بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه:

سم پاشها یا محلول پاشهای موتوری در انواع مختلف طراحی شده اند و اندازه آنها از سمپاشهای نصب شده روی تراکتور و خودروهای سم پاش متغییر می باشند.

معمولاٌ یک سری نازل روی بوم نصب می شوند. دستگاههای کوچکتر دارای موتورهای 2یا4 زمانه همراه با پمپ بوده و روی یک گاری چرخدار یا ماشین نصب می شود. سمپاشهای کوچک برای سمپاش قطعات کوچکتر بکار می روند. از سمپاشهای پشت تراکتوری مجهز به بوم و پمپ     که با شروع حرکت تراکتور به کار می افتد برای سمپاش نباتات زراعی استفاده شده بطوری که      این دستگاهها می توانند از 50 تا 500 لیتر در هکتار محلول سم را سمپاش نمایند.                   مخزن هایی با ظرفیت بیشتر نیز روی تیلرها نصب و مورد استفاده قرار می گیرند. بعضی سم       پاشهای بزرگ به جای تراکتور، روی یک خودروی مخصوص نصب شده اند که از آنها فقط در مزارع خیلی وسیع می توان استفاده نمود، زیرا از یک طرف بوم آنها خیلی عریض بوده و تا 27   متر می رسد، واستفاده از آن در مزارع با سطح خیلی وسیع میسر است.                               از طرف دیگر باید در جایی از آنها استفاده شود که با توجه به سرمایه گذاری که روی آنها شده،       این کاربرد از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد.  (منبع شماره 1)

اسلاید 2 :

اكثر تراكتورها دارای 3 نقطه اتصال استاندارد هستند که سمپاش روی آنها سوار می شوند .       

ظرفیت مخزن بستگی به نوع تراکتور دارد. نصف سمپاشهای موجود در انگلستان، کمتر از       

 750 لیتر گنجایش دارند.  بیشتر کشاورزان برای  جلوگیری از تراکم  یا  فشرده شدن خاک       

 مزرعه ترجیه می دهند که از تراکتورهای سبک با مخزن کوچک برای انجام عملیات سمپاشی  

 استفاده کنند. که در آن صورت باید بارها محلول را با مخزن سم پر کنند. (منبع شماره 1)

اسلاید 3 :

بيشتر سمپاشها دارای مخزن استیل ضد زنگ بوده و با پوششی که از اپوسکی به آنها داده   

می شود در مقابل مواد شیمیایی خورنده مقاوم می گردند.                                        

امروزه کاربرد مواد پلاستیک نیز برای این منظور مورد توجه قرار گرفته است. مسئله       

خورندگی با بکار بردن مواد پلاستیکی کاهش می یابد، و همچنین دهانه مخزن باید به اندازه

کافی بزرگ باشد تا بتوان در مواقع لازم داخل آن را تمیز نمود.                                  

یک توری بزرگ باید به عنوان صافی در دهانه مخزن قرار داده شود. مخزن سمپاش باید     

دارای یک مجرای تخلیه در پایین ترین قسمت خود بوده به طوری که این مجرا به آسانی قابل

دسترس باشد، در پایین آن لوله ای برای مخلوط کردن محلول سم باید نصب شود که این لوله 

موقع برگشت مازاد محلول سم، حالت فورانی به آن داده و موجب به هم خوردن محلول در

داخل مخزن می گردد. به جای این لوله، می توان از یک نازل استفاده کرد.                    

همزنهای مکانیکی به دلیل ایجاد کف در داخل مخزن سم، معمولاٌ توصیه نمی گردند.           (منبع شماره 1)

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید