nقاب

nقاب همان چار چوب است و وسیله ای است که لنگه در یا پنجره (اعم از ثابت یا باز شو ) در آن قرار می گیرد .

اسلاید ۴ :

nآستانه

nآستانه قسمت پایینی قاب در است .‌آستانه به ویژه برای درهای ورودی و سرویسها پیش بینی می شود .

nکتیبه

nکتیبه قسمتی از در یا پنجره است که در قسمت بالایی در قرار می گیرد و ممکن است باز شویا ثابت باشد

اسلاید ۵ :

nوادار

nتقسیم کننده لنگه در یا پنجره به دو یا چند قسمت را وادار یا قید می گویند . وادار به منظور تقسیم ابعاد در و یا کوچک کردن ابعاد شیشه یا زیبایی پیش بینی شده است .

nبائو

nوادار عمودی طرفین در یا پنجره که قفل و لولا نیز به آن متصل و یا درون آن قرار می گیرد را بائو می نامند .

nقید های فوقانی و تحتانی

nوادارهای بالا و پایین  در را قیدهای فوقانی و تحتانی می نامند .

اسلاید ۶ :

nتنکه

nقسمت صفحه مانندی از در که ما بین دو وادار قرار می گیرد را تنکه می نامند .

nپاخور

nیال پایینی لنگه در که معمولا پهنتر از یالهایی جانبی بوده و به منظور جلوگیری از صدمه دیدن  در از ضربه پیش بینی می شود .

nشیشه خور

nشیشه خور قسمتی از یالهایی در است که شیشه بر روی آن تکیه می کند بنابراین دارای جزئیات مناسب برای نصب شیشه است .

nدماغه

nقسمتی از لنگه در یا پنجره که روی نمای قاب قرار می گیرد و بالعکس قسمتی از قاب که در نما روی لنگه در قرار می گیرد را دماغه می نامند دماغه به منظور جلوگیری از نفوذ هوا به داخل و همچنین حرکت بیش از اندازه لنگه در پیش بینی می شود

اسلاید ۷ :

nزهوار

nقسمتی از در که به منظور زینت یا درز گیری و یا سهولت نصب شیشه بر روی در یا پنجره نصب می شود .

اسلاید ۸ :

nیراق

nقسمتی از لوازم در است که به منظور باز و بسته شدن و قفل کردن در مانند لولا ،دستگیره ،شب بندو و … به کار می رود .

nانواع در

nدرها انواع مختلف دارند و بر حسب کارکرد مود نیاز نوع بخصوصی از در را انتخاب و بکار می بریم درها بر حسب شرایط زیر دارای انواع مختلفی هستند .

n1-محل قرار گیری

n2-جهت باز شو

n3-طریق باز و بسته شدن

n4-ابعاد و اندازه

n5-تعداد لنگه

n6-مصالح

n7-نحوه ساخت و مشخات ظاری

n8-مشخاصت ویژه

اسلاید ۹ :

nپنجره

nپنجره قسمتی از دیوار است که امکان ورود نور را از طریق شیشه های شفاف یا نیمه شفاف فراهم می آورد این وظیفه اولیه پنجره با نصب جام شیشه در قاب پنجره به انجام می رسد این نوع ساده پنجره را پنجره ثابت یا نور گیر می نامند هیچ یک از قسمتهای آن باز نمی شود .

nپنجره ها بخش مهمی از پوشش ساختمان به شمار می روند و باید عملکردهای چندی را انجام دهند . علاوه بر عملکردهای اولیه که عبارت است از تامین نور طبیعی به داخل و ارتباط بصری با خارج پنجره ها حفاظتی  هستند در برابر باران باد ،گرما و سرما ،و همچنین عایقی در برابر صداهای ناهنجار خارج از ساختمان .

nپنجره های رایج معمولا به نحوی طراحی می شوند که امکان تهیه اتاقها فراهم گردد در این حالت با باز شدن یک یا چند قسمت از پنجره هوای خارج با داخل عوض می شوند .

اسلاید ۱۰ :

nخصوصیات پنجره :

n1-فراهم ساختن امکان ورود نور طبیعی

n2-امکان رویت منظره خارجی

n3-ایجاد تهویه

n4-مقاومت و استحکام

n5-حفاظت در برابر باد و باران

n6-عایق بندی حرارتی

n7-عایق بندی حرارتی

n به علاوه پنجره نی زمانند ساختمان باید در طول عمر مفیدش ،اقتصادی نیازمند به حداقل نگهداری وز یبا بوده و در ایجاد سبک و هویت برای ساختمان سهمی داشته باشد .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 70 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد